Tag Archives: אסתר

סוד אסתר סוד עתיק יומין – המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

איך עשרת הדברות קשורים למרדכי ואסתר, ומה הפנימיות של הפסוק "ויבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה"? כל זה ועוד במאמר היומי שלפניכם – באדיבות עלון ה' הוא האלוקים:

קרא עוד >

היכן מקום קברי מרדכי היהודי ואסתר המלכה?

היכן מקום קברם של מרדכי ואסתר, בפרס או בארץ ישראל? >>> המסורות השונות על דבר קברם >>> ההתייחסות של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א לנושא את מקום קברם של מרדכי ואסתר מציינים עולי הרגל והנוסעים היהודים בעיר המדאן שבפרס (כיום איראן) ואפילו בכמה מקומות בארץ ישראל; בגליל העליון ביער הסמוך לכפר ברעם, שם קיים עד היום ציון לקברם. בנוסף מוזכר …

קרא עוד >