Tag Archives: בניין חדש

עכשיו אנחנו נבחנים מחדש: בעוד 11 שעות יזרקו אותם לרחוב!

בסייעתא דשמיא לאחר מאמצים רבים מצאה הנהלת ישיבה 'מתחברים' שטח חדש, בו הבחורים יוכלו לקבוע את ביתם מחדש, מקום שיוכל לשמש בית אמיתי לבחורים שלא מצאו את עצמם בשום מקום, מקום שהם יוכלו להתחבר אליו בעבותות של אהבה לנצח. אנחנו רואים אותם בכל רחוב, על הברזלים, ליד החנויות, בפינות החשוכות, ילדים מבתים טובים, מלאי מרץ שמשהו התפספס להם בדרך, הם …

קרא עוד >