Tag Archives: בעל תשובה

רק לימוד הגמרא מציל את האדם – החיזוק היומי מהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי של מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, העוסק בחשיבות לימוד הגמרא  יום ה', כא' אדר ב תשפ"ב – אלה דברי קודשו: אדם צריך לדעת שברגע שהוא חזר בתשובה – דבר ראשון הוא צריך ללמוד גמרא. זה לא מספיק שהוא שומר שבת, מחר.., עכשיו הוא מתלהב, מקבל נשמה מעולם האצילות, רואה את השם פנים אל פנים, השם מתגלה …

קרא עוד >

פרשת כי תבוא מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – "העיקר זה הצעקות שצועקים אל ה’ יום ולילה"

""ונצעק אל ה’ (כו’ ז’)" אדם צריך לגלות את המים העמוקים את העצות העמוקות שיוציאו אותו משאול תחתיות ומתחתיו, כמו שכתוב “מים עמוקים עצה בלב איש”." העצות מתגלות ע"י צעקות "והעיקר זה הצעקות שצועקים אל ה’ יום ולילה, בכל שעה צועקים אל ה’, וצריכים להמשיך את העצות על ידי הצעקות “ויצעקו אל ה’ בצר להם”. כי כל העצות מתגלות על …

קרא עוד >