צור קשר עם הרב ברלנד

פרשת כי תבוא מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – "העיקר זה הצעקות שצועקים אל ה’ יום ולילה"

""ונצעק אל ה’ (כו’ ז’)" אדם צריך לגלות את המים העמוקים את העצות העמוקות שיוציאו אותו משאול תחתיות ומתחתיו, כמו שכתוב “מים עמוקים עצה בלב איש”."

העצות מתגלות ע"י צעקות

"והעיקר זה הצעקות שצועקים אל ה’ יום ולילה, בכל שעה צועקים אל ה’, וצריכים להמשיך את העצות על ידי הצעקות “ויצעקו אל ה’ בצר להם”. כי כל העצות מתגלות על ידי צעקות לה’. ברוך ה’ ישנים טוב אוכלים טוב, שותים שמחים זה נפלא עד 120 שנה עד מיליון שנה! אבל השאלה היא לאן נגיע עם האכילה והשתיה?, לאן נגיע? אם לא נצעק לה’ לאן נגיע? כי כשאוכלים טוב וישנים טוב, אז ממילא נעלמות העצות, אין שום עצות! ברסלב זה רק צעקות לה’, כל אחד צריך לצעוק לה’ לצאת מהשאול תחתיות שלו, לצאת מהראיות האסורות שלו, מהמחשבות האסורות, צריך כל הזמן לצעוק לה’, צריך לגלות את העצות של רבינו “מים עמוקים עצה בלב איש” צריך לגלות את הנחל נובע – רבינו זה “נחל נובע” זה מעיינות נובעים, צריך טיפה לחפור כמה סנטימטרים והמים מיד פורצים למעלה, אם אדם יתן צעקה אחת אמיתית לה’ אז יצאו גייזרים שלמים, יצאו נהרות של מים, יתגלו לו כל העצות איך לצאת משאול תחתיות, גם כשאדם נמצא בציבור הוא יכול לצעוק בשקט “ממעמקים קראתיך ה’ ” צעקת הלב ממעמקים."

כל העצות נמשכות על ידי ה- ז’ קולות

"כל העצות נמשכות על ידי “הקולות” יש ז’ קולות: “קול ה’ על המים, קול ה’ חוצב להבות אש, קול ה’ יחיל מדבר… קול ה’ יחולל איילות ויחשוף יערות” – יש כאלה קולות שחושפים יערות, שעוקרים עצים, יש כאלה צעקות שעוקרים את העצים! כאלה צעקות צריכים לצעוק לה’!. בשעה שה’ נתן את התורה, הוא נתן את התורה בכאלה קולות שכל העולם רעד, כל ההרים נעקרו ממקומם, וצריכים כל רגע לעורר את הז’ קולות של מתן תורה, ה’ יכול לתת לך כאלה קולות, כאלה צעקות שכל ההרים יעקרו ממקומם, שכל הדעות הזרות שלך, כל ההרגלים הרעים כל התאוות, כל הרע שקיבלת בגנים שלך, בתולדה שלך, הכל יעקר! כל הדברים יעקרו ממקומם."

ה’ צועק אלינו כל רגע וכשאדם צועק לה’ הוא מעורר את הקול העליון

"רבי שמואל שפירא מגדולי חסידי ברסלב היה צועק ממעריב עד הבוקר עד שהיה מקיא דם, הוורידים היו מתפוצצים לו מהגרון, הוא היה שותת דם ובכל זאת היה צועק לה’, ובזכות זה נהיו לו כאלה נכדים וכאלה נינים קדושים וטהורים. צריך להחזיר לברסלב עטרה ליושנה, צריך לצעוק כאלה צעקות לה’, כאלה קולות עד שיתגלו העצות, העצות מתגלות על ידי קול ה’, כי ה’ מדבר אלינו כל שניה וכל דקה, ה’ צועק אלינו כל רגע. כשאדם צועק לה’ הוא מעורר את הקול העליון את קול ה’ ואז נתגלים כל העצות העמוקות לצאת משאול תחתיות. אז אפילו שיש לאדם פאות ארוכות וזקן ארוך הכל נפלא! יש לו חזות נהדרת! אם הוא לא נותן צעקות לה’ אז הוא ישקע בשאול תחתיות ומתחתיו עם הפאות והזקן."

"אם זכית להיות בעל תשובה זכית לחזור בתשובה, אז תוכיח שאתה בעל תשובה- תוכיח את זה! תתן צעקות לה’, אל תעזוב את הגמרא, אל תעזוב את הליקוטי הלכות, אל תעזוב את הסידור, תצעק לה’ “לא רוצה ליפול יותר! לא רוצה ללכת למקומות שהייתי פעם, לא רוצה שהילדים שלי יעברו מה שאני עברתי”!. אתה עכשיו שבוי, אתה נמצא בתוך שאול תחתיות, עשיו מצא ציד! הוא צד אותך, הקליפות צדו אותך, תצעק לה’ “אנא ה’ הושיע נא” “ה’ הושיע”, אתה לא נולדת צדיק, אתה עכשיו בגיל 20 רק מתחיל ללמוד זה קשה פי מיליארד, פי מיליארד אבל השכר גם יהיה פי מיליארד! כמה שאדם יותר קשה לו השכר יהיה יותר גדול, אם אתה תצעק לה’ יבנה העולם, יהיו ישועות, יתבטלו מלחמות, אתה תצעק לה’ אתה תחזיר עוד אלפים בתשובה."

ע"י הצעקות עולים עד ספירת הבינה – סוד הגאולה

"כדי להגיע לאיזה נקודה של קדושה לאיזה נקודה של יהדות אתה צריך לצעוק צעקות עד לב השמים, כי ודאי שאין לך חשק ללמוד, ודאי שאין לך חשק להתפלל, מה אדם משתנה בשנייה? הרי זה אותה הגברת בשינוי אדרת, זה הכל אותו דבר רק לבשת שטריימל ומעיל ארוך. אדם אומר אם כך בשביל מה נהייתי בעל תשובה? באמת נהיית בעל תשובה כדי שתצעק לה’, כדי שתזעק לה’, וזה המעלה של בעל תשובה! שקשה לו ללמוד גמרא, קשה לו להתפלל, קשה לו לשיר זמירות שבת, קשה לו להחזיק מעמד בישיבה כל כך הרבה שעות, ולכן הוא מתחיל לצעוק ולזעוק, ועל ידי זה אומר הזוהר הוא זוכה ועולה למקומות הכי גבוהים והכי נעלים, הוא עולה עד ספירת הבינה ששם זה סוד הגאולה. אבל אדם שנולד צדיק מ”מאה שערים”, מה הוא צריך לצעוק? הוא שר את הזמירות של שבת בקלות, הוא מתפלל, הוא יושב בישיבה בשקט, הוא לא מרגיש שהוא צריך לצעוק לה’, הוא פשוט ממשיך ללכת בתלם, ועליו אומר הזוהר – הוא עולה רק עד ספירת היסוד. ובאמת גם אחד שנולד ב”מאה שערים”, גם הוא יכול להיות בבחינת בעל תשובה, הוא גם יכול לצעוק לה’ כמו בעל תשובה, וזה רק אם יזכה להרגיש את שפלותו ואת חסרונו ויראה כמה הוא רחוק מה’."

"אדם צריך להאמין שה’ מחפש לעשות לו ניסים ונפלאות כל רגע, כמו שכתוב “ונפלאותיו לבני אדם” – ה’ רוצה לעשות אתנו פלאי פלאות “בָךָּ בְטחּוֲ אבֵֹתינּו…ֵ אֶליָךָ זֲעקּוְ וִנְמָלטּו”–הניסים והנפלאות הם כפי הצעקות, הם כפי הזעקות, כי הישועה של האדם מוכנה כל שניה וכל רגע לבוא, באיזה צרה שהוא יהיה, באיזה מקום שהוא יהיה, אפילו בלב ים, אפילו באמצע המדבר, ה' כיוון את כל הבריאה, את כל מערכות העולם לעזור לעולם! כל הישועות שהוא צריך כבר מוכנות! הוא רק צריך לתת צעקה אחת לה', צעקה אחת אמתית."

באדיבות צמאה נפשי

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

הָרַב יְהוּדָה דֶּרְעִי עוֹדֵד אֶת כָּל מִי שֶׁנִּהְיָה חֲסִיד בְּרֶסְלָב שׁוּבוּ בָּנִים • הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א בדברי הספד על הגאון הגדול רבי יהודה דרעי זצוק"ל

נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון האלוקים – אמש יום שלישי ג' בתמוז התשפ"ד הסתלק …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *