Tag Archives: גזרת שמד

איך הצדיק מבטל גזירת השמד מעל ישראל ודוחה האסונות לעוד 189 שנה?

גזרת שמד בשבט פרשת בא, ו' שבט תשפ"ג (28.1.23) לאחר תפילת השחרית גילה מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, לציבור הרחב שגזרת שמד עומדת על עם ישראל כמו שהיה לפני כ- 80 שנה. מורינו הרב ברלנד שליט"א תיאר את המציאות הקשה בה היו נתונים תושבי ישראל בזמן השואה הנוראה, כשהנאצים הגיעו לגבולות ארץ ישראל, והיטלר ימח שמו הכריז ברדיו …

קרא עוד >