Tag Archives: הלל והושענות

חג ראשון של סוכות במחיצתו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א – הסיקור המלא

תפילת ליל החג ○ למעלה מחמש שעות של תפילת יום החג ○ מעריב ושמחת בית השואבה מוצאי החג לאחר שלוש שנים זכינו בחג הסוכות להסתופף בצילא דמהימנותא אצל מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א לתפילות החג נטילת ארבעת המינים הלל המיוחד עם כל הניגונים והשירים, שמחת חג אמיתית. נסקר בפניכם את תפילות החג כפי שהתקיימו במחיצתו של מורינו הרב שליט"א: ליל …

קרא עוד >