Tag Archives: המרגלים

סוד 'אלדד ומידד מתנבאים במחנה' • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מה ראשי תיבות 'מ.ת.נ.ב.א.י.ם'? ומה הייתה הטעות של אלדד ומידד? ומה היה קורה אם המרגלים היו מסכימים להכנס לארץ למרות פטירת משה כביכול? את התשובות לשאלות תמצאו במאמר היומי שלפניכם שכתב אותו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א מלא וגדוש בחידושים נפלאים שלא שמעתם אוזן. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה: סוד "אֶלְדָּד וּמֵידָד מִתְנַבְּאִים בַּמַּחֲנֶה" ואלו השבעים זקנים זכו להתנבא ע"י …

קרא עוד >

סוד "וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח…" • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מה הכוונה שהחמה מאירה מל"ג בעומר ועד שבועות? ומה משה רבינו רימז למרגלים? את התשובות לשאלות תמצאו במאמר היומי שלפניכם שכתב אותו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א מלא וגדוש בחידושים נפלאים שלא שמעתם אוזן. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה באדיבות עלון 'ה' הוא האלוקים':

קרא עוד >

שיעור לישיבת 'מתחברים' במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

ביום רביעי ליל כ' אייר נכנסו בחורי ישיבת 'מתחברים' בראשות ר' בנימין מחלב הי"ו לשיעור במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א. את השיעור החל מורינו הרב שליט"א העניין תפילת דוד המלך 'כאור בוקר יזרח שמש', ועל פסוק זה הרחיב בנושא תפילה בהשכמת הבוקר ותפילה בניגונים, כמו כן דיבר מורינו הרב בשיעור על עניין המרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה, הרב …

קרא עוד >

סוד לתור את הארץ • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מדוע ארץ ישראל נקראת 'ארצות החיים'? ומה הקשר בין עץ החיים למה שמשה ניסה לרמז למרגלים בסוד לאה? את התשובות לשאלות תמצאו במאמר היומי שלפניכם שכתב אותו הבוקר הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א מלא וגדוש בחידושים נפלאים שלא שמעתם אוזן. לפניכם המאמר המלא לקריאה ולהורדה באדיבות עלון 'ה' הוא האלוקים':

קרא עוד >

"אם המרגלים היו הולכים עם הצדיק היו כובשים לבד את כל הארץ" – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

האדמה בלעה את קרח - הרדיפה אחר הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"מי שהולך עם הצדיק יכול לכבוש את הכול, אפילו שאין לו לב" שיעור שנמסר מפי מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, ביום שני חקת כח' סיון תשע"ו מורינו הרב ברלנד שליט"א מבאר בשיעור את שלושת השירות הבאות המוזכרות בפרשה: 1. השירה הראשונה – נס נחלי ארנון  (יד-טו) עַל כֵּן יֵּאָמַר בְּסֵּפֶר מִלְּחֲמֹת יְּהֹוָה אֶת וָהֵּב בְּסוּפָה וְּאֶת הַנְּחָלִים אַרְּנוֹן: …

קרא עוד >

פרשת שלח – "יהושוע בין נון הסביר למרגלים שמשה רבינו הוא נצחי" – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

דברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפרשת שלח - הציור הנפלא באדיבות הרב יהושע וייסמן שיחי'

"וַיָּבֹא עַד חֶבְרוֹן"- "כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות" (רש"י כב') כל עם ישראל שמעו את הנבואה של אלדד ומידד "משה מת ויהושוע מכניס", כל עם ישראל שמעו נבואה נוראה, הנבואה התפשטה בכל המחנה, אלדד ומידד אמרו – "תדעו לכם שמשה הולך למות, ברגע שנגיע לגבול של ארץ הקודש ימות לנו משה!" ויהושוע יהיה המנהיג והוא יכניס את …

קרא עוד >

מדברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – המראות ממסעות הקודש של הצדיק

מדברי מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א "היום היארצייט של ר' יעקב הרמן זצ"ל שהיה החרדי היחיד באמריקה דאז, שכולם כבר היו מחללי שבת ובלי פאות. כל גדולי ישראל היו מתאכסנים אצלו (כשהגיעו לארה"ב) ר' ברוך בער ליבוביץ, ר' אלחנן וסרמן ועוד." "כשר' אלחנן היה באמריקה ואמר לעשיר מתלמידיו לשעבר שהגיע בשביל כפתור, אמר העשיר, לא ייתכן שהגעת מאירופה …

קרא עוד >

צדיק האמת חי וקיים. פרשת שלח לך – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

כל עם ישראל שמעו את הנבואה של אלדד ומידד "משה מת ויהושע מכניס", כל עם ישראל שמעו נבואה נוראה, הנבואה התפשטה בכל המחנה, אלדד ומידד אמרו – "תדעו לכם שמשה הולך למות, ברגע שנגיע לגבול של ארץ הקודש ימות לנו משה!" ויהושע יהיה המנהיג והוא יכניס את העם לארץ". כל העם היו בבהלה היו אחוזים חלחלה כל העם בכה אמרו …

קרא עוד >