Tag Archives: כולל שביבי אור

שיעור לכולל שביבי אור במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

כולל שביבי אור ○ תקציר מתוך השיעור "אם לא רבי נתן לא היה נשאר עלה אחד מכל כתבי…" כולל שביבי אור עמל להוציא דבריו כתביו וחידושיו המאירים של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א לאור העולם. כאשר כל שיעור היוצא מפי הגבורה מתומלל ומוקלד עם מראי מקומות, בכדי שהדורות הבאים יזכו גם הם להנות מגן העדן עלי אדמות משיעוריו של מורינו …

קרא עוד >