Tag Archives: ספורנו שמות

שיעור בבית מורינו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א לקהילת ברסלב בחשמונאים

קהילת ברסלב בגני מודיעין – חשמונאים ○ תקציר מתוך השיעור זכו אנשי קהילת ברסלב בישוב הדתי גני מודיעין – חשמונאים להיות מקורבים למורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א. הקהילה שבראשה עומד המשפיע הרה"ח ר' יוחנן נתן שליט"א זוכים בכל יום להתאסף בין מנחה לערבית לשיעור תורה בספרי רבינו הקדוש. כאשר בתוך התפילות משולבים גם ניגוניו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א. …

קרא עוד >