Tag Archives: ענווה ושפלות

היכן עיקר משכן ה' יתברך? הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

למה ואיך זכה משה רבינו? איפה המקום בעולם שהו מקבלים את כל המוחין? דברי קודשו של מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א: מסביר המגלה עמוקות בדף קי"ב שמשה זה 10 מ"ה (מ"ה שם הביטול והענווה). משה עם שני ההיי"ם, מ' (מ"ם) – ש' (שי"ן) – ה' (ה"ה). מ"ם (מ-ם) זה 80, שי"ן (ש-י-ן) זה 360, ביחד (80+360) זה בדיוק …

קרא עוד >

פרשת קרח: קרח היה צריך לקרב את העם למשה רבינו – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד

"לקורח יועד מהשמיים תפקיד עצום. ה' נתן לו כושר נאום, להיות נואם בחסד עליון כדי שיאחד ויחזק את העם, שיחזרו להאמין במשה רבנו. כי הוא ידע היטב מי זה משה רבנו, הוא רק לא יכל להתגבר על הקנאה והשנאה שלו. והיה צריך לאחד אותם במטרה להאמין במשה רבנו, ולהיכלל כל אחד בתוך כלל נשמות ישראל." "להיכלל בתוך כלל ישראל פירושו: …

קרא עוד >

"שבו איש תחתיו" – תקטין את עצמך כדי להעלות מעלה

תורה על ט"ו בשבט מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א כל יום הגאולה צריכה לבוא, הגאולה יכולה להגיע בשניה הזאת, בשניה הזאת הגאולה יכולה לבוא, אם אנחנו נעשה מה שצריך הגאולה תבוא ברגע הזה!. אבל במה זה תלוי? רק אם אדם יהיה בשפלות אמיתית, רק אם הוא יאמין שהוא הכי פחות מכולם, כולם יותר צדיקים, יותר קדושים, יותר טהורים. אומר …

קרא עוד >