Tag Archives: פרשת תרומה

"כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ" • פרשת תרומה מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

איך הדינים והמשפטים נמתקים על ידי ריקודים? וכיצד באוכל נכנסים כל הרפואות? חידושים לפרשת השבוע מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א "אשר ידבנו לבו" להוציא כמה שיותר כסף על מצוות!: "צווית צדק אמונה מאוד" שרק אם אדם שונא את הכסף בתכלית השנאה, אז הוא יכול לקבל איזה השגה. "אי אפשר לבוא לחכמה תתאה" הרבי אומר רק מי ששונא את הכסף בתכלית …

קרא עוד >

מבין שני הכרובים – פרשת תרומה מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"מבין שני הכרובים" (כה,כב) כשעלה ברצונו יתברך שמו לברוא את העולם כדי להטיב לברואים וכדי שיכירו גדולתו ויזכו להדבק בו יתברך, עוד לפני הכל עוד לפני הבריאה ,הוא האציל נקודה אחת שהיא למעלה למעלה… הוא האציל נקודה שהיא אור וחיות! ומהנקודה הזאת נמשכו כל הנשמות, וכל אחד ואחד נברא מאותה נקודה."ודברתי איתך מבין שני הכרובים" אדם נוצר מבין שני הכרובים …

קרא עוד >

פרשת תרומה – דברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד לפרשה ולהפטרה – "וימלא אותו רוח אלוקים בחכמה ובדעת"

דברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפרשת תרומה

בזמן החפץ חיים היה איזה משולח אחד שהוא היה הולך ברגל מכפר לכפר (ואסף צדקה לישיבה של החפץ חיים כנראה), והיה כפרי אחד שתרם לו 50 זלוטות, זה סכום אדיר בימים ההם של החפץ חיים, 50 זלוטות הוא תרם לו כל פעם שהוא היה מגיע אליו. והוא היה הולך פעם בעגלה, פעם ברגל. ויום אחד אומר לו החפץ חיים (יותר …

קרא עוד >