Tag Archives: קידוש לפורים

מיוחד: קידוש לפורים מפי הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

אמש בחג הפורים דמוקפים מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א ערך לאחר סיום קריאת המגילה ותפילת שחרית כבכל שנה 'קידוש לפורים' כשמתחיל הוא בבדיחותא דמילתא לפורים וממשיך הוא לסודות נוראים וטמירים המתגלים בפורים. לפניכם הקידוש המלא והשיעורים שנמסרו אחריו: הקידוש: "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלוקים ביום השביעי אשר עשה ויתלה את ושתי ואת המן ואת עשרת בניו…". ושבעים בנים …

קרא עוד >

נזכרים ונעשים ‏•‏ סיקור חג הפורים במחיצתו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א ‏•‏ צפו

קריאת המגילה בליל פורים עם תפילת ערבית למעלה משלוש וחצי שעות ○ תפילת שחרית וקריאת המגילה ביום שושן פורים ○ מיוחד! קידוש של פורים ○ צפו בשידור החוזר קריאת המגילה בליל פורים עם תפילת ערבית למעלה משלוש וחצי שעות בשעה 19:43 מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א נכנס למרפסת ביתו לתפילת מעריב של ליל שושן פורים, ומיד החל בשירת "ותוסף אסתר …

קרא עוד >