Tag Archives: רבי ברוך ממעז'בוז

תפילה לציון רבי ברוך ממעזיבוז' מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א • ליומא דהילולא

היום י"ח כסליו יומא דהילולא של הצדיק הקדוש רבי ברוך ממעז'יבוז נכדו של הבעל שם טוב ודודו של רבינו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה זיע"א. בברסלב ידוע שבעת הברית של רבינו הקדוש ביקש פיגא הנביאה – אם רבינו הקדוש מדודו רבי ברוך ששימש כסנדק, שיברך אותו שלא יהיו עליו מחלוקת ואמר רבי ברוך שדבר זה לא יתכן, כי אין קיום …

קרא עוד >

ליומא דהילולא י"ט אדר – הצדקת מרת פיגא אמו של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב

תולדות חייה של הצדקת פיגא הנביאה אמו של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב >>> משפחתה ונישואיה >>> גדולתה ומקום קברה >>> ליומא דהילולא י"ט אדר תקס"א הוריה ואחיה מרת פיגא בתם של רבי יחיאל 'דער דייטשל' [= האשכנזי] והצדקת מרת אדל בת הבעל שם טוב הקדוש, אחותם של הצדיקים רבי משה חיים מסדליקוב מחבר ספר 'דגל מחנה אפרים', ורבי ברוך …

קרא עוד >

"לא יכולתי למחות אבל רבי ברוך אמר לי את האמת" – סיפור של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

סיפור שעובר במסורת בחסידות ברסלב אותו מסר רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל וסופר לאחרונה ע"י מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, מצלמון. "רבי מיכצ'ה היה יהודי בן מאה, אף אחד לא הסתכל עליו, שכחו שהוא קיים בכלל, בוורשה יש מינוס ארבעים, באומן יש שם יומיים מינוס שלושים, אני טבלתי במינוס שלושים פעם, בוורשה חצי חורף זה מינוס שלושים." "רבי …

קרא עוד >