Tag Archives: רמת גן

תושבי רמת גן בשיעור במעון קודשו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

אמש יום שני ליל י"ג שבט פרשת בשלח נכנסו אנשי שלומינו מהעיר רמת גן לשיעור במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א, לפניכם תקציר מתוך השיעור: הרב התחיל את השיעור מעניין דבורה אשת לפידות ושהכוכבים נלחמו מן השמיים עמה עם סיסרא. וכן הביא את הגמרא בחולין שהתנאים והאמוראים היו מוקפים אש. וכן דיבר על כך שמשה רבינו לא הבין מדוע …

קרא עוד >

שיעור במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א לתושבי רמת גן

החבורה כל ליל שישי עם המשפיע הרה"ח ר' יצחק ויצהנדלר שליט"א ■ שיעור בגדולת ימי הפורים ■ זכרונות על גדולי ברסלב לאחר השיעור מורינו הרב ברלנד שליט"א עם הרה"ח ר' יצחק ויצהנדלר שליט"א בכל ליל שישי זוכים תושבי רמת גן לשיעור מפי המשפיע הרה"ח ר' יצחק ויצהנדלר שליט"א השיעור שקיים זה מספר שנים סוחף יהודים רבים אלו שקרובים לברסלב ולרבינו …

קרא עוד >