Tag Archives: שביבי אור

צְרִיכִים לָדַעַת שֶׁרַבֵּינוּ חַי וְקַיָּם!! • שיעורו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א בהילולת רבינו הקדוש מתוך הספר החדש 'מעלות הצדיקים'

בימים האחרונים הופיע לאור העולם הספר החדש 'מעלות הצדיקים' משיעוריו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א שנמסרו במהלך שהותו ביהונסבורג שבדרום אפריקה בחורף תשע"ו. לפניכם טעימה מהספר החדש שיעור שנמסר בהילולת רבינו הקדוש בשנת התשע"ו: "אור האורות" אמונה ❁ קדושה וטהרה ❁ התחדשות ❁ תפילה בכוונה ❁ ועוד הרבה סיפורים שיעור שנמסר ביום חמישי י"ח תשרי תשע"ו ג' דחול המועד סכות ביום היארצי"ט הגדול של רבינו הקדוש והנורא. …

קרא עוד >

מקבץ עלוני שובו בנים לפרשת צו – שבת הגדול לקריאה ולהורדה

לפניכם מקבץ עלוני קהילת שובו בנים לפרשת צו – שבת הגדול התשפ"ג: עלון שביבי אור לפרשת ויקרא שיעוריו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א שנמסרו במשך השבוע ○ גיליון 304 – לקריאה ולהורדה לחצו על תמונת השער: עלון ילדי הצדיק ○ גיליון מס' 60 עלון מוסדות שובו בנים ○ גיליון כ"ב: עלון אורות הצובאות○ גיליון 51: עלון נחלי נצח ○ …

קרא עוד >

מקבץ עלוני שובו בנים לפרשת כי תשא – פרה ‏•‏ לקריאה ולהורדה

לפניכם מקבץ עלוני קהילת שובו בנים לפרשת כי תשא – פרה התשפ"ג: עלון שביבי אור לפרשת כי תשא – פרה שיעוריו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א שנמסרו במשך השבוע ○ גיליון 301 – לקריאה ולהורדה לחצו על תמונת השער: עלון מוסדות שובו בנים ○ גיליון י"ט: עלון והלכתא כנחמני ○ גיליון ת"ב:

קרא עוד >

עלוני שובו בנים לפרשת זכור – תצוה לקריאה ולהורדה

לפניכם מקבץ עלוני קהילת שובו בנים לפרשת תצוה זכור התשפ"ג: עלון שביבי אור לפרשת תצוה זכור שיעוריו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א שנמסרו במשך השבוע ○ גיליון 300 – לקריאה ולהורדה לחצו על תמונת השער: עלון ילדי הצדיק ○ גיליון מס' 56 עלון מוסדות שובו בנים ○ גיליון י"ח: עלון והלכתא כנחמני ○ גיליון ת"א: עלון נחלי נצח ○ …

קרא עוד >

עלוני שובו בנים לפרשת תרומה לקריאה ולהורדה

לפניכם עלוני שובו בנים לפרשת תרומה לקריאה ולהורדה: עלון שביבי אור לפרשת תרומה שיעוריו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א שנמסרו במשך השבוע ○ גיליון 299 – לקריאה ולהורדה לחצו על תמונת השער:

קרא עוד >

עלוני קהילת שובו בנים לשבת פרשת משפטים – שקלים • לקריאה ולהורדה

לפניכם מקבץ עלוני קהילת שובו בנים לפרשת בֹּא התשפ"ג: עלון שביבי אור לפרשת משפטים שקלים שיעוריו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א שנמסרו במשך השבוע ○ גיליון 298 – לקריאה ולהורדה לחצו על תמונת השער: עלון ילדי הצדיק ○ גיליון מס' 54 עלון אורות הצובאות לנשות הקהילה ○ גיליון מס' 45 עלון מוסדות שובו בנים ○ גיליון ט"ו: עלון והלכתא …

קרא עוד >

שביבי אור • ילדי הצדיק • מוסדות שובו בנים ועוד… עלוני שובו בנים לפרשת בֹּא התשפ"ג

לפניכם מקבץ עלוני קהילת שובו בנים לפרשת בֹּא התשפ"ג: עלון שביבי אור לפרשת בֹּא שיעוריו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א שנמסרו במשך השבוע ○ גיליון 295 – לקריאה ולהורדה לחצו על תמונת השער: עלון ילדי הצדיק ○ גיליון מס' 51 עלון ברסלב ○ גיליון 2 עלון אורות הצובאות לנשות הקהילה ○ גיליון מס' 42 – לקריאה ולהורדה לחצו על …

קרא עוד >

עלוני השבוע של שובו בנים שביבי אור, וילדי הצדיק לפרשת ויגש

לפניכם עלוני השבוע של שובו בנים לפרשת ויגש: עלון שביבי אור לפרשת ויגש 291 – כל שיעוריו של מורינו הרב שליט"א שמסר השבוע יחד עם תמונות מאירועי השבוע החולף. לקריאה ולהורדה לחצו על תמונת השער: עלון ילדי הצדיק בהוצאת חבורת הילדים של 'ילדי הצדיק' דקהילתינו הקדושה: עלון 'שובו בנים' בהוצאת מוסדות "שובו בנים נחמת ציון":

קרא עוד >

שביבי אור לפרשת וירא – לצפיה ולהורדה

שביבי אור לפרשת וירא: כל שיעורי השבוע יחד עם תמונות מאירועי השבוע ממורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א לצפיה ולהורדה לחצו על תמונת שער הגיליון 

קרא עוד >

שביבי אור חג השבועות

עלון שביבי אור פרשת השבוע של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

למטה ניתן לצפות ולהוריד את עלון שביבי אור לחג השבועות תש"פ סיפור מהרב מיום א' במדבר היה ר' מיכצ'ה, ר' מיכצ'ה הוא היה יהודי בן מאה, אף אחד לא הסתכל עליו, שכחו שהוא קיים בכלל, בוורשה זה מינוס ארבעים, באומאן יש שם יומים מינוס שלושים, אני טבלתי במינוס שלושים פעם, בוורשה חצי חורף זה מינוס שלושים, ר' מיכצ'ה היה גר …

קרא עוד >