תגים פוסטים מתויגים עם "שיעור"

שיעור

“אני זוכר איך לפני 3,000 שנה משה רבינו אמר שלא יהיו יותר ענני כבוד ושכולם צריכים להתחיל ללמוד תורה, ללמוד גמרא.” התחיל הגה”צ הרב אליעזר ברלנד את שיעור החנוכה המיוחד לפני קהל שהרחיק עד יוהנסבורג בכדי לשהות עימו בימי החנוכה. “איפה אתה היית אז?” פנה הרב שליט”א לאחד המאזינים. “הא, כן, אתה אכלת פיתה.” ענה הרב בעצמו, ספק בהומור, ספק ממתיק סוד. שיעור החנוכה מפי הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א.


שיעור על אומן י”ח אלול תשע”ה

שבועיים לפני ראש השנה ה’ ברא את העולם עם האות ה’ של שם י’ק’ו’ק’ שם ס”ג כי כולם נולדו עם בני זוג כי שם ס”ג מתחבר בשם ב”ן בב”ן יש 9 אותיות בס”ג יש עשר אותיות במילוי והה’ האחרונה נשארת בלי מילוי כתוב ויקהל משה שהה’ האחרונה היא בכתה להקב”ה אין לי בן זוג כי השם ב”ן שהוא נאצל בי”ז אלול היום י”ח אלול לידת הבעל שם טוב שהוא, שנשמתו נמשכת מכתר דב”ן, בעל התניא גם נולד היום כי נשמתו נמשכת מחכמה דב”ן חב”ד דב”ן לכן הוא הקים את תנועת חב”ד כי זה חב”ד דב”ן ואליהו הנביא זה שם ב”ן וב”ן הוא משתלשל משם ס”ג ולעתיד לבוא יהיה רק ע”ב וס”ג כי שם ב”ן יכלל בע”ב ולכן סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן זה אלף זה ע”ב אלף סוד אלף זה ברופא חולי עמו ישראל וישראל עושה חיל שזה נאמר על מלחמת סיחון ועוג כתוב במדרש תנחומא וגם רבה סיחון זה אלול עוג זה אחרי הקפות שניות סיחון ינק מרגל ימין מרגל שמאל עקב שמאל ועוג מעקב ימין על זה נאמר אל תירא אותו כי עכשיו בראש השנה נכנסים עקבי לאה בכתר רחל וזה על אדום אשליך נעלי שהכתר של רחל נהפכת לנעל של לאה וזה ועמדו רגליו על הר הזיתים הר הזיתים זה כתר דרחל והרגליים זה הרגליים של לאה שמתחברות עם הכתר של רחל ואז תהיה הגאולה וזה שראה בלק שמתחברות העקביים של לאה עם הכתר של רחל אז הוא אמר סוף העולם כמו חם שהוא ראה שהיונה מביאה היונה היא באה מקן ציפור, ציפור זה ש”ע ריבוא נהורין שנלקחו מחוה, מחוה נלקחו ש”ע ריבוא ומאדם ק”ן ריבוא ולכן יש ק”ן פרקי תהילים להחזיר את הק”ן ריבוא של האורות שנלקחו מאדם הראשון והאורות שנלקחו מחוה זה ש”ע קן ציפור על ידי הציפורים שמקריבים, מקריב המצורע שני ציפורים זה הכל להחזיר, ציפר בלי ו’ זה ש”ע ריבוא ציפורה כי ציפורה זכתה לש”ע ריבוא נהורין שנלקחו מחוה כל זה כתוב בשער הכוונות פרק ה’ בפירושים על פרשת מצורע ששם מביאים את שני הציפורים כי המצורע זה הסתלקות נהורא עלאה המצורע זה הסתלקות האור העליון סליקו דנהורא עלאה ולכן העור שלו נהיה מצורע כי העור מפסיק להאיר כי העור עם ע’ מקבל האור עם א’ וכל הזמן אנחנו מקבלים אורות ובראש השנה אז רבנו מנסר את לאה הצדיק שיודע לנסר את לאה, רק רבנו, כי הוא אמר אני קבלתי מתנה את ראש השנה פירושו שה’ גילה לרבנו איך מנסרים את לאה וזעיר אנפין ואיך מחברים את העקביים של לאה עם הכתר של רחל שזה מה שראה בלק ראה את אשר עשה ישראל לאמורי והוא ראה כלחוך השור את עשב השדה מי זה השור, בכור שורו הדר לו זה הארון של יוסף שהלך לפני מחנה ישראל כי יוסף בחיים לא נכשל בשום פגם בעולם כי כשאדם לא נכשל בשום פגם בעולם אז שום דבר לא יכול להזיק לו הוא יכול להיכנס בתוך האריות בתוך גוב אריות כמו דניאל 1464 אריות 122 כפול 3, 366 כפול 4 זה בדיוק 1464 כי האריות בלעו אותם באוויר כל אריה קיבל רק אפרטלע כי רבע במקום לקבל משהו שלם הוא קיבל רבע ארבע אריות על בן אדם אחד וטיפת דם לא ירדה לארץ כי הכל נבלע באוויר אז האריות האלה זה היה אריה במרכבה כי דניאל שלט על אריה במרכבה כי כל האריות שבעולם נמשכות מאריה במרכבה לכן אריה הוא מידת החסד כי אריה הוא לא טורף בן אדם אפשר — לצאת מהאוטו ולתת לטיפה אריה ולחזור לאוטו לא קורה שום דבר עד שלא מרגיזים אותו ממש הוא לא נוגע בבן אדם אז אז הרבי אומר שאדם שיודע את סוד החיות אז שום חיה לא תזיק לו לא נמר ולא אריה כי אפילו אדם הולך להתבודד בג’ונגל אז הוא צריך פשוט רק, הוא רואה אריה לעמוד בשקט אפילו נמר לעמוד בשקט מוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ כמו שכתוב ברא”ש בפרק המפקיד שאפילו אריות ונמרים מפחדים מבן אדם אז אדם יש לו צלם אלוקים הוא שומר את הברית קודש אז שום חיה לא יכולה לשלוט בו כי לכל אדם יש מלאכים שמקיפים אותו אוריאל נוריאל מיכאל ארגמ”ן זה אוריאל נוריאל רפאל גבריאל מיכאל כל אחד מוקף בחמשה מלאכים ועל ראשי שכינת קל זה אור פניא-ל אז כל אחד מוקף בחמשה מלאכים והאריות, וזה זוכים בראש השנה שבאים לצדיק האמת שהוא יודע לנסר את לאה מזעיר אנפין כי סוד הנסירה זה הסוד הכי גדול שיש בעולם כמו שר’ נתן מביא בליקוטי הלכות בהלכות ראש השנה בהלכות תפילין בהלכות ראש חודש שסוד הנסירה זה רק מגלים לצדיק אחד בעולם כמו שברגע שנפטר האור החיים אז, פה זה כבר היה ליל ט”ז בישראל זה היה ט”ו זה היה ט”ו מוצאי שבת זה היה ט”ו מוצאי שבת היה ט”ו כן מוצאי שבת זה היה ט”ו וט”ו זה יוצא יום ששי ט”ו לא יכול לשבת מוצאי שבת בישראל זה היה ט”ו ואצל הבעל שם טוב זה היה בדיוק, הוא נטל ידיים ואז הוא קיבל את הסוד של נטילת ידיים שזה הסוד של נסירת לאה שזה מגלים רק לחד בדרא אחרי רבנו כבר אז את הסוד הזה עוד לא גילו לאף אחד את סוד הנסירה איך מנסרים את לאה מזעיר אנפין שזה כל הסוד של ראש השנה שאיך שרבנו הלך 4 אמות ראשונות בארץ ישראל מול מערת אליהו הנביא הוא קיבל את הסוד הזה כי אליהו הנביא הוא עצמו שם ב”ן ולכן הכלבים צוחקים כי כלב זה גם שם ב”ן כתוב בבבא קמא ס’ עמוד ב’ שהכלבים צוחקים רוקדים משמחה שאליהו הנביא מגיע כי בכלבים יש נשמות זה כל מיני רשעים כי הכלב הוא נובח כל היום הוא החיה היחידה, אריה לא נובח אף פעם הוא שואג שהוא רעב הוא שואג פתאום שהוא מריח איזה, אבל הכלב הוא נובח בלי הפסק אז מחיר כלב אסור להביא, אם אדם מחליף כלב בכבש או בכסף שהוא קיבל בשביל הכלב הוא לא יכול להביא את זה לבית המקדש אבל הוא יכול לקנות בזה משהו על כל פנים הכלב נחשב לחיה הכי טמאה שהתורה כתבה פסוק מיוחד על זה כי הוא נובח כל הזמן הכלבים לא ידעו שבעה ולכן ה’ ה’ השהה את האוכל במעיו שלושה ימים אבל גם הכלב מודה לה’ בואו נכרעה נברכה לפני ה’ אז על ידי אליהו הנביא שהוא יודע לתקן את הנשמות אפילו שמגולגלים בכלבים שזה הנשמות הכי מאוסות והכי גרועות שיש בעולם לכן לכן למס מרעהו חסד, ארור מי שמגדל כלבים הוא נמצא בארור אדם מגדל כלב אין לו פרנסה אין לו כלום הכל הולך הפוך ארור, הוא נמצא בארור אם היה 172 אלף בישראל וחסר אחד ואשה הייתה צריכה ללדת והכלב נבח והיא הפילה אז אז הכלב הזה גרם שהשכינה הסתלקה מישראל אז עכשיו שאנחנו עוד שבועיים בדיוק פחות משבועיים נשאר לנו רק 12 יום וכולם צריכים להיות כבר באומן לפני שבת כי הרבי כבר מעביר את כולם בליל זכור ברית במוצאי שבת הרבי מעביר את כולם הרבי אמר (משפט באידיש) כיון שהרבי כבר עושה את כל התיקונים בלילה הראשון של ערב ראש השנה ליל זכור ברית שאז הרבי מתחיל כבר את הנסירה של לאה מזעיר ואנפין ושבלק ראה את הנסירה הזאת כלחוך השור, שבכור שורו הדר לו כי הכל נהיה נעשה על ידי ארונו של יוסף יוסף הצדיק שהוא רמז לאחים עם הגביע הוא רמז להם תגידו אשמים אנחנו כמו שראובן אמר בהתחלה ברגע ששמו אותם בבית סוהר ראובן אמר אשמים אנחנו אחרי זה כבר ראו כאלה ניסים כאלה נפלאות שכל קילו עלה אלף דולר — היה 7 שנות רעב וכל קילו עלה אלף דולר הם רצו כל אחד לקח טון כל אחד הביא מיליון פתאום המיליון נכנס חזר להם לתוך השקים הם פשוט למדו שיעור באמונה מיוסף הצדיק מהמשנה למלך הוא אומר להם זה הכל ה’ הכל זה אלוקות הכל, אתם חושבים שסתם קבלתם מיליון דולר כל אחד בחזרה זה משמים זה משמים נפל עליהם מיליון דולר מי זוכה לכזו אמונה הלוואי שאני אזכה לכזו אמונה אחרי מיליארד שנה הלוואי שנבין דיבור אחד של רבנו אחרי עשר אלף שנה הרבי בירך את ר’ אהרון מברסלב שתזכה אחרי עשר אלף שנה להבין דיבור חול אחד שלי אז שנזכה להבין איזה דיבור של רבנו אם רבנו אמר איש לא יעדר אין דבר גדול מזה אז אסור לעשות שום קונצים חייבים להיות אצל רבנו הקדוש אם אדם אנוס ממש אז כאילו הוא היה אבל עד שאדם לא אנוס ממש ר’ נתן אמר אני אלף אפילו על סכינים העיקר, אני אסע על סכינים אז רבנו קיבל את הסוד הנורא הזה שהוא היחיד בכל הדורות עד שיבוא משיח ומשיח הוא גם יקבל את הסוד דרך רבנו שהוא גילה את סוד הנסירה של לאה מזעיר אנפין שזה הסוד הכי גדול מכל הסודות ושבלק ראה את אשר עשה ישראל לאמורי שהעקביים של לאה נכנסים בכתר רחל הוא שלח שליחים לבלעם בלעם איש בלייעל גימטרייא בלייעל הוא אמר בלעם מה עושים מה עושים גמרנו כמו שחם ראה שהעולם נגמר ובזכות חם אז העולם הוא ממשיך עוד 3 וחצי אלף שנה הכל בזכות חם כי אם היונה הייתה מביאה את נשמת משיח — כתוב בזהר קס”ה שלח אז העולם היה נגמר גמרנו אנחנו לא היינו באים לעולם לא היה לנו שום תיקון חם התכוון לרעה אבל מכל רעה — על ידי זה היה נמשך קיום לעולם היה שתי בתי מקדש עכשיו נבנה הבית השלישי עכשיו במוצאי יום כיפור כולם צריכים לראות בית מקדש של אש מוצאי יום כיפור כולם צריכים להיות בארץ ישראל ויזכו לראות מקדש של אש יורד מהשמים עניה סוערה לא נוחמה הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך ויסדתיך בספירים ושמתי כדכוד שמשותייך ושערייך לאבני אקדח אקדח זה אש זה אבנים של אש אבנים שרואים אש קודחת בתוך האבנים זה יהיה הכל ספירים ואחרי זה נראה את משיח במוצאי במוצאי יום שלישי יהיה מטוסים פרטיים בעזרת ה’ מי שיהיה תקוע במיאמי נסדר מטוסים פרטיים שיגיעו תוך 5 דקות שיוכלו לראות כולם את משיח כולם לראות את משיח משיח ירד יצא מהיכל קן ציפור יחד עם היונה ושני נשרים ישאו כתר ענק שיהיה בגודל כל העזרה שכולו יהיה ספירים כולו יהיה אבני כדכוד כולו אבני אקדח והכתר יאיר מסוף העולם ועד סופו והיונה תיקח את הכתר ותשים את זה על ראשו משיח כי תקבל ברכות טוב תשית לראשו עטרת פז והכתר הזה יאיר מסוף העולם ועד סופו אם חס ושלום משיח לא יבוא השנה במוצאי החג מוצאי יום טוב ראשון אז נצטרך לחכות עוד 7 שנים זה ממש אסון צריכים להתפלל בחוזקה כתוב בגמרא בל”ב בראש השנה שהיו שני חולים ואחד ירד ואחד, אחד לא ירד מהמיטה ואחד נשאר חס ושלום למה כי זה התפלל בכל הנפש בכל הלב הוא התפלל בחוזקה כתוב בנינווה ויצעקו בחוזקה צעקו בחוזק היו גויים, כי הגוי מתפלל יותר טוב מהיהודי אם הוא מתפלל אז הוא צועק ובחוזקה הוא לא מתבייש מאף אחד צריכים להתפלל בחוזקה וככה מנסרים את לאה מזעיר אנפין שרק על ידי התפילות אי אפשר לנסר את לאה, כל הלימוד גמרא שלומדים זה שיהיה לנו מוחין להתפלל ולכן צעקו בחוזקה ברגע שצועקים בחוזקה אנשי נינווה וזה קוראים ביום הכיפורים שצעקו בחוזקה אז אפילו שהם כבר עשו את כל התועבות שבעולם אבל ה’ מחל להם רק אחרי זה הם ראו שהייתה הרווחה כמו פרעה הוא ראה שהייתה הרווחה אז מיד הם התחרטו אמר למה עשינו תשובה זה היה סתם העיר לא התהפכה עולם כמנהגו נוהג סתם היינו טמבלים האמנו ליונה אז בדיוק תוך 40 יום איך שהתחרטו העיר שקעה באדמה אז כל אז ה12 יום האלה שנותרו לנו עכשיו להכין את ראש השנה להכין את הנסירה של לאה כי בלילה הראשון מנסרים את לאה ואחרי זה את החוכמה, את הכתר של רחל ואחרי זה בינה ובינה זה כבר צום גדליה ודעת זה ד’ ד’ ד’ ואחרי זה וה’ זה חסד וו’ זה גבורה וז’ זה התפארת זה התפארת של זעיר, מנסרים את התפארת ומלכות דתפארת עוברת לרחל ואחרי זה מלכות דנצח זה בח’ ואחרי זה בערב יום כיפור אז מנסרים את המלכויות של הוד יסוד מלכות ואז מתחילה העלייה של רחל רחל מתחילה לעלות רחל עולה עולה עולה, בכל נדרי היא עולה לראש התבונה ואחרי זה בערבית היא כבר במלכות דבינה ובשחרית היא חג”ת דבינה וחזרה היא כבר בדעת דבינה ובמוסף היא כבר בחכמה בינה חכמה בינה של הבינה ובכתר היא כבר מגיעה לכתר של הבינה ולזעיר אנפין אין שום עליות ולכן הנשים בזכותן נמחלים כל העוונות כל העוונות נמחלים בזכות הריקודים והמחולות שנשים מחוללות כי כל אשה שמה את הצעיף האדום שלה ועד הבוקר הוא נהיה לבן ואז נהיה רק ריקודים רק מחולות ועל ידי זה נהיה מחילת עוונות השמן ששון אומר מדוע הגברים בכלל צמים אין להם שום עלייה לתפילה רק הנשים מעלות את התפילה של הגברים — שהעזרת נשים היא למעלה כיון שהם מעלות את התפילות כי הנשים מתפללות באמת ר’ לוי יצחק סיפר שבאומן כולם היו מתעוררים מתפילות הנשים היו כאלה בכיות מהעזרת נשים ובכיות מהגיורות היו מאות גיורות שכל — התחילו להתגייר מרוב הקדושה וכל אומן היו עומדים כל אומן היו עומדים עשר אלף אנשים היו עומדים מסביב לקלויז מסביב לקלויז לשמוע את התפילות הנוראות את הבכיות ואי אפשר לתאר מה זה היה אומן לפני מאה שנה לפני, בשנת 1938 שזה לפני 77 שנה אי אפשר לתאר כל אומן עשר אלף איש, אי אפשר בכלל להגיע לבית כנסת מי שיצא מהבית כנסת כבר לא יכול לחזור זה היה מוקף בעשר אלף איש כפשוטו אנשים בכלל לא יצאו מבית הכנסת כל ראש השנה כל — לצאת אנשים רק רצו לשמוע את התפילות ואת הבכיות ואת השאגות ואת הניגונים כל אומן כולם עמדו מול — וכל הכפרים מסביב התגיירו מרוב הקדושה ובאו לעשות את הגירות באומן בבית כנסת ומילה, אנשים בני 60-70-80 היו מלים את עצמם ואחרי זה היו היו יוצאים בריקודים רוקדים כמה שעות אז מה שנעשה באומן בראש השנה זה שום מוח לא יכול להבין את זה ולהכיל את זה ולקבל את זה שזה דברים למעלה משכל מדעת שזה סוד הנסירה של לאה שזה כל העץ חיים שזה סוד הלוז של תחיית המתים כי עכשיו אפשר ממש להחיות מתים אחרי שנוסעים לאומן זה סוד הלוז שהלוז זה העורף הלוז זה שזה רק מוצאי שבת לשיר את הניגונים של אליהו הנביא איש חסיד היה ולהדפיס את זה ולשבת במוצאי שבת ולשיר ולהתלהב לרקוד עד הבוקר ועל ידי זה זוכים לתחיית המתים עכשיו במוצאי שבת הזה שזה המוצאי שבת האחרון שאתם נמצאים במיאמי כי המוצאי שבת הזה אתם חייבים לרקוד עד הבוקר ועל ידי זה אפשר להחיות את כל המתים אנחנו צריכים לדאוג שהשנה הזאת כבר יהיה לכל הפחות 15 מיליון אנשים באומן 15 מיליון אנשים כולם — לא צריך לדבר שום דבר ברגע שאנחנו רוקדים אנחנו יוצרים שדה מגנטי שדה חשמלי השראה חשמלית ועל המקום, השראה רוחנית השראה השראה אלוקית וזה מאיר לכל הנשמות שבעולם 15 מיליון חייבים להיות באומן השנה אין בזה שום שאלה יש מטוסים פרטיים יש חלליות יש פה במקום שאני נמצא יש פה מטוסים פרטיים עומדים מוכנים עומדים מוכנים להטיס אנשים לאומן רק שירשמו רק שירשמו אז אבל הרגע הזה הרגעים האלה שאנחנו עכשיו נמצאים בי”ח שירדה הנשמה של הבעל שם טוב ירדה הנשמה של בעל התניא שהיום אין מקום בעולם שאין בית חב”ד בכל מקום ומקוואות אין פינה בעולם שאנשים לא חוזרים בתשובה היום אנשים בורחים לתאילנד בורחים לכל מיני מקומות איפה הם נמצאים בבית חב”ד ושם הם עושים תשובה מגיעים לנפאל בית חב”ד עושים תשובה אז בעל התניא כיון שהנשמה שלו מחב”ד של שם ב”ן שזה בי”ח ועכשיו בי”ח נכללים חב”ד חב”ד עם חסד של שם ב”ן ואחרי זה בכ”ה זה בכלל כבר בריאת העולם זה כבר חסד דמ”ה זוכים לשם מ”ה וברגע שראה ראו בלק בלק ראה ששם ב”ן שמשם ב”ן נמשכים כל העולמות שזה בחודש אלול בי”ז אלול אז מיד הוא קרא לבלעם הוא אמר לו בלעם תראה מה שקורה כאן השם ב”ן מאיר בכל העולמות עוד מעט נכחדת הטומאה מן העולם לא יהיה שום טומאה בעולם אז אנחנו נמות כמו שכתוב בגמרא בעבודה זרה גמרא עבודה זרה בדף י”ז — אנשים שנמצאים בעשרה כתרין דמסאבותא לוקחים להם את העשרה כתרים מוציאים אותו השנייה הם אמרו אנחנו כולנו נמות עכשיו מה נעשה כאן עשרה כתרין דמסאבותא הולכים למחוק אותם בשנייה אחת זה מה שפחד חם הוא ראה עלה זית טרף בפיה הוא ראה שהולכים להביא את נשמת משיח בן דוד – זית רענן אז ימחקו כל עשרה כתרין דמסאבותא אז חם ימות באותה שנייה אז מה יהיה עכשיו אז חם התכוון לרעה אבל על ידי זה נהיה קיום העולם נהיה כי בכל פעם שמפספסים את משיח אז העולם יכול להימשך עוד כמה עשרות שנים עוד כמה מאות שנים אבל השנה הזאת כבר אסור לפספס את משיח אסור לנו לאבד אותו אנחנו ברגע שהוא מגיע מוצאי יום טוב ראשון כולם חייבים להיות בירושלים איש לא יעדר אין דבר כזה אז אנחנו מקווים להתראות עם כולם מיד במוצאי יום טוב ראשון ולהתראות עם כולם בירושלים עיר הקודש אנחנו נדאג לכולם למטוסים פרטיים שאפילו מי שיהיה תקוע במיאמי יוכל להגיע תוך 5 דקות ונזכה לראות את בית המקדש בתפארתו בית מקדש של אש יורד מהשמים ולגאולה השלמה במהרה בימנו אמן

שיעור כב אב גוטאמלה תשעה פרשת עקב – תמלול שובו בנים אינטרנשיונל

1. Shiur070815