Tag Archives: שמשון

שיעור לכולל 'שובו בנים' בבית מדרשינו – במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

פעילות הכולל בבית המדרש ○ תקציר מתוך השיעור כל הנכנס בשערי בית מדרשינו 'שובו בנים' בעידו הנביא 14 מתחת לביתו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א, לא יכול להתעלם מקול התורה והרינה שלא פוסק רגע אחד, עשרים וארבע שעות של לימוד תורה לצד תפילות וריקודים, יושבים להם תלמידי חכמים מאברכים צעירים שרק זה עתה סיימו את לימודם בישיבה, ועד לזקנים …

קרא עוד >