Tag Archives: תהלוכת ספר תורה

'שישו ושמחו בשמחת התורה' הכנסת ספר תורה לבית המדרש 'שובו בנים' – כל הפרטים על התהלוכה והכנסת ספר התורה

בסייעתא דשמיא ביום שלישי הקרוב ט"ו במרחשון תתקיים הכנסת ספר תורה לבית המדרש 'שובו בנים' בנשיאותו של מורינו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א ספר התורה המהודר יוכנס ע"י הרה"ח ר' אליהו מירב שליט"א לרפוא"ש במהרה, שזכה לקרב ולהביא אל האור הגדול את הנדיבים הגב' לאה רחל ג'אנש והפרופסור מיכאל מנשרוב שיחיו ומשפחתם שתרמו את ספר התורה המהודר והמפואר לעילוי נשמת …

קרא עוד >

'שישו ושמחו בשמחת התורה' – הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א בליל ט"ו באב

ספר התורה שנכתב במיוחד על פי בקשת מורינו הרב ברלנד שליט"א ○ מעמד כתיבת האותיות ○ תהלוכת ספר התורה בשכונות ירושלים ○ תפילת מעריב ושירה וריקודים יחד עם כ"ק האדמו"ר מספינקא שליט"א לכבודה של תורה ○ גלריית תמונות מרהיבה 'לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב…' אומרת המשנה בתענית, ואכן מה ראוי היה כשמורינו הרב ברלנד שליט"א הורה להכניס …

קרא עוד >