צור קשר עם הרב ברלנד

אם היו עומדים בניסיון לא לדבר על משה הגזירה היתה מתבטלת מיד- הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

"העיני האנשים ההם תנקר" – דתן ואבירם הסיטו את העם בטענה שמשה רמאי ח"ו, הוא מרמה את כולם! הוא רוצה לנקר את העיניים של האנשים! הוא רוצה להוציא את העיניים של האנשים! הכל רמאות! כשאמרנו אחרי חטא העגל בואו נחזור למצרים! הרי אז כולם טבעו בים! כל המצרים מתו! במצרים נשארו רק נשים וילדים אין חיילים! אין פרעה! רצינו לכבוש את מצרים שיהיה לנו לפחות איזה פינה שקטה, אז משה אמר לא!! צריך להיכנס לארץ ישראל! משה צעק רק ארץ ישראל! וזה היה אחרי החטא הכי חמור חטא העגל, ששקול כנגד כל התורה, ובכל זאת משה אמר שיש מחילה שאפשר ארץ ישראל, צריך להיכנס לארץ ישראל.

ועכשיו אחרי חטא המרגלים שזה פחות חמור מחטא העגל משה אומר זהו! אי אפשר להכנס לארץ ישראל! אין ארץ ישראל! דברתם על ארץ ישראל כבר אי אפשר להכנס לארץ ישראל! צריכים להשאר ארבעים שנה במדבר!, כולם שאלו מה קורה כאן! משה!! תסביר לנו מה קורה כאן ?! אנחנו רוצים הסבר הגיוני! אחרי החטא הכי גדול חטא העגל אתה אומר שה' סלח לנו ואפשר ארץ ישראל, ואחרי שדברנו על ארץ ישראל אתה אומר זהו! אין מחילה! אין כפרה! אין ארץ ישראל! מה בסך הכל עשינו!? קצת פחדנו על הילדים קצת בכינו "נשינו וטפנו יהיו לבז" לא עשינו עגל, לא עבדנו עבודה זרה, כל אחד מפחד על התינוקות שלו! הענקים שבארץ ישראל יהרגו את הילדים! יהרגו את האשה! בסך הכל קיבלנו קצת פחד מארץ ישראל ולכן דברנו, אז מה הרעש הזה שאין מחילה ואין כפרה ואין ארץ ישראל, ועל חטא העגל שזה יותר חמור אתה אומר שיש מחילה ויש ארץ ישראל!?
דתן ואבירם הסיטו והסבירו לכולם הכל רמאות! שמה שמשה אמר אחרי חטא העגל שיש מחילה ויש ארץ ישראל זה רק בגלל שהוא פחד לחזור למצרים ואז הוא יאבד את השררה שלו, הוא פחד שיבוא איזה נכד של פרעה ויקח את המקום שלו, ומה שהוא אמר אחרי חטא המרגלים שאין מחילה ואין כפרה ואין ארץ ישראל זה הכל כי הוא פחד מהמלחמה עם סיחון ועוג, עם המצרים הוא הסתדר אכשהו, קצת כינים קצת צפרדע, עם פרעה הוא הסתדר, פרעה היה בסך הכל חצי מטר! אבל עם סיחון ועוג הוא מפחד ולכן הוא אומר שאין מחילה ומשאיר אותנו במדבר ארבעים שנה .
אמרו דתן ואבירם עכשיו התגלה משה רבינו האמיתי! התגלה שמשה הוא אנושי! הוא מפחד! אין לו כוחות אלוקיים! הוא מרמה את כולם! "העיני האנשים תנקר" אתה רוצה רוצה לנקר לאנשים את העיניים! אתה רוצה להטעות את כולם! עכשיו רואים את הטעויות שלך! את הזיופים שלך! אתה בסך הכל פחדן! עכשיו התגלה שאתה רק מרמה אותנו ומשאיר אותנו במדבר ארבעים שנה רק בשביל להשתרר עלינו! "להמתנו במדבר כי תשתרר עלינו גם השתרר".
אומר הזוהר שהסיבה האמתית שלא יכלו להכנס לארץ ישראל היתה שכל המדבר התמלא בקליפות! כל מדבר סיני התמלא בקליפות נוראות! אחרי שהוציאו דיבה  על ארץ ישראל כל המדבר התמלא בטומאות נוראות! אין דבר יותר חמור מלדבר על ארץ ישראל! מי שמדבר על ארץ ישראל יורדת עליו טומאה נוראה! אין טומאה יותר גדולה מזו! מצד אחד זה לא עבירה אין בזה מכת מרדות, אבל מי שמדבר על ארץ ישראל ומונע אנשים מלבוא לארץ ישראל הוא מוריד כאלה קליפות וכאלה טומאות לעולם שכל הגזירות והאסונות באות מהטומאות האלה.
ברגע שדברו על ארץ ישראל ירדו כאלה קליפות וכאלה טומאות למדבר שבשביל לתקן אותם ןלהכרית אותם צריך ארבעים שנה במדבר! ארבעים שנה של מסעות! ואף על פי כן אפילו שדברו על ארץ ישראל אם הם היו עומדים בניסיון ולא מדברים על משה ולא מדברים על הצדיק היה אפשר לבטל מיד את הגזירה .
אומר הקדושת לוי בדרוש לפסח אם אדם לא מאמין בצדיק הוא כופר! אם אדם לא מחבר את עצמו לצדיק לא מפנים את הדברים של הצדיק אז אין לו זכות קיום פה בעולם! הנה אני מתפלל, אני הולך לבית הכנסת, אני מניח תפילין לומד, מה אני צריך את הצדיק!? מה..אני חייב להתבטל לצדיק!? אומר הקדושת לוי הוא נקרא כופר בעיקר! כיוון שכל הבריאה היתה בשביל הצדיק "כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה" כל הבריאה בשביל אברהם,  (אומר הזוהר בפרשת צו ל' ע"ב   לוּלֵא הַשֵּׁם אֵל זֶה הָיָה מִתְעוֹרֵר בָּעוֹלָם, לֹא הָיָה יָכוֹל הָעוֹלָם לַעֲמֹד אֲפִלּוּ שָׁעָה אַחַת מִפְנֵי דִּינִים קָשִׁים הַמִּתְעוֹרְרִים בָּעוֹלָם בְּכָל יוֹם. זֶה שֶׁנֶּאֱמַר, אֵלֶּה תּוֹלְדוֹת הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ בהברהם אַל תִּקְרֵי בהברהם אֶלָּא בְּאַבְרָהָם, כִּי בְּהִתְעוֹרְרוּת אַבְרָהָם, עוֹמְדִים שָׁמַיִם וָאָרֶץ, וּכְשֶׁנִּתְעוֹרֵר אַבְרָהָם בָּעוֹלָם, כָּל הַדִּינִים הַנִּמְצָאִים בְּכָל יוֹם וָיוֹם, דּוֹחֶה אוֹתָם לַחוּץ וְאֵינָם עוֹמְדִים לְפָנָיו. ) ה' מקיים  את העולם רק בשביל הצדיק.
הצדיק הוא הראש בית של העולם הוא הבראשית, כל העולם הם רק ענפים ממנו כל הברואים הם רק נצוצות מהצדיק כתוב בשמואל ב' פרק טו' "ודוד בא עד הראש " מסביר הבאר מים חיים שחושי הארכי גילה לדוד אתה הראש! אתה הבראשית! אתה האבן שתיה! הוא ראה שדוד שבור, כולו בשברון לב, אמר לו אתה הראש! אתה הראש של כל הצדיקים! אתה האבן שתיה! איפה שתלך שם יהיה האבן שתיה! איפה שתלך זה ירושלים! כל ההשפעות מקבלים מהצדיק , ירושלים מקבלת את ההשפעה מהצדיק! האבן שתיה מקבלת מהצדיק! האבן שתיה קפצה אל יעקב! לא שיעקב בא אל האבן שתיה! אם אין את הצדיק אין אבן שתיה! האבן לא תפעל שום דבר בלי הצדיק! אם אין צדיק אין כפרת עוונות! אם לא מאמינים בצדיקים אין המתקת דינים!
כששמעון הצדיק היה כל העוונות היו מתכפרים לכל אחד היה בבית חוט של זהורית וביום כיפור מהבוקר עד הערב החוט של כל אחד היה מלבין, היה כפרת עוונות לכולם! והכל בזכות שמעון הצדיק. אדם צריך להאמין ולקשר את עצמו לכל הצדיקים גדולי הדור! הידועים לו ושאינם ידועים לו, צריך לקשר את עצמו עם כל הצדיקים שנמצאים עכשיו בעולם, אני לא יודע מי צדיק, מי לא צדיק, אני לא יודע מי זה ל"ו צדיק, ל"ו צדיק זה יכול להיות יהודי פשוט שואב מים שעכשיו הוא בוכה לה' והוא מוריד מוזיל דמעות כנהרות מים היהודי הזה ממתיק את כל הדינים! ואני מתקשר אליו! ! אני לא יודע מי זה היהודי הזה! אני לא יודע! יכול להיות זה יהודי אחד שלא יודע קרוא וכתוב! אפילו איזה אשה אחת שלא יודעת קרוא וכתוב, והיא ממתיקה עכשיו את כל הדינים מעל עם ישראל, אדם צריך לכוון בכל התפילות שלו בכל המעשים שלו שהוא מתקשר עם כל הצדיקים  עם היהודים האלה הצדיקים והפשוטים והתמימים שהם בוכים להמתיק את הגזירות מעל עם ישראל, שהם עכשיו בוכים בלב נשבר לה' באמת.
לא צריך לדעת מי זה הצדיק לא מעניין אותי מי זה הצדיק אני יודע שיש ראש בית בישראל יש צדיקים בעם ישראל שהם ממתיקים את הדינים ואני מתקשר עם כולם ! ויכול להיות שכל רגע זה מתחלף עכשיו זה יש לו לב נשבר והוא מהל"ו צדיקים!  זה יש לו לב נשבר, זה עכשיו בוכה לה' , צריך תמיד להיות מקושר עם אלה שבוכים לה' עם אלה שיש להם לב נשבר,  ולדעת  שאני לא הצדיק! אני לא הצדיק! אני לא יודע להמתיק דינים, אני לא יודע כלום! להיפך אני מביא את החורבנות! ואת השואות!  ואת הייסורים! אני רק מתקשר עם הצדיקים הידועים לי ושאינם ידועים לי.
אדם צריך רק לשבח את הצדיק הרב'ה אומר על ידי שבח הצדיקים מתבטלים הגזירות אדם מאמין בצדיק כל הגזירות מתבטלות, אם עם ישראל היו עומדים בניסיון לא לדבר על משה רבינו אז הגזירה לא להכנס לארץ היתה מתבטלת מיד. כל העולם הם לבושים לצדיק, כל הברואים נבראו לשמש את הצדיק, אדם לא יכול להזיז רגל בלי הצדיק, לא יכול להזיז יד בלי הצדיק, כל תנועה זה בזכות הצדיק, כל נשימה זה בזכות הצדיק, כל דיבור, כל מחשבה, זה בזכות הצדיק (כי ברגע שהצדיק מתפלל על עם ישראל, ממתיק את הדינים מעל ישראל, מסנגר על עם ישראל, מוסר נפשו בשביל עם ישראל, אז בזכותו הקב"ה נותן לעם ישראל  חיים רפואה פרנסה וכו' ולכן כל נשימה זה בזכות הצדיק ) וזה אומר הקדושת לוי מי שלא מאמין בצדיק לא מתקשר לצדיק הוא כופר בכל.

באדיבות עלון 'צמאה נפשי'

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

עלוני שובו בנים לפרשת במדבר לקריאה ולהורדה

לפניכם מקבץ עלוני קהילת שובו בנים לפרשת במדבר התשפ"ד: עלון שביבי אור לפרשת במדבר שיעוריו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *