Tag Archives: החזון איש

מתי הזמן ללמוד פי שניים? • מכתב מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א לבני הישיבות לרגל בין הזמנים

לרגל ימי בין הזמנים הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א כתב מכתב חיזוק לבחורי החמד להתחזק ללמוד יותר בבין הזמנים כפי שמביא החזון איש, כמו כן מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א מברך במכתבו את הבחורים שיוכלו במשך הבין הזמנים להספיק ללמוד בכל מכמני התורה הקדושה. לפניכם המכתב המלא, כפי שנכתב על ידי הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א בשבוע האחרון: מַאֲמַר חִזּוּק …

קרא עוד >

יארצייט החזון איש – דברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

היום, ט"ו חשוון חל היארצייט הקדוש של החזון איש, הרב אברהם ישעיהו קַרֶלִיץ זצ"ל (י"א בחשוון תרל"ט, 7 בנובמבר 1878 – ט"ו בחשוון תשי"ד, 24 באוקטובר 1953). אנו מביאים מבחר מדברי קודשו של מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, שנאמרו במשך השנים מדברי תורתו של החזון איש. בבן הזמנים אפשר ללמוד תורה יותר מתקופת הזמן – (נמסר ביום ג' פר' בא ב' שבט תשס"ו) החזון איש אמר שכל תקופת …

קרא עוד >

״הגאולה צריכה להיות בניסן השנה״ עדות מתוך חצר הל"ו צדיקים: הרב דוד שטרן: צפו

הרב מרדכי בעדות חמה מתוך ביתו של המקובל הצדיק הרב דוד חיים שטרן שליט"א, עדות שהגיעה מתוך שולחן ה- ל"ו צדיקים אודות הגאולה "דברים ששמעתי בשם רבי אלטר דוד חיים שטרן, אחד מהצדיקים הגדולים מבני ברק שהיה עוד בתקופת החזון איש. אביו שימש את החזון איש, וידוע שהחזון איש הוא האבא של כל עולם התורה. והוא כיבד את ר' ישראל זכריה, …

קרא עוד >