Tag Archives: חשמונאים

שיעור לתושבי חשמונאים במעונו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א

ביום שני ליל א' דראש חודש תמוז נכנסו קבוצה מאנשי שלומינו בישוב חשמונאים הסמוך לעיר מודיעין עילית, אל הקודש פנימה לשמוע דברי אלוקים חיים ממורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפניכם תיעוד מהשיעור, ומספר נקודות עליהם דיבר מורינו הרב שליט"א במהלך השיעור, במה שהספיקנו לראות ולרשום על גליון זה: את השיעור החל מורינו הרב שליט"א בעניין בארה של מרים שמי ששותה …

קרא עוד >

שיעור בבית מורינו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א לקהילת ברסלב בחשמונאים

קהילת ברסלב בגני מודיעין – חשמונאים ○ תקציר מתוך השיעור זכו אנשי קהילת ברסלב בישוב הדתי גני מודיעין – חשמונאים להיות מקורבים למורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א. הקהילה שבראשה עומד המשפיע הרה"ח ר' יוחנן נתן שליט"א זוכים בכל יום להתאסף בין מנחה לערבית לשיעור תורה בספרי רבינו הקדוש. כאשר בתוך התפילות משולבים גם ניגוניו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א. …

קרא עוד >

חוג בית חשמונאים וקבלת קהל בירושלים – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א - קבלת קהל

כ"ק מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א בחוג בית בחשמונאים, אתמול, יום א' דשבת בחוקתי תשע"ט עוד באותו היום ערך מורינו, הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, קבלת קהל במשכנו נאווה קודש בירושלים        

קרא עוד >