Tag Archives: חתונת גולדשמידט – צוקר

בגן עדן מקדם • שמחת השבע ברכות האחרון לנינת הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

שבע ברכות לנינת הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א ○ שיעור אש להבה במעמד ○ שבע ברכות וריקודים ביום שני אור לי"ב אלול לפני תפילת מעריב התקיימה שמחת השבע ברכות האחרונה לנינתו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א בת לנכדו בכורו הרה"ח ר' נחמן צוקר שליט"א חתן המשפיע הרה"ח ר' יהושע דב רובינשטיין שליט"א עב"ג הרה"ח ר' נחמן גולדשמידט שליט"א מחשובי …

קרא עוד >

שבת שבע ברכות לנינתו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א • תיעוד ממוצאי השבת

בשבת זו פרשת כי־תצא התקיימה שבת השבע ברכות לנינתו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א בת נכדו הרה"ח ר' נחמן צוקר שליט"א חתן המשפיע הרה"ח ר' יהושע דוב רובינשטיין שליט"א עב"ג החתן החשוב נפתלי הערץ גולדשמידט הי"ו בן הרה"ח ר' נחמן גולדשמידט שליט"א מחשובי אנ"ש בעיר בית שמש. בליל שבת קודש התקיימה סעודת ליל שבת במעונו של מורינו הרב אליעזר …

קרא עוד >

ובכן צדיקים • שמחת נישואי נינת הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מעמד החופה ○ שמחה וריקודים בשמחת בית הצדיק ○ ריקוד שבעת הקבצנים ביום שני ליל ה' באלול התקיימה שמחת נישואי נינתו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א בת לנכדו בכורו הרה"ח ר' נחמן צוקר שליט"א חתן המשפיע הרה"ח ר' יהושע דב רובינשטיין שליט"א. עב"ג החתן החשוב נפתלי הערץ נ"י בן להרה"ח ר' נחמן גולדשמידט שליט"א מגדולי חשובי אנשי שלומינו בעיר …

קרא עוד >

בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת • שמחת התנאים לנינתו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א במעונו

צילום: נתן ארול בליל שישי האחרון ליל כ"ח אייר התקיימה במעון קודשו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א שמחת התנאים לנינתו בת לנכדו ר' נחמן צוקר שליט"א עם משפחת הרה"ח ר' נחמן גולדשמידט שליט"א מחשובי אנ"ש בעיר בית שמש. לשמחת התנאים מורינו הרב שליט"א נכנס למעונו כשהוא לבוש בבגדי שבת, ומיד החל בכתיבת התנאים, לאחר מכן קניין הגארט'ל ואז כובד …

קרא עוד >