צור קשר עם הרב ברלנד

בגן עדן מקדם • שמחת השבע ברכות האחרון לנינת הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

שבע ברכות לנינת הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א ○ שיעור אש להבה במעמד ○ שבע ברכות וריקודים

ביום שני אור לי"ב אלול לפני תפילת מעריב התקיימה שמחת השבע ברכות האחרונה לנינתו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א בת לנכדו בכורו הרה"ח ר' נחמן צוקר שליט"א חתן המשפיע הרה"ח ר' יהושע דב רובינשטיין שליט"א עב"ג הרה"ח ר' נחמן גולדשמידט שליט"א מחשובי אנשי שלומינו בעיר בית שמש.

המעמד החל כחצי שעה לפני השקיעה במעון קודשו, ולאחר זמן מה אף מורינו הרב שליט"א נכנס להשתתף בשמחת השבע ברכות לקול שירת 'קול רינה וישועה באוהלי צדיקים', ולאחר שהתיישב בכסא קודשו החל במסירת דברי אלוקים חיים במשך למעלה מחצי שעה, לפניכם תקציר חלק מדיבוריו הנפלאים והטמירים:
את השיעור החל בעניין הגמרא בפסחים בדף קי"ט עמוד ב' על כך שלעתיד לבוא תהיה סעודת הלויתן, ובברכת המזון יבקשו משלושת האבות לזמן ואברהם יאמר איני יכול כי הבאתי את ישמעאל, ולאחר מכן יבואו ליצחק, וגם הוא יאמר שאינו יכול מכיוון שהביא את עשו, בתוך דברים אלו עבר לדבר על השידוך של יצחק ורבקה ומכך שאליעזר ראה "וכדה על שכמה" ראשי תיבות עשו – שיצא ממנה עשו, ועל כן צעק לה' והביא את דברי רבינו הקדוש בתורה מ"ו שאומר שקושיא זה ר"ת "שמע ה' קולי אקרא" שאם יש קושיא צריך לצעוק לה', וזה מה שעשה אליעזר, והביא את האמרי נועם שאומר שהמילה "מחריש" היא גמטריא של "יעקב עשו", ועל כן כאשר החריש, זכה לראות שעשו הוא רק הקליפה של יעקב.

לאחר מכן הגיעו ליעקב וביקשו ממנו גם לזמן, ואמר שאינו יכול כי התחתן עם שתי אחיות, ועסק בשאלת הקצות החושן כיצד דוד התחתן עם שתי אחיות? וגם כיצד קידש את מירב, הרי גלית עצמו אינו שווה כלום "הן גויים כמר מדלי…", ותירץ בשם המהרי"ט שקידשה בשווי של המכה, ששאול היה שוכר מישהו לתת מכה, ובשווי זה קידשה. לאחר מכן עבר לשאלה כיצד קידש את מיכל, וכי אפשר לקדש במאה עורלות, וענה שניתן לתת אותם לכלבים. וקישר עניין זה לסוד שאמר שלמה "אבא מוטל בחמה וכלבים של בית אבא רעבים" שדוד הכניע את קליפת כלב.
לאחר סיום השיעור, מורינו הרב שליט"א החל באמירת 'שיר המעלות' ולפני הזימון ממש מסר שיעור נוסף על כך מתוך הדגל מחנה אפרים שאומר ששמחת השבע ברכות יותר גדולה מיום הכיפורים. לאחר מכן כיבד את אבי הכלה הרה"ח ר' נחמן גולדשמידט שליט"א בזימון עם פיוט 'דווי הסר וגם חרון'. לאחר הברכת המזון מורינו הרב שליט"א כובד לומר את כל השבע ברכות.
בסיום הסעודה מורינו הרב שליט"א קם ממקומו ולקול צלילי התזמורת החל לרקוד עם כל המסובים שזכו להשתתף בשמחת השבע ברכות, במשך קרוב לרבע שעה מורינו הרב שליט"א רקד סביב שולחנו הטהור. לאחר מכן יצא מיד לתפילת מעריב של אור ליום שלישי כשהוא עדיין בבגדי השמחה.

מכאן שלוחה ברכת מזל טוב למורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א על נישואי נינתו, שימשיך לראות דורות ע"ג דורות ישרים ומבורכים בבניין עדי עד, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא עם ביאת גואל צדק ומלכינו בראשינו במהרה בימינו אמן!

לפניכם גלריית תמונות מרהיבה ממעמד השבע ברכות במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א:

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

ההפטרה של הנביא שיום וליל יהיה ריקודים • השיעור היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

לפניכם השיעור היומי המלא כפי שמסר מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א ביום שלישי ליל י"ב …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *