צור קשר עם הרב ברלנד
דברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפרשת וישלח הציור באדיבות יהשוע ויסמן שיחי'
דברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפרשת וישלח הציור באדיבות יהשוע ויסמן שיחי'

דברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפרשת וישלח – "ויבא יעקב שלם עיר שכם" (ל"ג יח')

 רבינו מסביר בתורה כ"ז על הפסוק "ויבוא יעקב שלם עיר שכם", איתערותא של בחינת "לעובדו שכם אחד" (צפניה ג') הוא ע"י שלום, ושלום הוא ע"י בחינת יעקב שהוא הארת פנים".
דהיינו שכשיעקב הגיע לשכם הוא הגיע עם הארת פנים, עם כאלה פנים מאירות, נהייתה כזו התעוררות בעיר, כולם רצו לעשות תשובה, לשמור שבת, לזרוק את העבודות זרות, לצאת מתאוות ממון ולהתחיל לעבוד את ה'. יעקב אבינו כבר תיקן להם תחומין, תיקן להם מטבע, תיקן להם מרחצאות, וכל דבר שיעקב אמר להם לעשות היה קדוש בעיניהם, כמו שמסביר רבינו (בתורה כ"ג) "כשבא יעקב לשכם נתתקן אמונה, וזה סוד 'מטבע תיקן' שתיקן תאוות ממון, וכשתיקן תאוות ממון, נתתקן פגם עבודה זרה, וזה 'מרחצאות תיקן להם', כמו שכתוב 'ותרד בת פרעה לרחוץ' ודרשו חז"ל לרחוץ מגילולי בית אביה".
וכך מסביר הרמב"ן מה כאב ליעקב בעת שאמר לשמעון ולוי "עכרתם אותי", כי למעשה אנשי שכם כבר עמדו לעשות תשובה אמתית, כל אנשי שכם התחילו לחזור בתשובה, הם ראו את יעקב ובניו כמלאכים, כאנשים רמי מעלה, כל שכם התבטלה בפניהם, כאב ליעקב שהנה אם כבר קיבלו תחומין, וכבר תיקן להם מטבע, זה נקרא שכבר יצאו קצת מתאוות ממון, ואם תיקן להם מרחצאות, הרי כבר קצת התרחצו מעבודה זרה, ולכן "עכרתם אותי"! רציתי להחזיר את כולם בתשובה, והרסתם את כל מה שרציתי, כי זו היתה כל התקווה שלי.
כל תקוות הגאולה זה לגייר את כל העולם, להחזיר את כל העולם בתשובה, אין בושה גדולה מזו שאדם חי בדור ואינו מחזיר אותם בתשובה! כל דור שלא מחזיר את העולם בתשובה כאילו הוא בעצמו מחטיא אותם. הדבר הכי גדול זה להחזיר אנשים בתשובה, הרב'ה רצה שילכו בכל הארץ מדן ועד באר שבע ממטולה ועד אילת ויחזירו אנשים בתשובה, כמו שמובא בזוהר הקדוש "זכאה מאן דאחיד בידא דחייבא", מי שמחזיר אנשים בתשובה אומר הזוהר הקדוש אין שער סגור בפניו, פותחים לו את כל השערים ואת כל הנתיבות, פותחים לו את כל הדלתות, מוסרים לו את כל המפתחות, אדם הולך ומחזיר בתשובה ה' מתכבד בו, ה' מתכבד בו בכל עלמין, בכל העולמות "ראו איזה אדם יש לי, אדם שמחזיר אנשים בתשובה".
באמת הדבר הכי גדול זה להחזיר אנשים בתשובה, אבל איך עושים את זה? איך זוכים לזה? רק אם אדם יזכה להדרת פנים ויהיו לו פנים מאירות, יהיה לו פנים קדושות, שרק יסתכלו על הפנים שלו ומהפנים לבד יתעוררו בתשובה, כמו שמספרים על רבי אהרון הגדול מקרלין שכתוב על המצבה שלו, ששמונים אלף אנשים הוא החזיר בתשובה, איך הם חזרו? מה הוא הלך ומסר שעורים והרצאות? אלא הם רק ראו את הפנים המאירות שלו, את ההדרת פנים שלו, כולם חזרו בתשובה.
ולזכות להדרת פנים, להארת פנים, אומר רבינו בתורה כ"ז זה רק ע"י לימוד הגמרא הקדושה כי אי אפשר להחזיר אנשים בתשובה אם אין שכל ואין דעת. אדם צריך שיהיה לו שכל גדול כמו שהרב'ה אומר "רציתי שיהיה לכם שכל כזה גדול שכבר כמה דורות לא היה כזה שכל", בואו ולא נחמיץ את הרצונות של הרב'ה, בואו נעשה מה שהרב'ה רוצה, בואו נעשה את רצון הרב'ה, הרב'ה לא רוצה שנסתובב סתם ונרקוד סתם. ברגע שאדם ילמד גמרא ילמד פוסקים, הוא יקבל כזה אור יהיה לו את הש"ע ריבוא נהורין, כולם ירוצו אחריו כולם יזרקו את האפיקורסות שלהם, יתורצו להם כל הקושיות, הוא יבוא עם כזה אור עם כזה הארת פנים עם כזו קרינה "חכמת אדם תאיר פניו", אנשים רואים כזה אור, כזה אושר כזו שמחה על הפנים אז חוזרים בתשובה, מה אנשים רוצים? אנשים רוצים שמחה זה מה שהם רוצים וברגע שהם רואים שהשמחה נמצאת אצל אחד שלומד תורה אצל אחד שלומד פוסקים ופניו מאירות כמו שמש כולם חוזרים בתשובה.
עיקר לימוד התורה זה ללמד לאחרים, כמו שכתוב "ותן בליבנו…..ללמוד וללמד" זה העיקר, ברגע שאדם יודע תורה, חייב ללמדה לאחרים. הצדיק האמיתי לא לומד אף פעם בשביל עצמו, הוא רק לומד בכדי ללמד תורה לאחרים. התורה שהאדם לומד נמדדת לפי כמה חסד וכמה מסירות נפש שהוא מוכן לעשות בשביל ללמד אחרים. אחרי שאדם למד 8 שעות 10 שעות הוא חייב להראות שיש לו את הכח, את האור ואת העוז להחזיר בתשובה, זה עיקר הפועל היוצא מכל הלימוד, כל אחד יכול להחזיר אלפים אלפים בתשובה, קבוצה של מאה איש יכולים להחזיר אלף אנשים בתשובה, תוך כמה שנים כל עם ישראל יעשו תשובה. ואם נתחיל להחזיר בתשובה אז גם אומות העולם יחזרו בתשובה, המטרה שלנו זה להחזיר את כל העולם בתשובה, אפילו את הגויים. זה מה שה' אוהב, ה' מחכה שתחזיר את כל עם ישראל בתשובה, את כל אומות העולם בתשובה "וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל…" בשביל מה אומרים את זה? בשביל מה אומרים את הפסוקים האלה? צריך לקרב את הכי מרוחקים. שכולם יקראו בשם ה' – אפילו גויים. אבל קודם נחזיר את היהודים. אם נתחיל עם היהודים נוכל להחזיר גם את הגויים, כולם יעשו תשובה ויתקרבו לאמונת ישראל לעבדו שכם אחד.

באדיבות עלון צמאה נפשי 0527639126

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

עלוני שובו בנים לפרשת האזינו – שבת תשובה לקריאה ולהורדה

לפניכם מקבץ עלוני קהילת שובו בנים לפרשת האזינו – שבת תשובה התשפ"ד: עלון שביבי אור …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *