צור קשר עם הרב ברלנד
כ"ק גאב"ד מאקאווא תומך בהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
כ"ק גאב"ד מאקאווא תומך בהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

קול זעקת כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א: "וכעת אש מחלוקת נורא בוער שמבזים ת״ח וירא ד' כהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א"

     קול זעקת הגאון הצדיק משיירי כנסת הגדולה כ״ק גאב״ד מאקאווא שליט׳א

בעזה״י אור ליום חמישי ט"ו כסלו תשע״ז ל'ק לס' ואתה אמרת היטיב אטיב עמך וגו'

אל אחינו בני ישראל אשר דורשי ד' המה וקרבת ד' יחפצון ד' עליהם ואתה ד' תשמרם וכצנה רצון תעטרם.

מי אנכי שאבא בכתובים בענין נורא מאד אמנם שמענו מפ״ק אדמו״ר הגה״ק רבן של ישראל מהר״י ט״ב זצלל״ה בדרשתו הק' בהושענא רבה משמי דאביו הגה״ק בעל קדושת יום טוב זי״ע במשל כשבוער אש לא מסתכלים מי שיכבה, אלא כל א' וא' צריך למהר לכבות לפני שיהי' קשה מאד.

וכעת אש מחלוקת נורא בוער שמבזים ת״ח וירא ד' כאשר שזכינו להיות בצל קורתו כמה פעמים עם אברכים רמי מעלה שיחיו' ושמענו מפי האי גאון וצדיק מוה״ר אליעזר בערלאנד שליט״א וד' ירפאהו ויחמלהו הרבה ד״ת ודברי התעוררות בעבודת השי״ת.
וכן זכינו להיות מקורב להאי גאון וקדוש הרב יהודה סגל זצוק״ל מקרית שלו' תל אביב. ושמענו מפיו שבחו וגדלותו של הגה״ק הנ״ל שליט״א והרב סגל זצוק״ל הי' מאד מקושר ודבוק בתורת הגה׳׳ק לקוטי מוהר׳׳ן זצוק׳׳ל כאשר רואים בספריו הק' מחשבת עבודה וראשית עבודה ועוד. שכלול ביסודות ההק' מוהר״ן זי״ע ואם הנ״ל הי' לו צער אז בשעתו מענין זה, [כנכתב באיגרותיו בספר על זכרו צדיק פלא דף שנ׳׳ח]

לכן בקשה דחופה שטוחה לפני כל אשר יש בלבבו בענין זה, לשבת לפני בי״ד חשוב ושם יופיעו נציגים מב' צדדים, והמה יכריעו כדתה של תורה. ולא לתת חרב פיפיות ביד כל א' ועל ידי זה מהרסים צעירי צאן, שאחרי החורבנות זכו להתקרב לאמונה הק' ולתוה״ק ומי יוכל לדעת התוצאות ומי ישורנה [ועין במכתב קדוש מכ״ק אאדמו״ר זצוק״ל בספרו כלי גולה בסופה בקונטרס זכרון אברהם סימן יב' יג'].

וח״ו אנו לא מתערבים בענין זה, אלא לבקש שיעמידו בי״ד חשוב וכנ״ל ובורא כל עלמין ברוב רחמיו וחסידו יציל נפשינו וכל אחב״י ויעשה שלו' על כולם הכו״ח למען קדושת ישראל שמעון לעמבערגער בלאמו״ר זצלל״ה.

מכתב תמיכה של הגאב"ד מאקווא אודות הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
מכתב תמיכה של הגאב"ד מאקאווא בהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
מודעה - הגאב"ד מאקווא בתמיכה בהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
מודעה – הגאב"ד מאקאווא בתמיכה בהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

"בְּתֻפִּים וּבִמְחֹלֹת" • השיעור היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

לפניכם השיעור היומי המלא כפי שמסר מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א ביום שלישי ליל ד' …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *