צור קשר עם הרב ברלנד
הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א בתפילת ערבית מוצאי ראש השנה תשפ"ד

בראש השנה יכתבון • סיקור נרחב מימי ראש השנה בצילו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

קיבוץ ראש השנה בצילו של מורינו הרב שליט"א ○ תפילות היום הקדוש ○ דברי אלוקים חיים ○ אוחילה לא־ל

כידוע למרות כל המאמצים וההשתדלויות, בעקבות אותם פעולות של אינשי דלא מעלי, גם השנה בראש השנה תשפ"ד מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א לא הצליח להגיע אומנה, ולהשתתף בקיבוץ על ציון רבינו הקדוש בראש השנה. אך כפי שפורסם כאן בערב החג, מורינו הרב שליט"א החליט לחזור לירושלים עיר הקודש, ושם יחד עם למעלה ממאתיים מאנ"ש ששהו בארץ הקודש, לפניכם סיקור נרחב מראש השנה בצילו של מורינו הרב שליט"א:

עוברים לפניו כבני מרון • ליל א' דראש השנה:

לתפילת מנחה של ערב שבת קודש וראש השנה יצא מורינו הרב שליט"א בשעה 18:24 וכמראהו כמלאך ה' צבא־ות הדור בלבושו עם הקיטל הלבן והכיפה הצחורה. בשירת 'אור זרוע לצדיק' במשך כעשרים ושש דקות. עם דמדומי חמה אחרונים של השנה, בשעה 18:50 נעמד לתפילת שמונה עשרה האחרונה של שנת תשפ"ג. לאחר סיום התפילה המרוממת, אמר מורינו הרב שליט"א מילה במילה את סדר ההתקשרות, והחל בקבלת שבת המקוצרת יחסית, אך כמובן אצל מורינו הרב שליט"א שום דבר אינו מקוצר, וגם הקיצור הוא הארוכה של שאר בני העולם, כאשר את ארבעת הבתים של 'לכה דודי' הנאמרים ביו"ט החל בשבת, ערך בשירה ובניגונים במשך כשבע עשרה דקות כמניין טוב.
לאחר קבלת שבת, מורינו הרב שליט"א אמר את ה'כגוונא' ולפני ה'ברכו' הראשון של השנה, נעצר והחל בניגון המעורר שלפני 'ברכו', ואו אז כאשר כל העולם דמם ועצר מלכת הלבבות פועמים בהתרגשות ובהתעוררות עצומה, שאגת ה'ברכו' של מורינו הרב שליט"א עלתה ובקעה את כל הרקיעים הלוא בזמן זה רבינו הקדוש מעביר את כל צאן מרעיתו בדין לטובה!.
לאחר שמונה עשרה דליל א' דראש השנה מורינו הרב שליט"א כיבד את נכדו וגבאו הר' אהרן צוקר הי"ו לומר את 'לדוד מזמור' הנהוג להאמר לאחר שמונה עשרה. לאחר מכן מורינו הרב שליט"א סיים את התפילה, ובסיום 'אדון עולם' ו'יגדל' מורינו הרב שליט"א בירך את כל הקהל 'לשנה טובה תכתבו ותחתמו לאלתר לחיים טובים ולשלום בספרן של צדיקים גמורין'! וכברכת הדיוט לגבוה החזיר הקהל את ברכת 'לשנה טובה' למורינו הרב שליט"א בהתרגשות גדולה.
יש לציין שלאחר מכן מורינו הרב שליט"א ערך את ה'שלום עליכם' המקוצר, ואילו את ה'ריבון כל העולמים' ו'אשת חיל' אמר אותם במלאו, כידוע אשר יש בזה דיון הלכתי, וכאן זכינו לראות מעשה רב בליל ראש השנה. לאחר שעתיים ושלוש דקות מורינו הרב שליט"א נכנס חזרה לביתו בשעה 20:27 בשירת 'ובכן צדיקים'

הממליך מלכים ולו המלוכה • יום א' דראש השנה:

בשעה 4:48 יצא מורינו הרב שליט"א לתפילת שחרית במרפסת ביתו. לאחר ברכות השחר החל בניגון 'עורה נא' מתוך המזמורים הנהוגים להאמר מתיקון חצות. לאחר מכן המשיך בזמירות הבוקר ובפסוקי דזמרה בחיות גדולה ובהתעוררות עצומה. יחד עם המזמורים והניגונים שמורינו הרב שליט"א מאריך בהם כבכל שבת, ניתן לציין את הניגון 'כי כל פה לך יודה' שארך כשבע דקות בחיות גדולה. הרב שליט"א עומד מהמרפסת ובהתלהבות גדולה מחייה את כל הציבור בתנועותיו הקדושות. לפני 'המלך' מורינו הרב שליט"א נכנס לביתו ולאחר י"ג דקות בשעה 6:48 נכנס לבית המדרש הציבור ניגן 'האל בתעצומות עוזך' ואז השתרר לו שקט רגע ההמלכה מורינו הרב שליט"א כששני ידיו מונפות אל על ורשפי פניו כשלהבת אש שואג 'המלך'!!! וכל הציבור אחריו באש להבה יחד עם מחיאות הכפיים. את המשך התפילה מורינו הרב שליט"א ערך בנוסח של שובו בנים הרגיל בשבתות ובימים טובים. לאחר שמונה עשרה מורינו הרב שליט"א כיבד את החזן הר' יוסף שור הי"ו לגשת לפני העמוד לחזרת הש"ץ של היום הראשון. ניתן לציין את מסירות הנפש של מורינו הרב שליט"א אשר חרדת הדין על פניו תמיד, כאשר משמונה עשרה במשך ארבע שעות מורינו הרב שליט"א נעמד ולא התיישב שוב עד לסיום תפילות היום הראשון!, ולמרות שהציעו לו כיסא לא אבה מורינו הרב שליט"א לשבת.
בסביבות השעה 8:20 הסתיים חזרת הש"ץ של שחרית והחלו בקריאת התורה, כמובן מורינו הרב שליט"א כובד בעליית רבינו הקדוש – עליית רביעי. לאחר העלייה מורינו הרב שליט"א אמר שהוא מוציא ידי חובה את כל אנשי שלומינו שטסו במטוסים בברכת 'הגומל'. במפטיר עלה בחור הבר מצוה – נינו של מורינו הרב שליט"א הבה"ח נחמן שינפלד בן לעסקן החשוב אשר פועל רבות ונצורות למען מורינו הרב שליט"א – הרב צפניה שינפלד שליט"א בנו של הצדיק והמקובל הרה"ח ר' יהודה שינפלד שליט"א בע"ס אוסרי לגפן, וחתן לחתנא דבי נשיאה הרה"ח ר' יהודה אשר גודלבלום שליט"א. בחור הבר מצוה אף קרא את ההפטרה – הפטרת תפילת חנה.
בשעה 8:45 מורינו הרב שליט"א הגיש את נכדו וגבאו החזן ר' נפתלי צוקר הי"ו לתפילת מוסף של היום הראשון, אשר עורר את הציבור בקולו הנעים ובחזנותו המעוררת כל לב בנוסח ברסלב המרטיט. ניתן לציין שמהלך חזרת הש"ץ ניגנו פעמיים את 'וקרב פזורנו' ו'הביאנו לציון עירך' כאשר בפעם הראשונה נגנו זאת במשך למעלה מרבע שעה. ובפעם השניה בחתימת שופרות ניגנו שוב במשך כשלוש עשרה דקות. עוד יש לציין למרות מרום גילו המבוגר של מורינו הרב שליט"א כ"י, ולתוקף מצבו הבריאותי מורינו הרב שליט"א לא שת לזה, והתאמץ במיוחד להשתחוות ב'עלינו לשבח' שבפתיחת 'סדר מלכויות'.
בשעה 11:00 הסתיים חזרת הש"ץ של מוסף, ולאחר סיום התפילה מורינו הרב שליט"א מסר שיעור במשך כדקה בו דיבר על כך שבליל ראש השנה ניסרנו את לאה מהכתר של רחל, וסיים את השיעור בכך שאמר שהשנה הזאת תהיה שנת תפילה איכ"ר!. לאחר שש שעות וכמנין טו"ב דקות נכנס בחזרה לביתו נאווה קודש לקול שירת 'ובכן צדיקים' בחיות גדולה.
לתפילת מנחה של היום הראשון זכינו ובשעה 17:54 מורינו הרב שליט"א יצא למרפסת ביתו בשירת 'ברוך הוא' ו'הוא יפתח' במשך מספר דקות לאחר מכן קריאת התורה – פרשת האזינו, אותה קרא החזן במנחה – הר' אהרן צוקר הי"ו.  ובהתעוררות גדולה בשעה 18:10 נעמדו לתפילת מנחה של היום הראשון בנוסח ברסלב. לאחר שמו"ע מורינו הרב שליט"א אמר את מזמור 'למנצח על הגיתית' ובסיום עלינו לשבח מורינו הרב שליט"א הכריז שכל אחד יערוך 'שלוש סעודות' בביתו. וניתן ליטול ידים ולאכול כזית עד לשקיעה, מכיון שלאחר מכן כבר מתחייבים בקידוש. והודיע כי יצא לתפילת מעריב של ליל ב' דראש השנה בשעה 20:00. לאחר כשלושים וארבע דקות נכנס מורינו הרב שליט"א לביתו נאווה קודש לעריכת סעודה שלישית.

שתחדש עלינו שנה טובה • ליל ב' דראש השנה

ואכן בשעה 20:01 יצא מורינו הרב שליט"א לתפילת מעריב של היום השני, כאשר מיד בכניסתו החל בניגון שלפני 'ברכו', והמשיך בתפילת מעריב בנוסח שובו בנים בחיות גדולה ובשמחה עצומה. לאחר מעריב שוב כיבד את נכדו הר' אהרון צוקר לאמירת 'לדוד מזמור'. לאחר התפילה מורינו הרב שליט"א הודיע כי יצא לתפילת שחרית בשעה 4:30 ולקול שירת 'ובכן צדיקים' נכנס לביתו נאוה קודש לאחר חצי שעה מדויקת של תפילת ליל א' דראש השנה.

עלה אלוקים בתרועה • יום ב' דראש השנה

אם ביום הראשון שהוא דינא קשיא התעוררות והחיות היו גדולים לאין שיעור, הרי שביום השני דינא רפיא בחינה זו התעצמה בכפלי כפליים ואנ"ש הרגישו כפשוטו את הנאמר 'נפתחו השמים ואראה מראות אלוקים' לזכות להתפלל בצילו של מורינו הרב שליט"א את תפילות ראש השנה. בשעה 4:36 נכנס לתפילת שחרית ממרפסת ביתו, ובמשך קרוב לשעה וחצי התפלל עם אנ"ש את תפילת שחרית עד ל'המלך'. אז לאחר כעשרים ושמונה דקות של הפסקה בשעה 6:47 נכנס להיכל בית מדרשינו והמשיך את התפילה בהכרזת 'המלך'. לאחר שמונה עשרה הגיש את נכדו ר' נפתלי צוקר לגשת לפני העמוד. לאחר חזרת הש"ץ במשך רבע שעה הציבור הזכיר שמות לברכה וישועה, והרב התייחס לכל שם ושם ובירך כל אחד ואחד. לאחר מכן קריאת התורה עם י"ג מידות, מורינו הרב שליט"א כובד שוב בעליית רביעי, וניתן לציין כי בהפטרה של היום השני של ראש השנה מתוך ירמיהו מורינו הרב שליט"א ממש הזיל דמעות וביתר בפסוק 'עוד תעדי תֻפיך ויצאת במחול משחקים' שם מורינו הרב שליט"א השתנק מבכי בהתעוררות גדולה מאוד.
לאחר קריאת התורה מורינו הרב שליט"א כיבד את הבעל תוקע הר' יוסף שור הי"ו לעלות לבמה, ומורינו הרב שליט"א הקריא לו את סדר התקיעות בהתעוררות רבה, מורינו הרב שליט"א אמר את ה'יהי רצון' שבין כל קטע וקטע בתקיעות.
בסיום התקיעות דלפני מוסף מורינו הרב שליט"א הגיש את הבעל תוקע ר' יוסף שור לתפילת 'הנני העני ממעש', ואת חזרת הש"ץ כיבד לעבור לפני העמוד שוב את ר' נפתלי צוקר הי"ו. ראוי לציין כי עניין הדינא רפיא הורגש היטב, השמחה הגדולה בכל הניגונים ובכל השירים, בשירת ו'קרב פזורנו' ו'הבאינו לציון' שוב בשני הקטעים במוסף בחיות עצומה, הרב שליט"א הסתובב לכיוון הקהל ומחייה את הציבור בתנועותיו הקדושות, 'אוי וקרב פזורינו, מבין הגויים, ונפוצותינו אוי אוי כנס… מיכרתי ארץ…'. כך מלכויות, זכרונות, שופרות, הכל בנוסח המעורר של ברסלב עם כל הניגונים 'ויאתיו כה לעבדך…', התעוררות ב'ונתנה תוקף' ושירת 'אין קצבה לשנותיך' בהתלהבות עצומה!. איי אין קשה מלההכניס את העוצמות שהיו בתפילות אלו לתוך קולמוס וקלף!.
כמו ביום הראשון כך גם ביום השני מורינו הרב שליט"א עמד במשך שעות ארוכות כל התפילה, ואף התאמץ להשתחוות ב'עלינו לשבח'. כמובן שבסוף מלכויות, זכרונות ושופרות, מורינו הרב שליט"א הקריא את סדר התקיעות לבעל תוקע הר' יוסף שור הי"ו. בסיום מוסף כל הרגשות התפרצו החוצה בקדיש האחרון 'יהא שלמא רבה מן שמיא' בניגון השמח אין לתאר את השמחה הגדולה. לאחר סיום התפילה מורינו הרב שליט"א אמר שיעור ובו דיבר משני השעירים שמביאים ביום הכיפורים ומכך שלמרות שהם שווים שעיר אחד משליכים לעזעאל. בשעה 11:31 קרוב לשבע שעות! של תפילת היום ללא הפסקה מורינו הרב שליט"א עלה למעון קודשו. בהכריזו כי תפילת מנחה בשעה 18:45.

ואכן מעט לאחר שעה זו – בשעה 18:51 יצא מורינו הרב שליט"א לתפילת מנחה של יום ב' דראש השנה בשירת 'ברוך הוא אלוקינו' ו'הוא יפתח' במשך כשתיים עשרה דקות. יש לציין כי בתפילה זו מורינו הרב שליט"א ניגש כחזן ושילב בין נוסח שובו בנים לבין נוסח ברסלב במתיקות ובנעימות שאין לתאר. לאחר שמונה עשרה מורינו הרב אמר את 'אבינו מלכינו' ובאחרון האריך בשירה במשך כשמונה דקות 'אבינו מלכינו חננו ועננו…'.

ראוי לו לשמוח • מוצאי ראש השנה

לאחר סיום תפילת מנחה החל מורינו הרב שליט"א בשירת 'למנצח בנגינות' באריכות רבה במשך כעשרים וחמש דקות! בהתלהבות רבה מורינו הרב שליט"א מחייה את הציבור בתנועותיו הקדושות באש קודש ובמחיאות כפיים ובריקודים להמתקת הדינים. לאחר מכן ארע דבר מעניין בכך שמורינו הרב שליט"א לפני ברכו ניגן את הניגון כבלילי ראש השנה. לאחר מכן תפילת מעריב של מוצאי ראש השנה בחיות גדולה. לאחר סיום התפילה הרב שליט"א ערך הבדלה, ונכנס לביתו נאווה קודש לאחר כשעה ועשרים בשירת 'אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה'. למעשה זכינו בשני ימים נפלאים ונעלים אלו להיות במחיצתו של מורינו הרב שליט"א במשך התפילות והשיעורים כשבע עשרה שעות ושלושים ושמונה דקות!!
מיד עם סיום התפילה אנ"ש פצחו בריקודי שמחה במשך למעלה משעתיים אנ"ש רקדו ופיזזו על הזכות שזיכו אותם מן שמיא להיות ולהתכלל בקיבוץ בראש השנה תשפ"ד יחד עם מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א.

"וּמִי שֶׁזּוֹכֶה לִהְיוֹת עַל ראשׁ הַשָּׁנָה רָאוּי לוֹ לִשְׂמחַ מְאֹד מְאֹד!" (חיי מוהר"ן ת"ג)
אתר שובו בנים מאחל לכם הקוראים ולכל עם ישראל ברכת
'שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה'!

גלריית תמונות מרהיבה מקיבוץ ראש השנה תשפ"ד בצילו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א:

ערב ראש השנה:

מעריב מוצאי ראש השנה:

הבדלה מוצאי ראש השנה:

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

בליל יו"ט דסוכות נפגשים חסד שבחסד פנימים עם מקיפים • השיעור היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

לפניכם השיעור היומי המלא כפי שמסר מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א ביום רביעי ליל י"ג …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *