צור קשר עם הרב ברלנד

"ה' לא מוחל גם לאלה שלא מחו- אותם אלו שרדפו את דוד ואנשיו התגלגלו בדורנו וממשיכים לרדוף את הצדיק ואנשיו" – דברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

דברי קודש נפלאים עם הרבה עצות לחיים מתוך שיעוריו של כ"ק מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

ותתפלל חנה על ה' – חנה אותיות חנוכה, חנוכה אותיות חנה כו'. ואומר האר"י הקדוש שעל ידי תפילות חנה נהיה נס חנוכה (הרב שליט"א מדייק בדבריו מהפסוקים). חנה התפללה על חנוכה ועל גוג ומגוג.

על פרשיות חיי שרה, תולדות ויצא יש מליון קושיות, צריך ללמוד את הפרשות עם פירוש הבן איש חי. כל פרשת ויצא עוסקת בגנבות: רחל גנבה את התרפים ללבן. "ויגנוב יעקב את לב לבן כי בורח הוא". יעקב אומר ללבן: "גנובתי יום וגנובתי לילה". לבן מרמה את יעקב בלי סוף. לאה צועקת על רחל למה את גונבת לי את יעקב. כל הסודות והקושיות נובעות מכך שפרשת ויצא מדברת מסוד חיבור פרצופי רחל ולאה.

לאליעזר עבד אברהם היו מלא קושיות על אברהם. כל שנייה באו לו עוד ועוד קושיות עד המילה מחריש – "ויהי מחריש", שם תורצו לו כל הקושיות. משום שהוא ראה שצריכים לצאת מיצחק יעקב ועשו. המילה מחריש גמ' 558, בדיוק יעקב ועשו. אז התגלה לאליעזר מי זה יעקב אבינו שדמותו חקוקה בכסא הכבוד, יעקב אבינו הוא השלמות. אליעזר הבין שאברהם אבינו לא עושה שום טעויות בחיים, התגלתה לו האמת לאמיתה. אם אדם מחריש ומתבטל לצדיק ולא מקשה קושיות הוא זוכה שמתורצים לו כל הקושיות.

כל הרווקים והרווקות שרוצים את זיווגם צריכים להגיד ארבעים יום אחר ברכות השחר את פרק כד בספר בראשית. לכתחילה כדאי להגיד פעמיים ביום ובדיעבד פעם אחת. שם התורה מדברת על שידוך רבקה ויצחק ע"י אליעזר.

בכל דור צריך להגיע משיח וה' דוחה את זה. השם מחכה שאנשים יחזרו בתשובה מתוך בחירה. ה' מחכה לאתערותא-דלתתא ואז יבוא משיח, אם אנשים לא יעשו תשובה לא יבוא משיח.

מהיום (ח' כסליו, ויגיד כל אחד מרגע שישמע זאת) כל אחד צריך להגיד לפני השינה פרק ד פסוק ח' בספר מיכה (צרפנו זאת לזיכוי הרבים) במשך 40 יום. מי שיאמר זאת 40 יום יום יזכה להביא את המשיח.

יש רק פסוק אחד בתורה (פרשת כי תשא) של נקרת הצור ויש לזה קשר לחודש טבת וטוב להגיד את הפס' הזה כי הוא הכי חזק בתורה – "וְהָיָה בַּעֲבֹר כְּבֹדִי וְשַׂמְתִּיךָ בְּנִקְרַת הַצּוּר וְשַׂכֹּתִי כַפִּי עָלֶיךָ עַד עָבְרִי" (שמות לג כב). שם התגלו למשה רבינו כל הסודות, יג מידות הרחמים, שם קרן עור פניו.

רק מי שמתפלל בכוונה זוכה לאמת. מי שלא מתפלל בכוונה אין לו אמת ואין לו סיעתא דשמיא.

אדם שהוא איש אמת שולחים עליו חצים מכל הכיוונים וכמה שאתה יותר איש אמת כך שולחים עליך יותר חצים עושים עליך יותר מחלוקות ומדברים עליך יותר לשון הרע. חזקיהו היה ראוי להיות משיח, לכן בא עליו סנחריב עם  2 מליארד ושש מאות מליון חיילים בכדי להילחם בו. זה בדיוק כנגד מאה מליון הויות (מאה מליון כפול 26), בגלל שפוגמים בשם הויה מגיעים המזיקים. החצים היו מופנים על איש האמת (חזקיהו), כי כל כמה שאדם יותר באמת ה' מנסה אותו יותר בכדי לראות אם הוא נשבר וחו"ש נופל ליאוש או שמתחזק באמונה. כמה שאדם יותר איש אמת יותר נלחמים בו.

סנחריב מגיע עם כל חֵילוֹתֵיוֹ לירושלים בערב פסח וחזקיהו אומר, אני עושה ליל הסדר כרגיל (הולך לישון), סנחריב לא קיים בכלל, אין כלום, יש רק את ה' יתברך. כמו שאמרה מרים לאביה עמרם כשהתגרש מיוכבד: אבא, אין פרעה בכלל, פרעה לא נברא. אם עמרם היה עומד בנסיון ולא מתגרש מאשתו היה נעשה התיקון השלם.

ה' נשבע שתהיה גזרת סנחריב והוא יגיע עם חֵילוֹתֵיוֹ עד ירושלים, אבל אז ה' ישמיד אותו. כך גם לגבי הצדיק, לא שיך להתפלל שתופסק המחלוקת והלשון הרע כנגד הצדיק, זה יבוא בכמויות אדירות כמו סנחריב שבא על ירושלים. צריך להתפלל שיתגלה האור של הצדיק, חזקיהו היה בטוח שהכל הבל וסנחריב עם חֵילוֹתֵיוֹ לא היו קיימים בכלל. בשביל להגדיל את הנס ה' הביא אותם עד ירושלים ושם הפך את כולם לפגרים מתים. אדם שהוא איש אמת ה' נשבע שיהיו עליו מלחמות.

צריכים להיות בקיאים בכל סדר 21 מלכי יהודה: דוד, שלמה, רחבעם בן שלמה, אביעם, אסא, יהושפט, יהורם, אחזיה, יואש, אמציה, עוזיהו, יותם (אמר הרב: יותם המלך ה- 12 וכל מי שמזכיר את שמו נמחלים לו כל עוונותיו), אחז, חזקיהו, מנשה, עמון, יאושיהו, אחאב השני, יהויקים, יהויכין וצדקיהו.

כל האסונות והשואות מגיעים מכוון שרואים שרודפים את הצדיק וכולם שותקים, אם היו מוחים לא היו אסונות. כולם ראו שרודפים את דוד המלך וכולם שתקו, דוד היה עם 600 איש (400 משפחות) בלבד, עם תינוקות בידיים. הם רצו מיער ליער ומגבעה לגבעה, לא היו להם מטוסים ומכוניות, הלכו יחפים.

כל מה שחלקו על דוד והוא היה צריך לנדוד עם שש מאות האנשים ותינוקות מתרחש עד היום. כל מי שהיה אז נמצא עד היום, אנשים נולדים היום ולפני אלפי שנים הם היו בין רודפי דוד המלך, או שהם לא מחו. הם נתנו לדוד ואנשיו לרוץ יחפים עם תינוקות בידיים. ה' לא מוחל.

אם היו מתדבקים בצדיק בזמן השואה ואומרים בזכות הצדיק היו ממתיקים את כל הדינים. כשנאחזים בצדיקים ממתיקים את כל הדינים. נטורי קרתא (שומרי העיר) האמתיים הם המקורבים לצדיק. הצדיק הוא ששומר על כולם, על כל העולם. הצדיק הוא הבוקר, הוא היחידה, הוא האור האמתי, יש לו ש"ע ריבוא נהורין. וכי אנחנו מצאנו את הצדיק? אנשים מתייאשים! אך חייב האדם לומר שהוא לא מתייאש וממשיך לחפש את הצדיק. לא מספיק לחפש את הצדיק, צריך לחפש יותר ויותר. להמתין, לא להיבהל מהלשון הרע, להמתין עד שה' יגלה את האור האמתי.

אדם שגר בחו"ל ויכול לעלות ארצה ישראל ולא עולה זה אסון. כל שנייה שלא עולים לארץ זה אסון.

צריך לצאת מהפגם הידוע, מהרוח שטות, אם א לומדים קצות החושן זה קשה מאוד. הקצות מחזיק את המוח.

אלפי איש בעולם עברו את גיל המאה, יש מי שהגיע ל- 140. אפשר לעבור את המאה בקלות לא לא לאכול הרבה, האוכל סותם את הנימים, את הוורידים, את העורקים.

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

בראש השנה יכתבון • סיקור נרחב מימי ראש השנה בצילו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

קיבוץ ראש השנה בצילו של מורינו הרב שליט"א ○ תפילות היום הקדוש ○ דברי אלוקים …

One comment

  1. יש להסתכל בדיבורי מוהרנ"ת הקדוש.מדיברי רבינו ז"ל הקדוש והנורא..יש לפעמים שמטיל ה'יתברך שמו לעד מחלוקת בין הצדיקים,על מנת להרחיק הקיטרוג מעל הצדיק הגדול במעלה.אנחנו הקטנים די לנו להאמין באמונה שלימה בצדיקים שלנו..ולא להתערב..והרב שלנו..הוא צדיק יסוד עולם.."עין לא ראתה אלוקים זולתך..(אליעזר)..כולנו אוהבים אותך מאוד..הרב..יישר כח גדול

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *