Tag Archives: בת ים

שיעור לתושבי בת ים במעונו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א ‏•‏ למעננו ולמען דורותינו

ביום שני האחרון ליל ז' אדר – הילולת משה רבינו זכו להכנס קבוצה מתלמידי הרב גיא אברג'ל שליט"א בבת ים לשיעור מיוחד לאלה שעדיין לא זכו להכנס לשיעור בקודש פנימה. לפני השיעור הרה"ח הרב מאיר מלכה שליט"א דיבר בחשיבות הקמפיין שעומד בימים אלו למעננו ולמען דורותינו – על מנת להציל את 'מוסדות שובו בנים – נחמת ציון' מסגירה ח"ו. לאחר …

קרא עוד >

שיעור למתפללי בית הכנסת שלום בבת ים – במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

בית הכנסת שלום בבת ים ○ תקציר מתוך השיעור בית הכנסת בראשותו של הרב גיא אברג׳ל שליט״א במלון לאונרדו בבת ים, זוכה במשך כל ימות השנה לקרב ולחזק את הצעירים שבעם, כשהוא משפיע מידי יום בשיעוריו המרתקים מתורתו של רבינו הקדוש זיע"א כשטללי אורו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א לא אחת מוזכרים בשיעורים המחזקים. זכו קבוצה מתוך בית הכנסת …

קרא עוד >

שיעור לאנשי בת ים בבית מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א

אנשי בת ים זכו להכנס לשיעור בקודש פנימה ○ שיעור אש להבה על ספירת גבורה שביסוד ○ המשך השיעור בעיון התורה זכו קבוצה מאנשי שלומינו תושבי העיר בת ים להכנס הערב ליל כ"ג אייר לשיעור בקודש פנימה, מורינו הרב שליט"א מסר לקבוצה שיעור אש להבה במשך ארבעים דקות. בתחילת השיעור מורינו הרב שליט"א דיבר על מעלת הספירה גבורה שביסוד [השיעור …

קרא עוד >

זיכוי הרבים של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, במסע היומי לקרוב והפצת תורה, בחוגי בית וקבלות קהל, יום רביעי בשבת ויצא תש"פ. בן שאר הכתובות הגיע מורינו הרב ברלנד שליט"א לחוגי בית ברחוב יצחק שדה 4 בת ים. צילום: אחרי הצדיק און ליין עריכה: שובו בנים אינט'

קרא עוד >

מראות הקודש מברית המילה בבת ים עם הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – דברי הרב משבת

מדברי מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א אחרי תפילת שחרית בשבת דפרשת פנחס תשע"ט "מלך וקיסר, בת הקיסר לבשה מלבושים של זכרים, לעתיד לבוא כל אשה תחזור בגלגול ותהיה כהן גדול כמו יעל שהייתה עלי." "כל אשה שהולכת עם רעלה תהיה כהן גדול, יש שישים ריבוא נביאות, פעם כל אשה הייתה נביאה." "במקדש שלישי ישראל יהיה כהן, הרמב"ם אומר …

קרא עוד >

הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א מחזיר את עם ישראל בתשובה – חוג בית בבת ים בבתו של שימי אבוטבול – גלריית תומונות

שובו בנים אינטרנשיונל ממשיכה במסע הקדוש של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א להחזרת עם ישראל לצור מחצבתם. בכל ערב מסתובב הרב שליט"א במסירות נפש עילאית בין ערי ישראל עם הגבאי נתן סלומון בכדי להחזיר עוד יהודי ועוד יהודי בתשובה. אנו מביאים לפניכם בכל יום מראות קדושים מהמסעות הללו, אך חשוב לציין כי הרב ברלנד שליט"א, יחד עם צוות שומעי לקחו, …

קרא עוד >