Tag Archives: חלוקת תעודות

ילדי מכינה לישיבה בת"ת 'נחמת ציון' בשיעור ובקבלת תעודות מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

שיעור לנערים העולים לישיבה קטנה ○ מבחן שקלא וטריא על מסכת קידושין ○ חלוקת תעודות ע"י מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א אחרונים חביבים שנגשו למורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א בחתימת שנת הלימודים תשפ"ג הם נערי מכינה לישיבה כיתה ט' בתלמוד תורה 'נחמת ציון' בראשות המגיד שיעור הרב יצחק הלפרין שליט"א המשקיע רבות בטיפוח הנערים ובהכנתם המרובה לקראת עולם הישיבות אליו …

קרא עוד >

ילדי כיתה ז' בת"ת 'נחמת ציון' בקבלת תעודות מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

שיעור לילדי הצאן ○ מבחן וסיום על פרק 'השוכר את האומנין' ומשניות שקלים ומגילה ○ חלוקת תעודות כמו תלמידי חכמים באים בשנים הם ילדי כיתה ז' כבראשם עומדים המחנכים המסורים ר' משה דייטש ור' מרדכי שלמה דרברמדיקר אשר משקיעים זמן רב בחינוך הילדים ובלמודם הדומה לדיו כתובה על נייר חדש, זכו הילדים להיכנס אתמול יום שני כ"ח תמוז אל מעון …

קרא עוד >

נבחני כולל שערי הוראה בקבלת תעודות מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

ביום חמישי בשבוע שעבר י"ב סיון נכנסו מספר אברכים צעירים מכולל 'שערי הוראה' שע"י מוסדות 'שובו בנים' אל הקודש פנימה לקבלת תעודה וברכה ממורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א האברכים החשובים עמלו בזמן חורף האחרון לדעת להבין ולפסוק להלכה את הלכות תערובות. ועל כך אף נבחנו במבחנים לרבנות. לרגל ההצלחה בבחינה קיבלו תלמידי החכמים תעודה ומילגה ממורינו הרב שליט"א כאמור, לאחר …

קרא עוד >

חלוקת תעודות לכיתות ז' בתלמוד תורה 'נחמת ציון'

עשרות ילדי החמד בכיתות ז' בתלמוד תורה 'נחמת ציון' נכנסו אל הקודש פנימה למבחן וסיום פרק 'השוכר את האומנין' ■ קבלת תעודות מידי קודשו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א ■ שיר מיוחד ששרו הילדים על לימוד התורה ■ המחנכים התברכו ממורינו הרב שליט"א בצוהרי יום רביעי כ"ז אדר א' נכנסו עשרות מילדי החמד של כיתות ז' 1 ו-2 כן …

קרא עוד >

סרט וגלריית תמונות: מעמד חלוקת התעודות של ישיבת חכמה ודעת עם הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

מעמד כבוד התורה בראשות הגה"צ מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א למאות נבחני מפעל "נצור תורתי" בישיבה הקדושה 'ברסלב חכמה ודעת'. לאחר שהבאנו את דברי קודשו של מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, השיחה המרגשת שעסקה בחשיבות לימוד התורה בכוח ובעיון, דרך לימוד הקודש המביאה לחידוד השכל וכמחסום נגד פגעי הזמן במעמד חלוקת התעודות לישיבת חכמה ודעת. אנו שמחים להביא …

קרא עוד >

מעמד חלוקת התעודות לישיבת חכמה ודעת – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א כ"ב אדר א' תשפ"ב

"מצוה גדולה לחדד את השכל" – מעמד כבוד התורה בראשות הגה"צ מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א למאות נבחני מפעל "נצור תורתי" בישיבה הקדושה 'ברסלב חכמה ודעת' מעמד כבוד התורה למאות הנבחנים במפעל השינון "נצור תורתי" שע"י ישיבת 'ברסלב חכמה ודעת' ■ צפו במשא חוצב להבות אש על מעלת לימוד התורה בעיון מפי מורינו הרב ברלנד שליט"א ■ חלוקת תעודות למאות …

קרא עוד >