תגים פוסטים מתויגים עם "כנישתא חדא"

כנישתא חדא

כנישתא חדא 56 - ישירות מחצרו של הצדיק
כנישתא חדא 56 - ישירות מחצרו של הצדיק
הזהר הקדוש מגלה שמשיח צדקנו יכנס להיכל הייסורים והחוליים ויפדה את עם ישראל מצרותיו, במה קשור סוד זה לגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א? עדויות ממקור ראשון על מסירות הנפש של מורינו הרב ברלנד שליט”א בעת התאוששותו מניתוחים קשים שעבר. חשיפת הנבואה של הבעל הבאר יעקב, האדמ”ור מנדבורנה זצ”ל אודות המאורעות הצפויים לפקוד את הרב ברלנד שליט”א, והקשר של זה לעם ישראל כולו.
דיבורים חריפים של החלבן הקדוש אודות אשת חכם שקיבלה את המחלה בראשה עקב דיבורים של בעלה על הרב ברלנד שליט”א. מה תהיה אחריתה?! סיפור נורא על אישה צדיקה שעברה שני מקרי מוות קליני וכעת מעידה על האסון שבדיבורי לשון הרע ובפרט על צדיקים ותלמידי חכמים.
מה העידו גדולי ברסלב ובתוכם הרב חשין והרב שמעון ברגשטיין זצ”ל על הרב אליעזר ברלנד שליט”א? זעקת הרב שמואל ליאני שליט”א כנגד מחרפי ה’ הרודפים אחרי הצדיק בגאווה ובוז, והנזק הכבד שהדבר מעורר בנשמות צעירי הצאן ולכלל עם ישראל. זאת ועוד רבות בעלון כנישתא חדא מס’ 56, העלון היחיד שמביא את כל הדיבורים החמים היישר מחצירו של הצדיק יסוד עולם, הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א. חובה לקרא ולהפיץ.

“מועדים לשמחה מוצאי יום טוב הראשון של פסח תשע”ו. ישנם דברים שצפינו וקיווינו ועדיין אנו מצפים ומקווים שאחרים יאמרו אותם, אך כיוון שעדיין לא שמענו שאחרים אומרים אותם, בינתיים אני אומר. ב”ה זכינו כולנו לחגוג את חג הפסח בשמחה, כל אחד במקומו ואיש על ממלכתו. אך, צריך לדעת שהלב שותת דם, שאחד מצדיקי הדור, מגדולי ישראל המפורסמים מזה עשרות שנים, נשלח ונזרק לכלא בדרום אפריקה לתא של שני מטר בלי שרותים, מזה כמה ימים. איננו יודעים מתי יצא משם, הוא סובל ייסורים נוראים, שבגילו הנושק לשמונים מצב זה מהווה סכנה ופיקוח נפש ואף אחד לא מדבר. כואב הלב על זאת. לאחר שאמרתי כמה מילים טובות עבורו, נדהמתי מההודעות שקיבלתי, כולם כבר שפטו אותו, כולם כבר יודעים מה הוא חייב ועשה, ה’ ישמור ויציל.

לאחר ששמעתי שהגאון המקובל הרב מורגנשטיין שליט”א אמר שהוא חקר בעצמו את העניין הזה ודרשו לפרטי פרטים והכל שקר וכזב ועלילה שפילה. כאלה דברים שומעים גם מרבי דוד אבוחצירא מנהריה שהכל עלילה שפילה וכן שומעים מהצדיק הגדול הרב חיים שטרן וכן הרב ארוש שליט”א ועוד צדיקים. וכל אחד כבר שפט וכבר יודע, והכל מבוסס על אחד שטיפס על קומה שלישית מבחוץ וטוען שראה מה שראה. כל הטיפוס הזה מעיד על דבר מאוד מפוקפק. ואנחנו חושדים ומאמינים, אני לא מצוי בפרטי העניין וזה לא מעניין אותי, יש לנו הלכה ברורה. אסור לקבל לשון הרע על אף יהודי ובטח לא על צדיק הדור. ובפרט שכתוב אם ראית צדיק שעשה עבירה אל תהרהר אחריו כי בוודאי שעשה בלילה תשובה. ובפרט צדיק כזה מצדיקי הדור המפורסמים מהשורה הראשונה ואנחנו שותקים. צריך לדעת שזה צער השכינה ואנו חייבים להשתתף בצער של הצדיק. לאמר תהלים להצלחת הרב אליעזר ברלנד בן עטיא שליט”א, ללמוד להצלחתו ואף לחשוב ולהשתתף בצערו. לדעת שזה צער השכינה, אדם כזה שלקח על עצמו ייסורי בושה כמו שאמרו עליו צדיקי הדור. וזה לא אומר שאנחנו צריכים להסכים עם זה וללבות את השריפה, אנו צריכים למחות.

כבר אמר הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ”ל לפני פטירתו שמשיח היה צריך לבוא כבר לפני כמה שנים, אך היה צריך לבוא בדין. הוא אמר ששלושה צדיקים לקחו על עצמם ייסורים בכדי לדחות את הגאולה בכמה שנים ולהמתיק אותה. הוא הזכיר שניים מתוכם אחד מהם הוא הרב אליעזר ברלנד שליט”א והשני הרב דב קוק שליט”א. רמז אחד הוא שמו – ברלנד שפירושו ‘ארץ הדב’, אנחנו רואים שבשנים האחרונות הפרסים מאיימים עלינו איומים נוראיים וכבר כמה שנים שאנו סביב איומי הגרעין. וידוע שהשורש ממנו יונקת האומה הפרסית הוא הדב וששרם בשמיים לפי הגמרא נקרא דובי-אל ולפי הגר”א גם של האומה הרוסית. והם יונקים מצדיק שאין ספק שהרב אליעזר ברלנד שליט”א הוא אחד מהם. רואים שבשנים האחרונות הוא סובל כאלו ייסורים, גלות ובושה נוראיים. ומי שלא מקשר בין הדברים הוא טיפש, שיש צדיק שבעצמו עוצר את האסון ושבעצמו עוצר את הפצצות אטום, כמו שבעצמו הוא מדבר על זה. אמנם, אף אחד אינו שומע, אבל אפשר לראות בעיניים ששמו אליעזר, שם של חסד, שעוזר. כמו שאמר בליל תענית אסתר: “לכו ועשו עצרת תפילה להפסקת האינתיפאדה”, הלכו ועשו ומיד נפסקה האינתיפאדה. לאחר חצי שנה שלא היה יום ללא הריגות, אפשר לעמוד מול הדבר הזה? אפשר לשתוק מול כל מה שאומרים?! אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה.

אני חוזר ואומר דברים ברורים ששמעתי מהרב גובו ישראל מאיר שליט”א שהוא חברותא ומקורב מאוד לרב מורגנשטיין שליט”א שחקר אצל כל האנשים שהתלוננו. אח”כ יישב על כל החומר אחד לאחד וראה שהכל שקר וכזב ועל פי דין תורה אין בזה שום

תוקף ואסור להאמין לשום דבר. מרן הגאון המקובל הרב מורגנשטיין גם פירסם מכתב בו כתב שגם עם הרב ברלנד שליט”א יכתוב מכתב ויפליל את עצמו אסור להאמין לו, משום שחייבים להכיר את דרך עבודת השם שלו, שהוא מושך על עצמו ביזיונות, ייסורים ודברים לא מובנים והכל בשביל עם ישראל. וידוע שלפני עשרים וחמש שנה הוא אמר לאשתו שהוא הולך להקים מוסדות לעשרים וחמש שנה ואח”כ הוא יפרק את הכל, ושאל אותה אם היא מסכימה לזה. וכן לפני הרבה שנים אמר על עצמו שרובצת עליו גזירת גירוש קשה ואף תיקן תפילה על כך שיתפללו עליו. גם עכשיו ידוע שהוא אמר למקורבים אליו – “בפסח אני אהיה בכלא”. יישנו אברך שהעיד בפני אחד הצדיקים שהרב אליעזר ברלנד שליט”א בעצמו נתן לו סכום כסף גדול שילך ויפרסם עליו שחיתויות ושקרים שכביכול עשה. אותו אברך לא הסכים והרב ברלנד שליט”א אמר לו שיהיו עליו ייסורים, האברך אמר שלא אכפת לו, שיהיה מה שיהיה הוא לא ייעשה זאת. רואים מכאן שיש פה צדיק גדול שלוקח על עצמו עניינים ואף אחד לא מבין מה קורה פה. חו”ש אסור לחשוב עליו שום דבר.

העיד הרב שלום ארוש שליט”א שהוא החל לעשות פעולות מול הבית דין הרבני בעד הרב שליט”א, אך מיד הוא קיבל מסר מהרב בעצמו לחדול מכך. ואנו זוכרים שלפני יציאתו לגלות אמר הרב אליעזר ברלנד שליט”א שכעת הוא יוצא לשלוש שנים גלות ואח”כ תהיה ב”ה הגאולה השלימה. ואנו רואים שהדברים מגיעים לנקודה שלא הייתה עד עכשיו. אנו מצפים להתחלתא דגאולה, לראות את הגה”צ הרב אליעזר ברלנד בריא, חי ושלם, כאן, שמח איתנו בביאת משיח צידקנו במהרה בימינו אמן.

באדיבות מערכת סוד החשמל

כנישתא חדא גליון 48

ניסן תשע”ו

בנשיאות הגה”צ הרב אליעזר

ברלנד שליט”א

וַאֲנַחְנוּ חֲשַׁבְנֻהוּ נָגוּעַ מֻכֵּה אֱלֹהִים וּמְעֻנֶּה

עד לאותו מפגש אולי אפשר היה להישאר בצד. ידענו שהגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א הוא צדיק יסוד עולם קדוש ורם מעלה, עם זאת, לא הרגשנו חייבים לצאת ולבשר זאת לעולם. עד לאותו מפגש אקראי עם אברך כולל מאחת הישיבות המפורסמות שבירושלים. תגיד, מה קורה עם הרב? הוא שואל. בהתחלה חשבנו להתחמק, הרי אין בכוחנו לתקן את כל העולם, אך לפתע עלתה מחשבה לראש- רחם על הבן אדם. הרי רבי נחמן מברסלב כותב: “וּצְרִיכִין לְבַקֵּשׁ מְאד מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַך, לִזְכּוֹת לְהִתְקָרֵב לְהַצַּדִּיק הָאֱמֶת כִּי אַשְׁרֵי לְמִי שֶׁזּוֹכֶה לְהִתְקָרֵב בְּעוֹדוֹ בְּחַיִּים חִיּוּתוֹ לַצַּדִּיק הָאֱמֶת אַשְׁרֵי לוֹ, אַשְׁרֵי חֶלְקוֹ כִּי אַחַר כָּך [הַיְנוּ לְאַחַר מִיתָה] קָשֶׁה אָז מְאד לְהִתְקָרֵב וּצְרִיכִין מְאד לְהַרְבּוֹת בִּתְפִלָּה וְתַחֲנוּנִים מְאד שֶׁיִּזְכֶּה בְּחַיִּים חִיּוּתוֹ לְהִתְקָרֵב לְצַדִּיקֵי אֱמֶת כִּי הַבַּעַל דָּבָר שָׂם לִבּוֹ עַל זֶה מְאד עַכְשָׁו, לְבַלְבֵּל אֶת הָעוֹלָם כִּי יִשְׂרָאֵל הֵם עַכְשָׁו קְרוֹבִים אֶל הַקֵּץ מְאד”. (ל”מ עח תנינא).

ישעיה מתנבא אודות מצבו של שליח ה’ ערב הגאולה (ישעיה נב-נג), פתחתי לענות לו. “הִנֵּה יַשְׂכִּיל עַבְדִּי יָרוּם וְנִשָּׂא וְגָבַהּ מְאֹד: כַּאֲשֶׁר שָׁמְמוּ עָלֶיךָ רַבִּים כֵּן מִשְׁחַת מֵאִישׁ מַרְאֵהוּ וְתֹאֲרוֹ מִבְּנֵי אָדָם: נִבְזֶה וַחֲדַל אִישִׁים אִישׁ מַכְאֹבוֹת וִידוּעַ חֹלִי וּכְמַסְתֵּר פָּנִים מִמֶּנּוּ נִבְזֶה וְלֹא חֲשַׁבְנֻהוּ: אָכֵן חֳלָיֵנוּ הוּא נָשָׂא וּמַכְאֹבֵינוּ סְבָלָם וַאֲנַחְנוּ חֲשַׁבְנֻהוּ נָגוּעַ מֻכֵּה אֱלֹהִים וּמְעֻנֶּה: וְהוּא מְחֹלָל מִפְּשָׁעֵנוּ מְדֻכָּא מֵעֲוֹנֹתֵינוּ מוּסַר שְׁלוֹמֵנוּ עָלָיו וּבַחֲבֻרָתוֹ נִרְפָּא לָנוּ: כֻּלָּנוּ כַּצֹּאן תָּעִינוּ אִישׁ לְדַרְכּוֹ פָּנִינוּ וַה’ הִפְגִּיעַ בּוֹ אֵת עֲוֹן כֻּלָּנוּ: מֵעֹצֶר וּמִמִּשְׁפָּט לֻקָּח וְאֶת דּוֹרוֹ מִי יְשׂוֹחֵחַ כִּי נִגְזַר מֵאֶרֶץ חַיִּים מִפֶּשַׁע עַמִּי נֶגַע לָמוֹ:” ומפרש הרד”ק: נבזה – אין צריך לומר שלא היינו חומדים אותו אלא אף נבזה היה בעינינו: וחדל אישים – פחות שמבני אדם היה, שלא היו מתחברים עמו: איש מכאובות וידוע חולי – המכאובות והחולי הוא צער הגלות, כי ידוע ורגיל היה לעבור עליו עול הגלות: וכמסתר פנים ממנו היינו – שלא היינו רוצים להביט בו מרוב מיאוס שהיינו מואסים אותו ולא חשבנוהו לכלום: אכן חליינו- ואנחנו חשבנוהו בהיותו בגלות שהוא נגוע ומוכה אלוהים ומעונה מיד האלוהים בעוונו והנה אנו רואים כי לא זה בעוונו אלא בעונינו זה שאמר: מוסר שלומינו עליו – היסורים שהיו ראויים לבא עלינו כלם באו עליו: כלנו כצאן תעינו – ר”ל כצאן מבלי רועה: מעצר וממשפט – מעצור הגלות שהיה נעצר שם וממשפט השבי שהיו עושים בו שפטים:

המילים של הנביא קשות כדאי לעיין בפנים, אך, ביותר קשה להבין איך דווקא מי שנשלח לגאול את ישראל סובל כאלה ייסורים ולא זאת, אלא, שרבים לא מצליחים לזהות שהוא השליח שנשלח לגאול אותם והוא נראה בעיניהם מאוס שהיו שמחים אם היו נעשים בו שפטים. עד שאומר המדרש (ילקוט שמעוני ישעיהו – פרק ס) הבן יקיר לי אפרים וגו’. למה רחם ארחמנו שני פעמים? אלא “רחם” בשעה שהיה חבוש בבית האסורים, שבכל יום ויום היו מחרקין שיניהם ומרמזין בעיניהם ומנענעין בראשיהם ומפטירין בשפתותיהם. “ארחמנו” בשעה שהוא יוצא מבית האסורין שלא מלכות אחד ושתי מלכיות באים עליו, אלא מאה וארבעים מלכיות מקיפין אותו, ואומר לו הקב”ה: אפרים משיח צדקי, אל תירא מהם כי כל אלה ברוח שפתיך ימותו, שנאמר: וברוח שפתיו ימית רשע. וממשיך המדרש (שם פרק נב) לשלושה חלקים נחלקו הייסורים – אחד נטלו אבות העולם; אחד דורו של שמד, ואחד של מלך המשיח. ומדוע סובל המלך המשיח כל כך? הדבר קשור באהבת ישראל שלו. משיח יסכים למסור את נפשו למען שליחות הגאולה. הקב”ה שואל את המשיח: (שם פרק ס) הללו שגנוזים אצלך עוונותיהם, עתידים להכניסך בעול ברזל, ועושים אותך כעגל הזה שכהו עיניו ומשנקין את רוחך בעול, ובעוונותיהם של אלו עתיד לשונך להידבק בחיכך, רצונך בכך? אמר משיח לפני הקב”ה: ריבונו של עולם, בגילת לבי ובשמחת לבי אני מקבל עלי, על מנת שלא יאבד אחד מישראל.

הרב יקותיאל פיש מסוד החשמל על מלחמת הס”א בהגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א.

עבורנו הדברים ברורים, אנחנו יודעים שמלחמתו של הרב אליעזר ברלנד שליט”א היא עבור השכינה הקדושה וכל נשמות ישראל. אלו הדברים אותם מסר הרב יקותיאל פיש השבוע. “אין כל ספק שהצער שהרב אליעזר ברלנד שליט”א סובל הוא עבור כלנו, עבור השכינה. מאוד כאב לי שסיפרתי לאחד מראשי הישיבות על מצב הגאון הרב אליעזר ברלנד שליט”א והוא הגיב בביטול ואמר מה זה נוגע אליי? את מי זה מעניין?! עניתי, רק בגלל שהוא הגדול של עשרות אלפי משפחות שהם לא מהחוג שלך אז לא תתפלל, תכאב ותתייחס בביטול. לאן הגענו?!

אנו רואים בגמ’ גיטין (נז:) כמה נושא הריגת זכריה הנביא גדול וחמור בשמיים, הצער של צדיק ישראל. שחטו בחורים ובתולות מישראל בכדי להשקיט את דמו ועדיין הדם שלו תסס. רואים שצער הצדיק הוא נשגב מבינתנו והוא איום ונורא. הס”א נלחמת בכל הכוח לכופף את קומת הקדושה, בפרט בצדיק כזה שעשה הרבה בעלי תשובה. והס”א נלחמת עם צדיקים כאלה יותר משאר הצדיקים, כי היא יודעת שאם היא תערער חו”ש את שמם ותכתים אותם בעיני העולם, אזי דבריהם לא ישמעו ולא יהיו יותר בעלי תשובה.

אמנם, אנו נמצאים בחודש ניסן, חודש הגאולה, אך חייבים אנו להשתתף בצער הצדיקים שהיא השתתפות בצער השכינה ממש.

(ניתן לשמוע את השיחה בקו סוד החשמל 02-580-5801)

הרב משה צנעני – הס”א יודעת שכל הגאולה היא על ידי מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט”א, לכן היא עושה את כל הניסיונות הנוראיים הללו.

הרב משה צנעני, מבחירי וותיקי תלמידי מורנו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א נענה לרחשי ליבנו והאיר בדבריו את המציאות בדבר מצבו של הרב. “הולך לפנינו כזה גנרל, צדיק האמת הוא מנהל את הכל. כשעם ישראל עמד להיכנס לארץ ישראל, הקב”ה העלה את כל העם למעלה והכניע אותם לפני משה רבנו. כתוב בזוהר- ‘במדבר הגדול והנורא אשר ראית’, שראית את הס”מ כפות לפני מחנה ישראל. אין לנו מושג מה זה כוח הצדיק, הכל כמו משחק ילדים בשבילו, הכל מוכן וערוך לו ומתוכנן לפניו. וכשהרב חזר מהצפון הוא שאל אחד שהיה איתו כמה מהלכים קדימה הוא תכנן, אותו אחד ענה שניים שלושה, הרב שליט”א הפטיר לעומתו- תכננתי שלוש מאות מהלכים קדימה.

הצדיק מנהל הכל, אבל, אנחנו צריכים לעשות את שלנו, כלומר, לקיים את מה שהרב שליט”א מצווה אותנו לעשות. תפילות, תיקון הכללי, כי כל מה שהרב עושה הוא בכדי להמתיק דינים מעל עם ישראל. הרב מוסר את הנפש והגוף לגמרי, אנו לא יודעים מה יהיה ואיך יהיה, אנו רק יודעים שאנו בידיים טובות והכל יהיה הכי טוב שרק יכול להיות. באמת הגאולה האחרונה תהיה ע”י ‘נהפוך הוא’, הכל יתהפך מהפך אל הפך.  כי אנו בגאולה האחרונה, זה הסוף, לא היה מימות עולם כדבר הזה, כל הניסיונות והמלחמה האיומה שישנה כאן. הס”א רואה שזהו הקץ , לכן היא נלחמת מלחמה נוראה, כשכל המלחמה לבסוף מתמקדת בצדיק. היום מתגלה מה שהיה תחת פני השטח, הס”א יודעת שכל הגאולה היא על ידי מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט”א, לכן היא עושה את כל הניסיונות הנוראיים הללו. אבל, זה לא יעזור הצדיק עולה מעלה מעלה יחד עם אנשיו. כי כתוב שהמן הרשע רצה להפריד בין מרדכי הצדיק לעם ישראל ואם חס ושלום הוא היה מצליח הייתה מגיעה שואה גדולה- ‘להשמיד להרוג ולאבד’, זוהי גזרת השמד שהתבטלה. ולמה? כי הצדיק למרות כוחו הגדול צריך לקבל את כוחו מעם ישראל. שעם ישראל יהיו איתו ויאמינו בו וישמעו למה שהוא מצווה אותם. בבחינת, ‘תנו עז לאלוקים’ (תהלים סח). למרות שאנו כלום לעומתו, אע”פ כן הוא משתמש בעבודות שלנו. כמו שרבנו אמר: ‘לא פלא שהבעש”ט זכה לכאלו מדרגות עצומות, היו לו כאלה תלמידים נוראיים. לכן, צריך לבקש להיות ממש דבוקים ברב שליט”א, כמו שהבת של רבנו נחמן חלמה אחר פטירתו שרבנו רוצה להיכנס לבית הכנסת ועומדים מעגלים מעגלים של אנשים שבבריונות חוסמים לו את הדרך. היא ראתה שרבנו הקדוש מתקדם כשמולו איש שצועק לו אתה לא עובר! רבנו התקדם והוא זז. ככה עם כל השאר עד שרבנו נכנס לבית הכנסת וישב על הכיסא. ככה גם בגאולה האחרונה כשכל הס”א רועשת וגועשת– רבנו לבסוף ישב על הכיסא, הצדיק ישב על הכיסא. ותהיה גאולה שלמה ונזכה לדברים נפלאים.

(ניתן לשמוע את השיחה בקו המידע 02-587-5777)

הרב יהודה אשר גולדבלום על הדעת הקדושה של מורנו הרב שליט”א

אנו נוטים לייחס לצדיק תכונות שמוכרות לנו ושוכחים שהצדיק ביטל מעצמו כל בדל של פחד, וכי הוא השליח של השי”ת עלי אדמות, להחזרת הבריאה לצור מחצבתה. הנה דבריו המפכחים של הרב יהודה אשר גולדבלום אודות הדעת הקדושה של מורנו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א.

“הדרך של מורנו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א היא להיות תמיד רגוע ושליו, ואף פעם לא להיות בפאניקה ובלחץ. לדוגמה, במלחמת המפרץ הרב שליט”א אמר שבאמת ראוי להגיד תהלים, אך מכיוון שאנשים נכנסים למתח צריך לשיר ולרקוד. בנסיעתו של רבנו נחמן הקדוש, מוהר”ן מברסלב, לארץ ישראל התחוללה סופה נוראית וכלם צעקו, בכו והתפללו מפחד שמא הספינה עומדת לטבוע בים. משראו האנשים בספינה שרבי נחמן אינו צועק עמם, החלו לבוא אליו בטרוניה ושאלו מדוע אינו מצטרף עם זעקת הכלל?! רבנו ענה להם: אם תשתקו גם הים ישתוק. הרב שליט”א הסביר שהם נכנסו לפחד ואיבדו את האמונה והביטחון. במצב כזה לא צריך להתפלל ולצעוק, אלא לחזק את האמונה והביטחון, לדעת שהשם שולט בעולם וכל מה שהוא עושה הכל לטובה. כך ממתיקים את הדינים, וזו היא דרכו של הרב שליט”א”.

הרב גולדבלום שמעבר להיותו תלמיד ותיק של מורנו הרב שליט”א, הוא גם חתנו שזכה לשמשו רבות ממשיך ומשקה ממה שדלה מתורת מורנו הגה”צ הרב ברלנד שליט”א. “גם מי שיכול להתפלל ולזעוק, חייב לשלב זאת עם אמונה ובטחון. הצדיק הוא השולט בעולם ואף אחד לא שולט עליו וכל מה שקורא זה הכל לטובה. הרב שליט”א אמר שהעולם מורכב משני מצבים: 1. מצב של ניסים 2. מצב של הכנה לניסים. או שיש את שניהם ביחד. לכן, תמיד צריך להיות עם אמונה, בטחון ושמחה תוך ידיעה ברורה שהשם שולט בעולם. מי שיכל לשלב גם תפילות, בכדי שיהיה לו עצמו חלק בניסים מה טוב ומה נעים, העיקר שלא יאבד את השמחה והאמונה בשום זמן”.

(ניתן לשמוע את השיחה בקו המידע 02-587-5777)

הגה”צ רבי דוד אבוחצירא שליט”א מדבר על גדולת הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א.

הגיעה לידנו הקלטה נדירה, אשר מגלה לנו טפח מאהבתו של הגה”צ הרב דוד אבוחצירא למורנו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א. הדברים הם נוקבים וברורים ונאמרו במעמד קבלת הקהל אצל הרב דוד שליט”א. אמנם, לאנשים המכירים את הרב הדברים הללו ידועים היטב, אך כמובן שצדיק גדול כזה כהרב דוד שליט”א מחזק את הרגשות הלב. כשסיפרו לרבי דוד מה שעבר על מורנו הרב שליט”א בשבוע שעבר, רבי דוד התבטא במילים: “הרב אליעזר ברלנד שליט”א הוא מלאך, הוא לא בן אדם, לא ייתפס בו שום דבר”.

זכינו שהי”ת שתל לנו בדור נשמה אדירה של כזה צדיק כהגה”צ הרב ברלנד שליט”א שמפרסם ומאיר את אור השי”ת בדרכו של רבינו נחמן מברסלב. יהי רצון ויתקיים בנו,  “ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגון נסו יגון ואנחה.”

(ניתן לשמוע את רבי דוד בקו המידע 02-587-5777)

ביטול הבחירה – הדוד שרצה לשלוח יד בנפשו

לאחרונה התגלה לאוזנינו סיפורו הייחודי של האברך משה תימסיט שיחי’, רגע מחמם לב אודות מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א. משה הוא אברך בישיבת שובו בנים, ישיבתו של הרב, והסיפור שלו חושף עוד פן בדרכו המיוחדת של מורינו הרב שליט”א. “בתקופה שהרב גר בבית”ר פנו אלי מהמשפחה וסיפרו שדודי ממש בצרה נפשית, רגע לפני שהוא שולח יד בנפשו”. פתח משה בסיפורו. “הבאנו אותו לרב שליט”א בלי לקבוע פגישה או לתאם מראש, בבחינת השלך יהבך על השם. באותה תקופה ההתרחשות ליד הרב הייתה נסערת מאוד, כך שלא היה ברור היכן הרב אמור להיות. להפתעתנו ולשמחתנו בדיוק כשהגענו לבית הרב בבית”ר הרב יצא לקראתנו. כלם מסביב צעקו לדודי – רוץ אל הרב, זאת ההזדמנות שלך! מדובר באדם שבאותו זמן עדיין לא הלך בדרך של תורה ומצוות, מעולם לא ראה את הרב ובטח שלא היה בקי בהמולה שמתרחשת ישר עם הגעתו של הרב שליט”א. אך, משהו משך אותו והוא קפץ לכיוון הרב, הרב שליט”א עצר, הסתכל בפניו, נכנס לרכב ונסע. באותו רגע דוד שלי נפל על פניו והתחיל לבכות, היה זה מחזה מפתיע. עוד אנו מנסים לעודד את דודי, אנו רואים שרכב הרב מסתובב וחוזר לכיווננו. הרב יצא מהרכב, פנה ישירות לדודי, אחז בידו והכניסו לביתו. דודי מעולם לא דיבר עם הרב, אך, לפתע הרב פנה אליו ואמר- יש כאן ד”ר מימון? אני לא רוצה לשמוע שום דבר על שליחת יד בנפש. מעכשיו אתה גר פה, אמר לו הרב תוך שהוא רוקד עימו. בהמשך עטף אותו בטלית וברך אותו, ואף נתן לו טלפון לשידוך. מאז חלה בדודי תפנית מן הקצה אל הקצה, הוא התחיל להתחזק, לשמור שבת, להניח תפילין וללכת לבתי כנסיות עד שהכל עבר כלא היה.

(ניתן לשמוע את הסיפור בקו שובו בנים אינטרנשיונל 02-62-66-148)

סבא, מה הם עושים לך שם למעלה?!

כלנו אוהבים את הרב אליעזר ברלנד שליט”א, מאמינים בשליחותו ובכוחו הגדול ובטוחים שבכל בעיה שנפנה אליו הוא יפעל עבורנו ישועה. ואכן, רבים שפנו אל הרב שליט”א ראו ישועות גדולות עד כדי שינוי חוקי הטבע. זיווגים הגונים לכאלה שממתינים כבר שנים ארוכות. זרע קודש בר קיימא לזוגות שכמעט ואפסו תקווה, ויש אפילו כאלה שמעידים מכלי ראשון על תחיית המתים ממש. אך, מה קורה כאשר אנו מגיעים לרב ולא מתרחש איתנו בדיוק כמו שציפינו?!

רגע לפני שממשיכים, אנחנו חייבים לזכור שאין לנו שום השגה במהות הצדיק. אנחנו יכלים לספר סיפורי ניסים, אפילו כאלה שחווינו בעצמנו. עם זאת, השגתו ופועלו של הצדיק הם רחוקים למעלה מעלה מהבנתנו.

בתאריך כ”ו לחודש אדר ב’ נפטרה האישה יראת השם, לילך לאה בת צילה ז”ל לאחר ייסורים רבים ועודה בת 37 בלבד. זכתה לילך ז”ל ועל ערש דווי העבירה משפחתה פדיון נפש עבורה, דבר שלבטח יועיל לה במקום בו נמצאת נשמתה כעת. רבי נחמן מברסלב פותח עבורנו צוהר קטן לעולמו הגנוז של הצדיק יסוד עולם: “פְעָמִים אֲפִלּוּ כְּשֶׁזֶּה הַצַּדִּיק עוֹשֶׂה פִּדְיוֹן אַף עַל פִּי כֵן אֵינוֹ מוֹעִיל וְזֶה מֵחֲמַת כִּי גַּם לְמַעְלָה תְּאֵבִים מְאד לְפִדְיוֹן כָּזֶה כִּי לָאו בְּכָל פַּעַם בָּא לָהֶם מִלְּמַטָּה פִּדְיוֹן כָּזֶה שֶׁיּוּכַל לְהַמְתִּיק כָּל הָעֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה בָּתֵּי דִּינִין בְּבַת אַחַת וְעַל כֵּן כְּשֶׁבָּא לָהֶם זאת הַהַמְתָּקָה הֵם מִשְׁתַּמְּשִׁים עִמָּהּ לְצרֶך דָּבָר אַחֵר.” (ליקוטי מוהר”ן רטו).

מוהר”ן הקדוש מברסלב מלמד אותנו שלא רק שהפדיון פעל נצורות, אלא שלמעלה בשמיים משתמשים בו לעשות דברים נפלאים אף יותר. ובטוח שאנו שמחים מהזכות האדירה, שפדיון נפש שהעברנו לצדיק פעל דברים אדירים, כאלה שלא תמיד אנו מבינים. אך, אם נודה מקצת על האמת, עמוק בפנים מנקרת לנו השאלה- אבל, מה איתנו? מה על האשה הכשרה שמשפחתה העבירה פדיון והשאירה אחריה שלשה יתומים? אמנם, המצב היה קריטי, אך בכל זאת, מה איתה?!

הסיפור הבא הינו אחד מיני רבים. כמובן שאנו מכירים רק את הפועל היוצא ולא את הדרך שהצדיק יסוד עולם פעל אותו בפנימיות, עם זאת הנפש בוודאי מתפעלת. תומר כרמון, אשר בזמן שהסיפור אירע היה עדיין אברך צעיר בשובו בנים, מספר לנו על מקבץ חלומות שפקדו אותו באותה התקופה. “סבא שלי שנפטר הגיע אליי פעם אחרי פעם בחלום, תוך שהוא נראה נורא בחזותו החיצונית. אף, שהוא נראה משווע לעזרה לא ידעתי מה לעשות עם זה. רק לאחר שהוא הגיע בפעם השלישית השכלתי לקבל את עצתו של הרב שמשון וולך, תלמידו של הרב, ולפנות אל מורנו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א בנידון. הרב, אכן אמר מה לעשות, אך עם טרדות הזמן נשכח ממני הדבר, עד שסבי ז”ל הגיע בפעם הרביעית. ‘אני נמצא בזבל, עמוק בתוך הזבל, תוציאו אותי מפה! תתנו, תתנו את הפדיון שהרב מבקש, למה אתם מחכים?! הגעתי לרב שליט”א עם דודי מאיר ז”ל (מאז הוא נפטר), הרב שליט”א הרים את ידיו מעלה ואמר – ‘עכשיו אני מוציא אותו משם. אחרי שבועיים אימי שתחי’ מבשרת לי על חלום שחלמה על אביה, סבי. אבא ז”ל בא אליי בחלום, הוא היה נראה צעיר כשהיה בגיל עשרים, נקי, מצוחצח ונראה מאושר. בגדיו היו חדשים ושערו היה מסורק יפה ועם רכב חדש. שאלתי אותו, אבא אני יכלה לבוא איתך? והוא ענה שלא, הוא חייך אליי ונסע… אמרתי לאימי שזה בוודאי סימן משמיים שהפדיון עזר. אכן הפדיון של הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א פועל ישועות גדולות.

בע”ה שיהיו הדברים הללו להצלחת מורנו הרב אליעזר בן עטיא שליט”א ולעילוי נשמת לילך לאה בת צילה ז”ל והסבא פרץ בן נחמה ז”ל.

(ניתן לשמוע את הסיפור בקו שובו בנים אינטרנשיונל 02-62-66-148)

“אם דומה הרב למלאך ה’ – יבקשו תורה מפיו. ואם לאו – אל יבקשו תורה מפיו.”

אמר רבי זושא מאניפולי :

“…צדיקים גדולים יש בעולם, מי אם כן ראוי על פי דעת תורה להיות רב, ומנהיג? דורשים חז”ל על הפסוק, (מלאכי ב’) “כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה’ צבאות הוא”: אם הרב דומה למלאך ה’ צבאות, יבקשו מפיו תורה, ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו”

הסביר ר’ זושא: “הלא אף אחד מאיתנו לא ראה מלאך ה’ ואינו יודע אם רבו דומה למלאך ה’, מה אם כן פרוש הדברים? אלא, הפרוש הנכון והאמיתי של הדברים הוא, שאם רואה אדם שמעשיו של הצדיק תמוהים וניסתרים מהבנתו, כדרכו של מלאך ה’, דוקא מרב כזה יבקש תורה”.  (המגיד ממזריטש/ א. גורסמן).

דברי הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א לפסח

“שומר מצוה לא ידע דבר רע” (קהלת ח, ה). אומר המדרש (קהלת פרשה ח’) שומר מצווה לא ידע דבר רע זו אסתר שהייתה עסוקה במצוות ביעור חמץ. שמרדכי הגיע לבית אסתר זה כבר היה אחרי השקיעה. הגזירה היתה בי”ג בניסן, בכל י”ג עסקו בכתיבת ובחתימת הגזירה עד שכבר יצא לפועל זה היה כבר לעת ערב. ומרדכי התחיל לצעוק צעקות גדולות ומרות הלך בכל העיר כשאסתר הייתה עסוקה במצוות ביעור חמץ. אסתר אמרה לו מה אתה צועק באמצע ביעור חמץ? עכשיו אני מנקה את המאה חדרים של הארמון. שומר מצוה לא ידע דבר רע, אנחנו נכוון גם לבער את המן, אחרי זה יהיה ליל הסדר, נשתה ארבע כוסות והיא שעמדה לאבותינו בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, נחכה לאחרי הפסח. אסתר חלקה למעשה על מרדכי, אומר המדרש אסתר טענה שיש לנו זמן להתחיל בכל הדברים גם אחרי פסח ,עכשיו יהיה קריעת ים סוף, שירת הים מרכבות פרעה וחילו ירה בים נכווין בקריעת ים סוף שביעי של פסח להטביע את פרעה. אנחנו נכלה את המן ע”י התיקונים של ליל הסדר, נכוון בשירת הים להטביע את המן. אומר המדרש רבה שפה מרדכי הבין יותר מאסתר- “ויעבור מרדכי” ,מרדכי אמר לה השנה לא יהיה ליל הסדר השנה לא יהיה ארבע כוסות השנה לא יאכלו אפיקומן. כי אפיקומן באמת מרמז לענין של קריעת ים סוף כי החץ שחוצים את אפיקומן לשתיים גימטריא 98 ופעמיים חץ – גימטריא 196,  ים סוף . האפיקומן עצמו מרמז לקריעת ים סוף שבזמן שהיה קריעת ים סוף אז באותו רגע נחצו כל מימות שבעולם והלך הרעש מסוף העולם ועד סופו.

ר’ נתן מסביר שכל הנס היה ע”י הביטול שהיה לאסתר למרדכי. אסתר טענה שאפשר להתחיל בכל ההשתדלות בעוד שבוע ימים, הרי  הגזירה זה לעוד 11 חודש, ומרדכי טען אין דבר כזה אסור לחכות שניה אחת לא רק שלא יהיה ליל הסדר לא יהיה כלום! צריכים עכשיו לבטל את הגזרה. אף אחד לא יחכה 11 חודש, כשהיטלר עלה לשלטון התחילו להרוג יהודים. כשהיטלר כבש את פולניה כבר הרגו באוקראינה יהודים לא חיכו שהיטלר יבוא, ראו יהודי הרגו אותו, האוקראינים בעצמם היו נכנסים יורים ביהודים, העולם הפקר! מרדכי אומר לה תשמעי זה לא כמו שאת חושבת המצב קטסטרופלי מתחילים להרוג יהודים ברחובות, המדרש אומר שהתחילו להרוג יהודים ברחובות.

מסביר ר’ נתן כי אסתר אשה יראת ה’ כלולה מכל הנשים שבעולם כמו שחווה היתה כלולה מכל הנשים הצדקניות עד סוף כל הדורות ועכשיו היא  צריכה את הנס. הנס היה רק יכול להיות ע”י הביטול של אסתר למרדכי ע”י שהיא הגיעה לכזה ביטול למרדכי לא רק ביטול – “כאשר אבדתי אבדתי” .

 

“שומר מצוה לא ידע דבר רע” (קהלת ח, ה). אומר המדרש (קהלת פרשה ח’) שומר מצווה לא ידע דבר רע זו אסתר שהייתה עסוקה במצוות ביעור חמץ.

שמרדכי הגיע לבית אסתר זה כבר היה אחרי השקיעה. הגזירה היתה בי”ג בניסן, בכל י”ג עסקו בכתיבת ובחתימת הגזירה עד שכבר יצא לפועל זה היה כבר לעת ערב. ומרדכי התחיל לצעוק צעקות גדולות ומרות הלך בכל העיר כשאסתר הייתה עסוקה במצוות ביעור חמץ. אסתר אמרה לו מה אתה צועק באמצע ביעור חמץ? עכשיו אני מנקה את המאה חדרים של הארמון. שומר מצוה לא ידע דבר רע, אנחנו נכוון גם לבער את המן, אחרי זה יהיה ליל הסדר, נשתה ארבע כוסות והיא שעמדה לאבותינו בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, נחכה לאחרי הפסח. אסתר חלקה למעשה על מרדכי, אומר המדרש אסתר טענה שיש לנו זמן להתחיל בכל הדברים גם אחרי פסח ,עכשיו יהיה קריעת ים סוף, שירת הים מרכבות פרעה וחילו ירה בים נכווין בקריעת ים סוף שביעי של פסח להטביע את פרעה. אנחנו נכלה את המן ע”י התיקונים של ליל הסדר, נכוון בשירת הים להטביע את המן. אומר המדרש רבה שפה מרדכי הבין יותר מאסתר- “ויעבור מרדכי” ,מרדכי אמר לה השנה לא יהיה ליל הסדר השנה לא יהיה ארבע כוסות השנה לא יאכלו אפיקומן. כי אפיקומן באמת מרמז לענין של קריעת ים סוף כי החץ שחוצים את אפיקומן לשתיים גימטריא 98 ופעמיים חץ – גימטריא 196,  ים סוף . האפיקומן עצמו מרמז לקריעת ים סוף שבזמן שהיה קריעת ים סוף אז באותו רגע נחצו כל מימות שבעולם והלך הרעש מסוף העולם ועד סופו.

ר’ נתן מסביר שכל הנס היה ע”י הביטול שהיה לאסתר למרדכי. אסתר טענה שאפשר להתחיל בכל ההשתדלות בעוד שבוע ימים, הרי  הגזירה זה לעוד 11 חודש, ומרדכי טען אין דבר כזה אסור לחכות שניה אחת לא רק שלא יהיה ליל הסדר לא יהיה כלום! צריכים עכשיו לבטל את הגזרה. אף אחד לא יחכה 11 חודש, כשהיטלר עלה לשלטון התחילו להרוג יהודים. כשהיטלר כבש את פולניה כבר הרגו באוקראינה יהודים לא חיכו שהיטלר יבוא, ראו יהודי הרגו אותו, האוקראינים בעצמם היו נכנסים יורים ביהודים, העולם הפקר! מרדכי אומר לה תשמעי זה לא כמו שאת חושבת המצב קטסטרופלי מתחילים להרוג יהודים ברחובות, המדרש אומר שהתחילו להרוג יהודים ברחובות.

מסביר ר’ נתן כי אסתר אשה יראת ה’ כלולה מכל הנשים שבעולם כמו שחווה היתה כלולה מכל הנשים הצדקניות עד סוף כל הדורות ועכשיו היא  צריכה את הנס. הנס היה רק יכול להיות עי הביטול של אסתר למרדכי עי שהיא הגיעה לכזה ביטול למרדכי לא רק ביטול כאשר אבדתי אבדתי .

כולנו אוהבים את הרב אליעזר ברלנד שליט”א, מאמינים בשליחותו ובכוחו הגדול ובטוחים שבכל בעיה שנפנה אליו הוא יפעל עבורנו ישועה. ואכן, רבים שפנו אל הרב שליט”א ראו ישועות גדולות עד כדי שינוי חוקי הטבע. זיווגים הגונים לכאלה שממתינים כבר שנים ארוכות. זרע קודש בר קיימא לזוגות שכמעט ואפסו תקווה, ויש אפילו כאלה שמעידים מכלי ראשון על תחיית המתים ממש. אך, מה קורה כאשר אנו מגיעים לרב ולא מתרחש איתנו בדיוק כמו שציפינו?!

רגע לפני שממשיכים, אנחנו חייבים לזכור שאין לנו שום השגה במהות הצדיק. אנחנו יכולים לספר סיפורי ניסים, אפילו כאלה שחווינו בעצמנו. עם זאת, השגתו ופועלו של הצדיק הם רחוקים למעלה מעלה מהבנתנו.

בתאריך כ”ו לחודש אדר ב’ נפטרה האישה יראת השם, לילך לאה בת צילה ז”ל לאחר ייסורים רבים ועודה בת 37 בלבד. זכתה לילך ז”ל ועל ערש דווי העבירה משפחתה פדיון נפש עבורה, דבר שלבטח יועיל לה במקום בו נמצאת נשמתה כעת. רבי נחמן מברסלב פותח עבורנו צוהר קטן לעולמו הגנוז של הצדיק יסוד עולם: “פְעָמִים אֲפִלּוּ כְּשֶׁזֶּה הַצַּדִּיק עוֹשֶׂה פִּדְיוֹן אַף עַל פִּי כֵן אֵינוֹ מוֹעִיל וְזֶה מֵחֲמַת כִּי גַּם לְמַעְלָה תְּאֵבִים מְאד לְפִדְיוֹן כָּזֶה כִּי לָאו בְּכָל פַּעַם בָּא לָהֶם מִלְּמַטָּה פִּדְיוֹן כָּזֶה שֶׁיּוּכַל לְהַמְתִּיק כָּל הָעֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה בָּתֵּי דִּינִין בְּבַת אַחַת וְעַל כֵּן כְּשֶׁבָּא לָהֶם זאת הַהַמְתָּקָה הֵם מִשְׁתַּמְּשִׁים עִמָּהּ לְצרֶך דָּבָר אַחֵר.” (ליקוטי מוהר”ןרטו).

מוהר”ן הקדוש מברסלב מלמד אותנו שלא רק שהפדיון פעל נצורות, אלא שלמעלה בשמיים משתמשים בו לעשות דברים נפלאים אף יותר. ובטוח שאנו שמחים מהזכות האדירה, שפדיון נפש שהעברנו לצדיק פעל דברים אדירים, כאלה שלא תמיד אנו מבינים. אך, אם נודה מקצת על האמת, עמוק בפנים מנקרת לנו השאלה- אבל, מה איתנו? מה על האשה הכשרה שמשפחתה העבירה פדיון והשאירה אחריה שלשה יתומים? אמנם, המצב היה קריטי, אך בכל זאת, מה איתה?!

הסיפור הבא הינו אחד מיני רבים. כמובן שאנו מכירים רק את הפועל היוצא ולא את הדרך שהצדיק יסוד עולם פעל אותו בפנימיות, עם זאת הנפש בוודאי מתפעלת. תומר כרמון, אשר בזמן שהסיפור אירע היה עדיין אברך צעיר בשובו בנים, מספר לנו על מקבץ חלומות שפקדו אותו באותה התקופה. “סבא שלי שנפטר הגיע אליי פעם אחרי פעם בחלום, תוך שהוא נראה נורא בחזותו החיצונית. אף, שהוא נראה משווע לעזרה לא ידעתי מה לעשות עם זה. רק לאחר שהוא הגיע בפעם השלישית השכלתי לקבל את עצתו של הרב שמשון וולך, תלמידו של הרב, ולפנות אל מורנו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א בנידון. הרב, אכן אמר מה לעשות, אך עם טרדות הזמן נשכח ממני הדבר, עד שסבי ז”ל הגיע בפעם הרביעית. ‘אני נמצא בזבל, עמוק בתוך הזבל, תוציאו אותי מפה! תתנו, תתנו את הפדיון שהרב מבקש, למה אתם מחכים?! הגעתי לרב שליט”א עם דודי מאיר ז”ל (מאז הוא נפטר), הרב שליט”א הרים את ידיו מעלה ואמר – ‘עכשיו אני מוציא אותו משם. אחרי שבועיים אימי שתחי’ מבשרת לי על חלום שחלמה על אביה, סבי. אבא ז”ל בא אליי בחלום, הוא היה נראה צעיר כשהיה בגיל עשרים, נקי, מצוחצח ונראה מאושר. בגדיו היו חדשים ושערו היה מסורק יפה ועם רכב חדש. שאלתי אותו, אבא אני יכולה לבוא איתך? והוא ענה שלא, הוא חייך אליי ונסע… אמרתי לאימי שזה בוודאי סימן משמיים שהפדיון עזר. אכן הפדיון של הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א פועל ישועות גדולות.

בע”ה שיהיו הדברים הללו להצלחת מורנו הרב אליעזר בן עטיא שליט”א ולעילוי נשמת לילך לאה בת צילה ז”ל והסבא פרץ בן נחמה ז”ל.

אין כל ספק שהצער שהגאון הצדיק הגדול הרב אליעזר ברלנד שליט”א סובל הוא עבור כולנו, עבור השכינה. מאוד כאב לי שסיפרתי לאחד מראשי הישיבות על מצב הגאון הרב אליעזר ברלנד שליט”א והוא הגיב בביטול ואמר מה זה נוגע אליי? את מי זה מעניין?! עניתי, רק בגלל שהוא הגודל של עשרות אלפי משפחות שהם לא מהחוג שלך אז לא תתפלל, תכאב ותתייחס בביטול. לאן הגענו?!אנו רואים בגמ’ גיטין(נז:) כמה נושא הריגת זכריה הנביא גדול וחמור בשמיים, הצער של צדיק ישראל. שחטו בחורים ובתולות מישראל בכדי להשקיט את דמו ועדיין הדם שלו היה תוסס. רואים שצער הצדיק הוא נשגב מבינתנו והוא איום ונורא. הס”א נלחם בכול הכוח לכוף את קומת הקדושה, בפרט בצדיק כזה שעשה הרבה בעלי תשובה. והס”א נלחמת עם צדיקים כאלה יותר משאר הצדיקים, כי היא יודעת שאם היא תערער חו”ש את שמם ותכתים אותו בעיני העולם, אזי דבריהם לא ישמעו ולא יהיו יותר בעלי תשובה.

אמנם אנו נמצאים בחודש ניסן, חודש הגאולה, אך חייבים אנו להשתתף בצער הצדיקים שהיא השתתפות בצער השכינה ממש.

באדיבות קו כנישתא חדא

 

קריאת מורנו הרב שליטא להתכנסות בעצרת

ידוע עד כמה כואב מורנו הרב שליט”א את הקרבנות הרבים שלצערנו מתרגשים עלינו חדשים לבקרים, לכן, קרא הרב לקיים עצרת על מנת להמתיק את הגזירות הנוראות. בז’ אדר א’, הילולה דרעיא מהימנא, ובמזג אויר חורפי, התקבצו יחדיו יותר מאלף איש במערת המכפלה, אשר נענו לדברי הרב והתפללו משך כל הלילה לישועת כלל ישראל. אלו דברי הרב אודות העצרת שנערכה: “הכנס עזר בצורה בלתי רגילה, בצורה שאני לא יכול לתאר לכם, הכנס עשה פעולות בשמיים ובארץ“. הרב שליט”א שמח מאוד מקיום העצרת, ואף, אמר שהעצרת פעלה תיקונים נפלאים. אולם, הרב הוסיף, שהאסונות רק מתגברים, כאשר יהודים כשרים נפגעים בכל יום ועולים מעלה כקורבנות התמיד, ‘שניים בכל יום’, רבנים וצדיקים גדולים נרדפים בראש קריה. במיוחד הזכיר הרב את הייסורים שעובר הגאון הרב פינטו שליט”א, שמסר נפשו על עם ישראל ושהושלך למאסר כאחד הפושעים וללא כל בושה או חמלה.

 

לכן, פונה כעת הרב לכלל עם ישראל לקום ולהתכנס בעצרת המונית, אשר תתקיים בעזהי”ת ביום שלישי י”ב אדר ב’, ליל תענית אסתר תשע”ו, ברחבת מערת המכפלה בעיה”ק חברון, זה לשון הרב שליט”א: “שלישי בלילה אנו מצפים לבין עשר לעשרים אלף, אנחנו מתקרבים לסוד ההיולי, שמי שהוא סוד ההיולי אף אחד לא יכול לגעת בו. כל העם יעשו תשובה בזכות הדברים הנוראיים והחרפה שעשו לרב פינטו. החרפה של הדור שלנו שלא הצלנו אותו. אדם שחילק מיליארדים לצדקה ובגלל דברים שלא היו ולא נבראו [עשו את מה שעשו]. הרב שקירב מיליונים בתשובה הם כולאים אותו לראווה, מה שעשו לרב יורם אברג’יל זצ”ל. כזו שנאה [לקדושה] לא הייתה מאז ימי בראשית. הם קיבלו פחד מהרב ברלנד שעשה כינוסים של אלפים באצטדיונים. עכשיו אנחנו נעשה כנס כל ארבעה שבועות, זה שווה יותר מהכל. וכמה שידברו יותר על הרב וילבו את האש, כך תגדל אש הקודש, אש הלהבה לה”י, ויהיה ‘אור חדש על ציון תאיר’ (תהילים קלז) והלהבה תלך ותגדל מדקה לדקה. אנו מחכים שכל העם יזדהה עם העוולות שנעשו פה”.

 

מי שישתתף בכנס הזה הוא בן העולם הבא ויזכה להיכנס עם גופו לגן עדן כמו בתיה בת פרעה שמסרה את נפשה להציל את משה. היא לא פחדה מהרשע פרעה אפילו שהוא התחזה לציוני. הם לא יכולים לסבול את הקדושה של הצדיקים, של יוסף הצדיק שהיה 12 שנה בבית סוהר. אברהם היה עשר שנים בבית סוהר, משה היה שלוש שנים. כמה שהחושך יותר גדול ככה האור יותר יבקע. גם אחרי שיבוא המשיח יהיו מליונים של בירורים. יבואו לכנס מכל קצות העולם, ממיאמי, כי השם מוריד עכשיו אורות אדירים של תשובה, יש כבר שני מליון חוזרים בתשובה והם לא יכולים לסבול את זה. נסיעות מכל רחבי הארץ יתקיימו אל העצרת במחיר מסובסד. פרטים יבואו בהמשך ובטלמסר 077-229-2222

איש בל יעדר!

 

מעלת התפילה על מורנו הרב שליטא מפי הרב שלום ארוש שליטא

בעקבות קריאתו הנחרצת של מורנו הרב שליט”א להתכנס בעצרת תפילה ליד קברי האבות, הצטרפו לקריאה רבנים נוספים. הרב שלום ארוש שליט”א דיבר בקו המידע לפני העצרת הקודמת שנערכה במערת המכפלה, וחיזק את הצורך בהשתתפות בעצרת. באותו מעמד הוסיף הרב ארוש וחיזק את הצורך בתפילות על הרב עצמו, באומרו: “מי שאומר תיקון הכללי להצלחת מורי ורבי הרב אליעזר בן עטיא שליטא, הרב ברלנד הבטיח שהוא יעשה לו טובה נצחית גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אנחנו בישיבה נעשה שעה התבודדות להצלחת הרב וכן נקרא אלפי תיקונים הכלליים. בשיחה אחרת הוסיף הרב ארוש שליט”א ואמר “מי שמתפלל על מורי ורבי הרב אליעזר בן עטיא רואה ישועות על כל העניינים.”

 

סיפור ההצלה של הרב שליטא ביוהנסבורג

למעלה מארבע מאות איש הגיעו ליוהנסבורג בשבת לפני ט”ו בשבט בכדי לשבות עם מורנו הרב שליט”א. היה זה קיבוץ גדול יותר מזה שנערך בחנוכה שנה שעברה, המלון היה בתפוסה מלאה ואנשים שלא השיגו מקום ישנו על שמיכות בדשא בחוץ. אף, שנהוג שהתלמידים באים לרבם לט”ו בשבת, הפעם הרב זירז את כולם לבוא דווקא לפני שבת, ואמר לקו כנישתא חדא שיודיעו לכולם שאלו הימים שיקראו דברים גדולים בעניין הגאולה. למעשה, משך כל אותו השבוע דיבר הרב על הרודפים ועל מזימותיהם, ואמר שבגלל החתונה שהוא עורך הם ינסו לעצור אותו, ואף שלא הצליחו בפעמים הקודמים, ה’ מכביד את ליבו, כמו פרעה. “לְמַעַן תְּסַפֵּר בְּאָזְנֵי בִנְךָ וּבֶן בִּנְךָ אֵת אֲשֶׁר הִתְעַלַּלְתִּי בְּמִצְרַיִם וְאֶת אֹתֹתַי אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בָם”. החתונה של אחת ממשפחות הקהילה הייתה אמורה להתקיים ביום ראשון ליל ט”ו בשבט, אך, הרב אמר להם להקדים אותה לפני שבת, משום שהוא ידע בדיוק מה עתיד להתרחש.

 

הרב שליט”א ערך תפילת קבלת שבת מדהימה באוהל שנישאר במקום מהחתונה, ובשעה 23:00 פרש עם משפחתו לדירת האירוח שבמלון בכדי לקיים את סעודת השבת. אך, אווירת הקדושה הופרה ברגע, כאשר חצי שעה אח”כ בעיצומה של שבת קודש, הגיחו לפתע עשרה ניידות של היחידה המשטרתית המיוחדת. המצב היה מסוכן, 60 שוטרים לבושי שחור עם נשקים שלופים, הסתובבו בין החדרים וחיפשו באמוק את מורנו הרב. די היה להביט בפניהם בכדי להבין כי כוונתם אינה לשלום. סכנת חיים ריחפה שם, ואכן אחד מהילדים ששהה עם משפחתו הפסיק לנשום כתוצאה מהפחד והיו צריכים לפנות אותו לבית החולים במהלך השבת. המלון כולו היה מגודר סביב, ולמעשה, על פי דרך הטבע לא היה לרב שליט”א הרבה סיכויים להינצל מידם האכזרית.

 

המלון בו שהו הרב והקהילה בנוי מווילות, שני חדרים למטה ושניים למעלה. השוטרים עברו מווילה לווילה וחיפשו בדקדקנות. והנה, הם מגיעים לווילה של הרב שליט”א ומיד סורקים את 2 החדרים של הקומה התחתונה ובאים לעלות מעלה אל חדרו של הצדיק, כמו שעשו בכל שאר הווילות. הרב יושב ולומד בחדרו בשלווה עם דלת פתוחה וכל התלמידים עוצרים את נשימתם. השוטרים כבר עומדים ליד גרם המדרגות ולפתע, בלי שום הסבר, הם ממשיכים הלאה בלי לעלות. ואם לא די בזאת, לאחר כמה דקות הרב יוצא מחדרו, אחד מהשוטרים עומד מולו, מסתכל עליו, אך לא רואה כלום! ה’ עוור את עיני השוטרים וכמו בכל ההיסטוריה של היהדות, הרשעים, אף, שהשתדלו בכל כוחם ללחום בשורש הקדושה, הצדיק, שעליו כל העולם עומד, ניצל לבסוף, “לֹא יְאֻנֶּה לַצַּדִּיק כָּל אָוֶן וּרְשָׁעִים מָלְאוּ רָע (משלי י בכא).”

 

(דַּע שֶׁכְּשֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּך הוּא מִסְתַּכֵּל בַּנְּשָׁמָה שֶׁתּוּכַל לְהַחֲזִיר בְּנֵי אָדָם בִּתְשׁוּבָה וְלַעֲשׂוֹת גֵּרִים אֲזַי הוּא יִתְבָּרַך בְּעַצְמוֹ כִּבְיָכוֹל מְבַקֵּשׁ וְרוֹאֶה שֶׁיִּהְיֶה מַחֲלקֶת עָלָיו כִּי אֵין מְקַבְּלִין גֵּרִים לִימוֹת הַמָּשִׁיחַ וְלא בִּימֵי שְׁלמה (יְבָמוֹת כד) מִשּׁוּם שֻׁלְחַן מְלָכִים כִּי אָז אֵינָן מִתְגַּיְּרִין מֵאַהֲבָה רַק מֵחֲמַת שֶׁרוֹאִין גְּדֻלַּת יִשְׂרָאֵל וְעִקַּר הַגֵּרִים הוּא כְּשֶׁמִּתְגַּיְּרִין בְּעֵת שֶׁיִּשְׂרָאֵל סְחוּפִים בְּענִי וָדחַק כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (יְשַׁעְיָה נ”ד) : ”מִי גָר אִתָּך בַּעֲנִיּוּתֵך” וְכוּ (שָׁם בַּגְּמָרָא) וְעַל כֵּן  בְּהֶכְרֵחַ שֶׁיִּהְיֶה מַחֲלקֶת עַל מִי שֶׁמַּחֲזִיר בְּנֵי אָדָם לְמוּטָב וּמְגַיֵּר גֵּרִים כְּדֵי שֶׁלּא יִהְיֶה לוֹ שׁוּם שַׁלְוָה כִּי אָז מִי שֶׁמִּתְקָרֵב אֵלָיו הוּא בֶּאֱמֶת וַאֲזַי יָכוֹל לְגַיֵּר גֵּרִים בֶּאֱמֶת לא מִשּׁוּם שָׁלוֹם וָנַחַת  וגו’ (ליקוטי מוהר”ן רכח)

 

                                               האדמור מקאליב על הרב שליטא

רק מקצת מהייסורים, אשר קיבל על עצמו מורנו הרב שליט”א, להצלת עם ישראל, ידועים לרבים. אנו רק יכולים לשער עד היכן מוסר הרב את נפשו בכדי להמתיק דינים מעל העם. המאורעות הקשים רודפים אחד את השני וחלק מאתנו כבר הספיק לשכוח שרק לפני זמן קצר ריסק הרב את רגלו ונזקק לניתוחים מסובכים בכדי לאחות את השברים. עם זאת, ידוע שצער הגלות והריחוק מארץ הקודש הוא ממש בנפשו של הרב, ואם לא די בכך, נוספים רודפים על הדרך שרק תורמים לסבל העובר על הרב שליט”א.

 

בשבוע האחרון התוודענו לדבריו המרטיטים של כבוד קדושת האדמו”ר מקאליב שליט”א, אודות מורנו הרב. מי שנוגע אפילו בשערה אחת באדם הצדיק הזה לסוף יקבל ירחם ה‘.., הרב ברלנד אדם צדיק ואני יכול להעיד הכרתי אותו, ראיתי אותו, אדם ישר!”. ידועה האהבה בין האדמו”ר הצדיק רבי מנחם מנדל טאוב מקאליב לבין קדושת מורינו הרב שליט”א. וכן, ידועה מסכת החיים הקשה שעברה על קדושת האדמו”ר. הוא ששרד את מחנה ההשמדה אושוויץ אחרי עינויים וייסורים רבים, ולמרות זאת המשיך בקודש ואף חיזק רבים אחרים. כך המשיך השבוע והתבטא על מורנו הרב שליט”א: “צריכים לעשות הכל ואני מבקש רחמים מאותם אנשים, לא רק אירגונים שהם מחויבים.., הרמב”ם פוסק להציל נפשות, אני מבקש אפילו מאותם שהם נגד הדת! הם צריכים לדעת אם הם יעזרו להוציא לאור את רבי אליעזר בן עטיא אז יש להם זכות של עולם הבא“!!

 

ואני מבקש שבכל התלמודי תורה, צריכים בסיעתא דשמיא כל אחד על מקומו, שיגידו פרק תהילים אחד עם הילדים כדי להציל את האדם היקר הזה שרבים צריכים לו, אשרי חלקו מי שיעזור יראה נחת בכל החיים שלו“.

 

                                                           חיידק טורף

“אני ממש מבקש ממך לכתוב, שלא הוספתי מילה מיותרת בסיפורי. כיון שהסיפור הזה נשמע הזוי, אני מאריך, אך, מדייק מאוד בפרטים. אני לא איש שמתרגש מכל שטות.

שמי יצחק ריצ’רד ואני אברך ליטאי שגדל וצמח בישיבות ובעולם הליטאי. יש לי חבר שהתקרב לברסלב, וביקש ממני באחד הימים שאעשה איתו סדר על ליקוטי מוהר”ן. הסכמתי, אך, לא משום שהספר עניין אותי, אלא בבחינה של ‘דע מה שתשיב לאפיקורוס’. הכוונה, שאם יגיע איזה ברסלבר ויכנס איתי בדברים, אדע מה לענות לו. יש לי ב”ה בקיאות טובה בהרבה מספרי המוסר וכן בתניא, ועתה נפלה לידי אפשרות להשלים גם את החור הזה.

באחד הימים שאני יושב ולומד איתו, פנה אליי אחד הלומדים בבית המדרש והציע לי שאבוא איתם לאומן לר”ה. לפני שהוא מסדר לי את הכרטיס שאלתי את אשתי שענתה שמבחינתה וודאי שאני לא נוסע, אלא שאעשה מה שאני רואה לנכון. הלכתי לסדר דרכון לנסיעה וגיליתי שאני בכלל לא ישראלי, אמנם, נולדתי בישראל, אך, נחשב אזרח צרפת. אחרי סיפור בכלל לא פשוט ובעזרת חבר טוב הצלחתי להוציא דרכון חירום מהקונסוליה הצרפתית.

ב”ה הגעתי לאומן, לציונו הקדוש של רבי נחמן, נתתי פרוטה לצדקה ואמרתי תיקון הכללי. מרגע זה הרגשתי שהכול היה שווה, שאני יהודי. בליל שבת שהיה לפני ר”ה נכנסתי לקלויז, ובחכמתי הגדולה הצלחתי לראות את הרע שבכל אחד. התפללתי לה’ יתברך שיציל אותי מהרע שבי, אח”כ הלכתי לציון והתפללתי שיזכה אותי לראות את הטוב שבכל אחד. היה לי קשה עם זה, משום, שבעברי הייתי גם תלמיד חכם ובעל בטחון, ולדוגמא, אם ראש הישיבה שלנו היה חסר הייתי מחליף אותו. ועם זה הייתי גם חברמן שאנשים אוהבים אותו. פתאום, אני מגיע לציון של רבנו ומראים לי שאני לא יכול להמשיך ולשרוף ככה את העולם. לא ידעתי מה לעשות, עד שהלכתי לאיזו פינה ונתתי שאגה אדירה שהשם יושיע אותי.

לפני התשליך הרגשתי שאני לא ברסלבר. כולם באחדות, ואני, כזה חכם עצום שמצליח לראות רק את הרע שבכל אחד. אמרתי לעצמי, ‘אתה ממש מסריח, אתה פשוט לא יכול להמשיך כך’. אני יורד לתשליך ובדרך ניגש אלי ילד קטן ששואל אותי אם אני יכול ללוות אותו. ותוך כדי הליכה הוא שואל אם אני ברסלבר. לא יודע, אני בדיוק מתלבט בשאלה הזו. מה אתה אומר? לא! אז מה אני צריך לעשות בשביל להיות ברסלבר? קודם, אתה לא יכול להיות ברסלבר בסוד, הוא זורק לעברי. הרגשתי מעין התרוממות, שפתאום מגיע ילד ואומר לי את הרגשות ליבי.

בר”ה השתדלתי להתחזק באמונה ובטחון, לזרוק את השכל וללכת בדרך שהשם מוביל אותי. הדבר התבטא בין השאר בזה שבדירה לידנו נמצאו חבר’ה מאשקלון שלא הלכו להתפלל. ביררתי איתם את הסיבה לכך, והם ענו שגם בבית הם לא מתפללים, כעת הם עושים את אותו הדבר, רק ליד רבנו. המשכתי ושאלתי, במידה ואסדר פה מניין האם הם תבואו להתפלל? הם אישרו. זו הייתה ממש מסירות נפש עבורי, להימצא באומן ולא להתפלל בציון, ואכן המניין הלך וגדל. הרגשתי בתוכי שהמסירות הזו תזכה אותי בהארה מהי”ת, וכך הסתובבתי בציון וחיכיתי לאור הזה, מחפש ולא יודע מה. תוך כדי הליכה נכנסתי לקלויז וראיתי חסיד מבוגר מתפלל, ופשוט לא הצלחתי להפסיק להסתכל עליו. מעולם לא ראיתי דבר כזה, הוא היה מאיר, ממש משהו כביר. כשהסתיימה התפילה שאלתי לשמו ואמרו לי שזה הרב שמשון ממאה שערים.

בחזרה מאומן ישבו לידי שניים שכל הדרך סיפרו לי סיפורים על הרב ברלנד שליט”א. נכספתי לראות אותו, ולשמחתי התברר שאחד מהם בקשר עם הרב שליט”א, ובנוסף גר ליד הורי בשערי חסד (אני עצמי גר בשכונת קטמון). קבענו שאבוא אליו ויחד נתקשר אל הרב. הגעתי לבית הורי עייף מהדרך, עם זאת, לא התאפקתי מלספר על החוויות שעברו עלי. לבסוף, כבדרך אגב, התחלתי לספר על סיפורי הניסים ששמעתי אודות הרב. עוד אני מדבר אבא שלי, שחשש לעתידי אמר לי, זה רב מוזר, הרבה עלילות, תתרחק. אני גוזר עליך אתה לא מתקרב אל הרב הזה. עכשיו אתה מוחק את הטלפון של זה שרצה להפגיש אותך איתו. אמרתי לעצמי בטח עוד רב הזוי. מחקתי, ולא יודע מה הפסדתי.

 

באמצע החורף הייתי בתקופה של מוחין דקטנות, ופתאום דופקים לי על הדלת שני ברסלברים, נחמן ניסים ועוד אחד שאני לא זוכר את שמו. אורו עיניי, משום, שאני רוצה להתבודד, רוצה להתקרב להי”ת ושום דבר לא הולך. אני שואל לרצונם והם עונים שהם באו לזכות אותי בהוראת קבע לשובו בנים. ‘הופה’, אני אומר לעצמי, בטח משוגעים יושבים אצלי בסלון. אני מספר להם בהתלהבות על הרב שמשון שראיתי באומן, ואחד מהם מספר לי שהוא זה שהחזיר אותו בתשובה. ‘הייתי חילוני גמור כשהרב שמשון פגש אותי ברחוב וישב איתי כל הלילה, קובע עובדות בשטח’. ואז הוא זרק את הפצצה – ‘אתה יודע? הרב שמשון הוא תלמיד של הרב ברלנד שליט”א’. חטפתי שוק וניסיתי לעקל את משמעות הדברים. לבסוף אמרתי לעצמי שאני לא מאמין להוריי בנושא הזה, ולא לאף אחד אחר. אני יודע שראיתי אדם מתפלל כמו שלא ראיתי בחיי, ואם הוא תלמיד של הרב ברלנד, אף אחד לא יבלבל אותי. חתמתי להם על הוראת קבע, ולמעשה ברגע שהתחלתי לתת כסף לצדיק, נקשרתי עימו. הצדיק מתחיל לעבוד איתי.

 

באותה תקופה הייתי הולך לשול דחסידי ברסלב במאה שערים, ומצטרף לטנדר שנוסע משם בשתיים בלילה לשדה. כמה לילות הסתובבתי וחיפשתי בתיבות הדואר את השם של הרב שמשון. אשתי לא הבינה מה קורה איתי, הייתי יוצא לחלון בבית ומבקש מהשם שיזכה אותי למצוא אותו. בחג השבועות, לאחר שנכספה נפשי להגיע שוב לאומן, נסעתי לציון הקדוש. זכיתי לעבודת קודש ליד רבנו וזכיתי גם לפגוש אותו. הרגשתי שאני הולך להתעלף. לא העזתי לדבר עם הרב שמשון מילה, רק הלכתי אחריו במשך שעתיים לכל מקום שהלך. אחרי מעריב של יום טוב ראיתי את הרב שמשון שוב והייתי בטוח שאין לו איפה לערוך קידוש, מה שבדיעבד התברר כטעות, הרי הוא שהה עם משפחתו באומן. אך כשהצעתי לו לבא אלינו לקידוש הוא התבטל להצעתי ובא מיד.

 

בדרך לא יכולתי יותר להחזיק מעמד ושאלתי אותו: הרב, מה הסיפור עם הרב ברלנד? הוא נעצר ואני רואה שהוא מתעבר בחרדת קודש רגע לפני שצעק, הרב זה מסירות נפש, אין לנו השגה בגודל מעלתו וקדושתו של הרב. הרב שמשון התחיל לדבר כאלה דיבורים נוראיים בגודל קדושתו ומעלתו של הרב שליט”א, הרגשתי שאני נדלק וחייב לראות את הרב. אחרי הקידוש לא ראיתי אותו, עד ליום בו הרב שליט”א ביקש להגיד ב’שובו בנים’ את כל התהילים. משם הלכתי לישיבת ‘חוט של חסד’, ואחד החסידים שם לקח אותי לביתו של הרב שמשון. חשבתי שהוא יהיה מופתע לראות אותי, אך מיד שראה אותי אמר, ‘אתה רואה, מי שרוצה בסוף מוצא. הוא חיזק אותי מאוד לבוא לעצרות שעושים בחצות לילה עבור הרב שליט”א, ובעניינים רבים בעבודת השם.

 

היה לי רק דרכון חירום אותו הוצאתי בשנה שעברה ושפג תוקפו בדיוק בר”ה. ניסיתי להוציא דרכון חדש, אך לא הצלחתי. שאלתי את הרב שמשון מה לעשות, והוא יעץ לי לערוך שש שעות התבודדות בכותל. עשיתי זאת, וסיימתי בתפילת שחרית בעתיקה, שם התפרצתי בבכי. אמרתי להשם: איפה אתה רוצה שאהיה בר”ה, בשערי חסד?! אח”כ הלכתי לרב שמשון וכשהוא ראה אותי אמר, כל הכבוד, כאילו שהוא ידע שהתפללתי. שתהיה נסיעה טובה, נראה אותך באומן, הוסיף. שבוע לפני ר”ה עדיין לא הצלחתי להשיג דרכון, אך השלכתי יהבי על השם וקניתי ארבעה כרטיסים באלף דולר כל אחד, לאבי, לשני אחיי ולי. בדרך לשדה התעופה אמרתי כמה תיקונים הכלליים להצלחת הרב, ונכנסתי לביטחון בנתב”ג. הבחור שואל אותי: ‘אחי, מה אני אעשה עם הדרכון הזה’? תסתדר עם זה, זה מה שיש, אני עונה לו. אני לא יכול בשום אופן להעביר אותך, הוא הולך לשאול את הממונה עליו וחוזר אומר לי כנס. אני ממשיך לצ’ק אין ועובר גם כן, ממשיך לביקורת דרכונים וגם שם לא שמים לב. אני עולה למטוס עם דרכון בלי תוקף.

 

אוקראינה, מעבר הדרכונים, ואני נופל על הפקיד הבכיר והקשוח ביותר. הוא שולח מבט מהיר בדרכון: ‘זה לא טוב’! הוא קובע. זה מצוין, אני עונה. כל החבר’ה סביבי אומרים, כנראה שאתה הולך לעשות ר”ה בשדה תעופה, משום, שהגענו בערב ר”ה. אך, חבר שלי מתערב ואומר, תראה יש לו יומיים תוקף והוא חוזר מחר. הפקיד חתם.

 

זכיתי לר”ה אצל רבנו, אך, בחזרה לא נותנים לי לצאת. כולם עברו ואני נשארתי באוקרינה, בלי דולר, בלי בגדים ובלי טלפון. הפקיד קורע לי את הכרטיס מול העיניים ואומר לי ‘מיסטר גו’ (לך). מתחילים להגיע טנדרים של החוזרים מאומן ואני בלית ברירה מתחיל לעשות שנור. בנס היו איתי ארבע מנות חמות עימם שרדתי בימים הבאים, וכן הטלפון של עסקן מוכר. התקשרתי אליו והוא נתן לי כתובת של הבית כנסת בקייב. הייתי בטוח שיש שם אנשים שיקבלו אותי, בדיעבד התברר שהמקום נעול, חושך ואין אף אחד. אחרי זמן מתוח פתח לי מישהו חלון אליו טיפסתי בשארית כוחותיי. הייתי מותש, אחרי כמה ימים ללא שינה, עד שהקאתי שם. למחרת, בצום גדליה נסעתי לקונסוליה הצרפתית, אחרי יום מתיש של סידורים חזרתי לבית הכנסת ללא אוכל, ללא בגדים וללא מקלחת. בלית ברירה לקחתי חדר במלון, אך, אע”פ שעשו לי הנחה משמעותית, עדיין לא היה לי כסף לשלם. יום חמישי הגיע ואומרים לי שעדיין אין אישור מהקונסוליה הישראלית.

 

המצב קשה, אפילו שיחה של ראש התאגדות כל הקהילות היהודיות בצרפת עם הקונסול לא קידמה את העסק. משום, שלהוציא דרכון קבוע ולקבלו בקייב לוקח חודש וחצי. נפלתי ברוחי, לכן, התקשרתי לרב שמשון וסיפרתי לו על הגזירה. מה פתאום, זה הכול מתנות מהשם, תגיד שלוש ארבע תיקונים הכלליים על הרב ותראה ניסים, הוא ענה.

 

אני אומר ארבע תיקונים לזכות הרב אליעזר בין עטיא ויורד לשתות קפה בלובי, פתאום, הנייד שלי מצלצל. אישה שאיני מכיר פונה אליי ואומרת לי כי אולי היא יכולה לעזור. גדולים ניסו, עניתי לה, חצי מיואש. האישה חוזרת אליי אחרי שעה ואומרת, בשעה שלוש בדיוק תהיה בקונסוליה, הדרכון שלך מוכן. קניתי כרטיס ליום ראשון וחזרתי לארץ.

 

בסוכות הלכתי בעצת הרב שמשון ליארצייט של רבנו בשובו בנים. היה לי קשה, למרות זאת, נשארתי עד הבוקר. לאחר מכן, בהקפות שניות, קיבלתי כיסופים לקנות את ההקפה של יצחק אבינו, אך התלבטתי, לכן, שאלתי בליבי את הרב. באותו רגע יוצא מישהו מהמעגל ומסתכל אליי וצועק, יצחק, יצחק, למה אתה לא קונה? מסתבר שהוא פנה לחבר שלו שהיה לידי, אך, באותו הרגע לא הבנתי זאת. קניתי עליה והכנסת ספר תורה, ובדיעבד התברר שהממון לישיבת הרב שליט”א פעל כפדיון ושמר אותי מכל החולקים שבאו עלי ברגע ששמעו כי התקרבתי לרב שליט”א.

 

באותו הזמן אשתי הייתה במצב ולצערנו גילו בעיה במוח של העובר. התקשרתי לרב שמשון והוא אמר לי לדבר עם נתן סולומון הגבאי בכדי שיעביר שאלה לרב שליט”א. הייתי בטוח שהרב יאמר לי לתת פידיון, אך, הרב אמר, ‘אם הוא רוצה שייתן פדיון, הוא לא חייב‘. נכנסתי למלחמה עם היצר עד שלבסוף השלכתי את השכל ונתתי סכום מכובד לפדיון. למחרת אשתי מתקשרת אליי ומבשרת לי בשורות טובות אודות העובר. מזל טוב למשפחת ריצ’רד להולדת בנם הבכור.

 

בְּיַד כָּל אָדָם יַחְתּוֹם לָדַעַת כָּל אַנְשֵׁי מַעֲשֵׂהוּ (אִיּוֹב ל”ז) כִּי הַצַּדִּיק בְּעַצְמוֹ אִי אֶפְשָׁר לְהַשִּׂיגוֹ כִּי אֵין בּוֹ שׁוּם תְּפִיסָה, כִּי הוּא לְמַעְלָה מִשִּׂכְלוֹ רַק עַל יְדֵי אֲנָשָׁיו הַמְקורָבִין אֵלָיו, יוּכַל לְהָבִין מַעֲלַת הַצַּדִּיק כִּי עַל יְדֵי שֶׁרוֹאִין אֲנָשָׁיו, שֶׁהֵם אַנְשֵׁי מַעֲשֶׂה יְרֵאִים וּשְׁלֵמִים וּבָהֶם יֵשׁ לָהֶם תְּפִיסָה וְהַשָּׂגָה כִּי הָעוֹלָם אֵינָם רְחוֹקִים עֲדַיִן מֵהֶם כָּל כָּך כְּמוֹ מֵהַצַּדִּיק בְּעַצְמוֹ עַל כֵּן מִי שֶׁרוֹצֶה הָאֱמֶת אֶפְשָׁר לוֹ לֵידַע מַעֲלַת הַצַּדִּיק עַל יְדֵי אֲנָשָׁיו וְזֶהוּ כְּמוֹ מְשַׁל הַחוֹתָם שֶׁהַכְּתָב הֶחָקוּק עָלָיו אִי אֶפְשָׁר לִקְרוֹתוֹ, מֵחֲמַת שֶׁהָאוֹתִיּוֹת בְּהֶפֶך רַק עַל יְדֵי שֶׁמַּכִּין וּמְצַיְּרִין הַחוֹתָם עַל שַׁעֲוָה רוֹאִים הָאוֹתִיּוֹת וְהַצִּיּוּרִים הַחֲקוּקִים עַל הַחוֹתָם וּמְבִינִים כְּתַב הַחוֹתָם וגו’ (ליקוטי מוהר”ן קמ)

הַמַּחֲלקֶת מַגְבִּיהַּ וּמֵרִים אֶת הָאָדָם כִּי  ”הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה” (דְּבָרִים כ) וְהִנֵּה  עֵץ הַמֻּנָּח עַל הָאָרֶץ אִי אֶפְשָׁר לוֹ לְהַגְבִּיהַּ אֶת עַצְמוֹ כִּי אִם עַל יְדֵי שֶׁבָּאִין עָלָיו מַיִם שׁוֹטְפִין אֲזַי הַמַּיִם מְרִימִין וְנוֹשׂאִין אֶת הָעֵץ וְ הַמַּחֲלקֶת נִקְרָא מַיִם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (תְּהִלִּים פ”ח) : ”סַבּוּנִי כַמַּיִם כָּל הַיּוֹם הִקִּיפוּ עָלַי יָחַד” (ליקוטי מוהר”ן קיד)

 

פנינים מהרב שליט”א על המגילה

מסביר החידושי הרי”ם את הגמרא במגילה שאומרת אולי המוקפים בכלל לא יעשו פורים. למה? אם אדם גר בחומה אז הוא לא יהודי?! שואלת הגמרא. אלא, שאלו שגרו במוקפים רצו למות על קידוש ה’. מוקפים זה רחמי, אלו הערים הגדולות שהיה שם תורה. במפורזים היו עמי הארץ שרצו להינצל, אבל, בערים הגדולות המוקפות חומה ישבו תלמידי חכמים שחיכו למות [על קידוש השם]. פתאום, באו כמה חבר’ה והתחילו להרוג את העמלקים, הם שיבשו להם את כל התוכנית. הם [התלמידי חכמים] לא ידעו אם זה רצון ה’ בכלל להלחם בעמלקים, אולי רצון ה’ זה שנמות על קידוש ה? אם אדם מת על קידוש ה’ בשנייה אחת הוא עושה תיקון של 100 שנה. לכן, הצדיקים חיכו שיהרגו אותם, בסוף באו כמה שבבניקים כאלה עם קשתות וחיצים והרגו את כל העמלקים. מי אמר שזה בכלל היה רצון ה’? לכן, היו צריכים לחכות עד שיתגלה ברוח הקודש, והצדיקים הבינו שכן היה רצון ה’ שיישארו בחיים וזה הקידוש ה’. יש קידוש ה’ שאדם נשאר בחיים ויש קידוש ה’ שאדם הולך לההרג זה גם קידוש ה’.

 

 

 

צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה

 

בעלון מס’ 44 הזכרנו את דבריו הקשים של הרב שליט”א אודות המצב הקשה בו אנו שרויים. “אנחנו באינתיפאדה חדשה, אינתיפאדה נוראה שמתפשטת על כל כדור הארץ, אי אפשר לעצור את זה.., האינתיפאדה הזו היא בעידודו של כל העולם, כל העולם מוחא כפיים על כל יהודי שנרצח ונהרג, כל העולם מדרבנים את האינתיפאדה הזו, כל המדינות מצטערות שהיטלר לא גמר את העבודה, כולם מקללים את היטלר למה לא גמרת את העבודה, הם עכשיו סומכים על הישמעאלים, וַיֵּלֶךְ עֵשָׂו וַיִּקַּח אֶת מַחֲלַת בַּת יִשְׁמָעֵאל.

באותה העת כתב הרב שליט”א מכתב בו הוא ציין כי הדרך לעצור את האינתיפאדה הנוכחית היא ע”י הפסוק ‘כָּל הַכָּתוּב לַחַיִּים בִּירוּשָׁלָ‍ִם’, לתת חיים לתושבי ירושלים והארץ ע”י תרומה כמניין “לחיים” 98 ₪, ולהתפלל על כל יושבי ארץ ישראל ובפרט על היושבים בירושלים שלא יאונה להם שום רע וכו’. אמנם, ההיענות לקריאתו של הרב הייתה גדולה, עם זאת, נוכח הגזירות הנוראיות שבאות עלינו חדשים לבקרים, ולצערנו רק מתגברות, באנו להזכיר את דברי הרב שליט”א ולחזק את תוקפם: “אחרי הרציחות הנוראות בסיוע האחוד האירופי ועידודו, שהיו מיום ראשון של סוכות ועד עכשיו ואינן נפסקות לשניה, ודם ישראל ניגר כמים לשמחתם של כל אומות העולם ללא יוצא מהכלל, כי עלה המוות בחלוננו, ומתפשט בכל רחבי העולם לדקור כל יהודי באשר הוא יהודי, וקמו כל אומות העולם עלינו פה אחד אשר לא יזכר שם ישראל עוד.., כל דקה ודקה שומעים וקוראים על נפגעים חדשים, ואין פוצה ומצפצף. להיפך, כולם מאשימים את עם ישראל ואומרים שהם גרועים מהנאצים, והמשימה הראשונה של כל אומות העולם היא להכחיד את זרע ישראל מעל פני האדמה. ואין שום יהודי כיום שהוא בטוח בנפשו, לא בארץ ישראל, ולא בכל ארץ אחרת. ולכן החלטנו פה אחד שעל כל יהודי ויהודי בכל מקום ומקום לתרום 98 שקל כנגד הפסוקכָּל הַכָּתוּב לַחַיִּים בִּירוּשָׁלִָם”.

דברי הרב הם חזקים וברורים, אך, לאחר שהרב שליט”א ראה כי תוקף הדינים רק הולך וגדל, המשיך ואמר, כי מי שייתן 98 ₪ כל חודש עבור פדיון בזכות זה הוא וכל משפחתו יינצלו. לשון הרב: כל זמן שהאינתיפאדה ממשיכה, כל אחד חייב לתת. כל יהודי בכל מקום בעולם, ואפילו גויים, חייבים לתת 98 שקל שזה 26 דולר או 25 יורו כל חודש כל עוד שזה ממשיך. בכל מקום בעולם יש פיגועים, מי שרוצה להינצל מהאינתיפאדה החדשה שכוללת את כל כדור הארץ עכשיו – חייב לתת. כל מי שנותן את הפדיון ינצל מכל פיגוע ומכל מכשול מכל חטא ומכל עוון. ולהעביר הכל לשובו בנים אינטרנשיונל“, עד כאן לשון הרב. ניתן לשמוע במוקד התרומות.

את התרומה ניתן לשלם בכרטיס אשראי

בין השעות 10-18:00בטל’  058-410-9337

ובין השעות 16:00-22:00 052-677-5148

או לשלם דרך האתר shuvubanimint.com  בלחיצת כפתור “תרומות”

כמו”כ ניתן להפקיד בבנק:

עבור: עמותת שובו בנים אינטרנשיונל ע”ר 580608610

בנק: דיסקונט סניף  067

מספר חשבון:  81373

או לשלוח צ’ק ל:

שובו בנים אינטרנשיונל | ת.ד. 57078 ירושלים 915700

 

 

.

 


מישהו שביתו נפצעה אנושות ובצר לו הגיע למורנו הרב אליעזר שליט”א. אותו אדם היה חילוני ורחוק מאוד מתורה ומצוות, ועוד יותר רחוק מלהאמין בכוחם של צדיקי אמת. האזינו בעצמכם בחוויה יוצאת הדופן שעברה עליו.

מורנו הרב שליט"א ביוהנסבורג

באדיבות קו המידע של כנישתא חדא 077-2263428

הרב
הרב שליט”א ארכיון

במהלך השבוע הבאנו את קריאתו של מורנו הרב שליט”א לגבי ההשתתפות בעצרת התפילה המתוכננת ליום שני ליל יב’ באדר ב’. הרב אמר שמטרת העצרת היא עצירת האינתיפאדה והפיגועים הנוראים המתרגשים עלינו בכל יום, עד שממש מתקיים באנו הפסוק: “כבש בבוקר וכבש בן הערביים”, בהתכוונו אל הקרבנות הקדושים שהולכים כל יום על מזבח השם בפיגועים הנוראים. לוקחים לנו את הבחורים הכי נפלאים, את כלילי המעלות שנהפכים למזבח כפרה עלינו. חייבים להפסיק את האינתיפאדה בכל מחיר, קורא הרב, וזה רק ע”י תפילה של כלל עם ישראל  בחברון, במערת המכפלה. יש לנו ארבעה שבועות להכין את התפילה, אשר תעצור את האינתיפאדה. את רצח ההמונים, את טבח ההמונים. מבקשים מכולם להשתתף בעצרת הזו שבסיומה תתקיים תפילת ותיקין במקום.

בעקבות קריאתו הברורה של הרב הצטרפו לקריאה רבנים נוספים וביניהם תלמידו היקר הרב שלום ארוש שליט”א. הרב ארוש דיבר בקו המידע לפני העצרת הקודמת שנערכה במערת המכפלה, וחיזק את הצורך בהשתתפות בעצרת. עוד הוסיף הרב ארוש וחיזק את הצורך בתפילות על הרב עצמו, באומרו: “מי שאומר תיקון הכללי להצלחת מורי ורבי הרב אליעזר בן עטיה שליט”א, הרב הבטיח שהוא יעשה לו טובה נצחית גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אנחנו בישיבה נעשה שעה התבודדות להצלחת הרב וכן נקרא אלפי תיקונים הכלליים.

בשיחה אחרת שבקו הוסיף הרב ארוש שליט”א ואמר בשם עצמו, כי מי שמתפלל על מורי ורבי הרב אליעזר בן עטיה רואה ישועות על כל העניינים.

הרב שליט"א עם תלמידו היקר, הרב שלום ארוש שליט"א
הרב שליט”א עם תלמידו היקר, הרב שלום ארוש שליט”א

לאחר הצלחת העצרת הקודמת שנערכה בקברי האבות ביקש מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א לקיים עצרת תפילה וזעקה
שמטרתה עצירת שפיכות הדמים הנוראה המתרחשת בארצנו הקדושה.

ידוע עד כמה כואב הרב שליט”א את כאבם של הקרבנות הרבים שלצערנו מתרגשים עלינו חדשים לבקרים, לכן, קרא בעבר לקיים עצרות בכותל על מנת להמתיק את הגזירות הנוראות. העצרות נחלו הצלחה רבה וממשיכות להתקיים מידי יום ביומו.IMG-20150621-WA0011הרב התבטא לא אחת בשבח העצרות וחיזק את תוקף השתתפותם, אך, לאחר שרבו האסונות קרא הרב לקיום עצרת תפילה המונית ביום ההילולא של הרעיא מהימנא. רבים נענו לקריאתו של הרב ובעצרת שהתקיימה בז’ אדר א’ בהשתתפות כ-2000 איש מכל רחבי הארץ . יחדיו קראו ספר תהילים וסיימו עם אמירת תיקונים כלליים.

 

הרב שליט”א שמח מאוד מקיום העצרת, ואף אמר שהעצרת פעלה תיקונים נפלאים. אולם, הוסיף הרב, שהאסונות רק מתגברים, כשיהודים כשרים נפגעים בכל יום ועולים מעלה כקורבנות התמיד, שניים בכל יום. ושרבנים וצדיקים גדולים נרדפים בראש קרייה. במיוחד הזכיר הרב את הייסורים שעובר הגאון הרב פינטו שליט”א, שמסר נפשו על עם ישראל ושהושלך למאסר כאחד הפושעים וללא כל בושה או חמלה.הרב פינטו

הרב שליט”א חזר והזכיר את הרדיפות הקשות שהוא נרדף ואף כינה את הרודפים כגנגסטרים נוראיים. אי לזאת, פונה הרב לכלל עם ישראל לקום ולהתכנס בעצרת המונית, אשר תתקיים בעזהי”ת ביום שני י”ב אדר ב’ ליל תענית אסתר תשע”ו
ברחבת מערת המכפלה בעיה”ק חברון. הרב צופה ומבקש שיגיעו אלפי מתפללים, אשר יחדיו יעוררו רחמי שמיים גדולים ויקרבו את הישועה.


נסיעות מכל רחבי הארץ יתקיימו אל העצרת במחיר מסובסד . פרטים יבואו בהמשך באתרנו ובטלמסר 02-58-75-777

איש בל יעדר!