צור קשר עם הרב ברלנד
פסק בית דין להפסיק את הרדיפה נגד הרב ברלנד
פסק בית דין להפסיק את הרדיפה נגד הרב ברלנד

חשיפה: פסק בית דין של הבד"ץ להפסיק את הרדיפה נגד הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

מכתב מטעם שלושת הבד"צים, להפסיק את  הרדיפה נגד כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א.

במכתב של פסק בית דין מבקשים כל גדולי ישראל החתומים מטה, "להפסיק לאלתר את כל השנאה והרדיפות המריבות וההשמצות בכתב ובעל פה ובכל אמצעי תקשורת כתובה ומשודרת".

על המכתב חתומים בתי הדין של הרב ניסים קרליץ, העדה החרדית, בית הדין של הרב וואזנר, ועוד רבנים חשובים כמו הרב משה שטרנבוך, והרב יצחק טוביה וייס ועוד.

זהו לשון המכתב

בית דין מטעם בתי הדנים החשובים בארץ

בס"ד                                     יום ב כ"א לחודש סיון תשע"ט

לאחר שאנחנו החתומים מטה, נתמנינו על ידי בתי דינים החשובים שבארץ ישראל, להיות ולשמש 'בית דין' לבירור המחלוקת נגד הרה"ח ר' אליעזר ברלנד שליט"א מנהיג קהילת 'שובו בנים' ולהורות את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, ולאחר שגם הרה"ח ר' אליעזר ברלנד שליט"א וקהילתו קיבלו ע"ע לדון בפני הביה"ד, לכן, בית הדין מחייב את כל הצדדים, מיום זה והלאה, להפסיק לאלתר את כל השנאה והרדיפות המריבות וההשמצות, ולא לדבר ולא לפרסם שום דברים שליליים אחד על השני ושום ביטויי גנאי ושום כינוי שמות, בשום דרך ובשום אופן, לא בכתב ולא בעל פה ולא בשום אמצעי תקשורת כתובה ומשודרת. וכל מי שיש לו שום טענה ומענה, דין ודברים ותביעה בעניין זה עליו להביא ולשטוח כל טענותיו לבירור ולהכרעה אל ורק באמצעות בית דין זה. בית הדין ימנה מזכיר מיוחד (ויפורסם פרטיו) שרק באמצעותו יהיה אפשר להביא את הטענות לבירור ולהכרעה בפני הדיינים.

ועל זה באנו החתום:

מטעם בד"ץ בני ברק בנשיאות הגאון הרב ניסים קרליץ, שריאל רוזנברג ראב"ד בד"ץ בני ברק ואב"ד בד"ץ הישר והטוב

מטעם בד"ץ זכרון מאיר מיסודו של הגר"ש וואזנר זצ"ל, הרב שמואל אליעזר שטרן חבר בד"ץ זכרון מאיר וגאב"ד שערי הוראה

מטעם בד"ץ העדה החרדית ירושלים, הרב יהודה פישר חבר בד"ץ העדה החרדית


אנו החתומים מטה סומכים ידינו על הגאונים החשובים חברי הבד"ץ הנ"ל לברר ולהודות את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון

יצחק טוביה וייס גאב"ד העדה החרדית

משה שטרנבוך ראב"ד העדה החרדית

חיים מאיר הלוי וואזנר  גאב"ד בד"ץ זכרון משה

הרה"ג יהודה סילמן

הרה"ג מנחם מנדל לובין

הרה"ג שבח צבי רוזנבלט 

הרה"ג יוסף בנימין הלוי וואזנר

הרה"ג מנחם מענדל הכהן שפרן

הרה"ג נפתלי נוסבוים

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

יארצייט החזון איש – דברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

היום, ט"ו חשוון חל היארצייט הקדוש של החזון איש, הרב אברהם ישעיהו קַרֶלִיץ זצ"ל (י"א בחשוון תרל"ט, 7 בנובמבר 1878 – ט"ו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *