צור קשר עם הרב ברלנד
מורינו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א במוצאי שבת פרשת נשא אסרו חג שבועות בבית מדרשינו צילום: שחר אליהו

"בְּקוֹלוֹת וּבְרָקִים עֲלֵיהֶם נִגְלֵיתָ" • סיקור נרחב מקיבוץ שבועות במחיצתו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

גם השנה זכינו לקיבוץ שבועות התשפ"ג במחיצתו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א. קיבוץ עם למעלה מאלף איש, נסקר בפניכם הקוראים את אשר זכינו לו בחג השבועות האחרון במחיצתו של מורינו הרב שליט"א

בערב שבועות בשעה 19:45 נכנס מורינו הרב שליט"א למרפסת ביתו כשכל הדרתו אומר הוד עם הקיטל הטלית והכיפה הלבנה, אל תפילת מנחה כאשר כלל אנ"ש – הציבור העצום אשר הגיע בהמוניו לקיבוץ שבועות מכל רחבי הארץ, שרים 'אור זרוע לצדיק' במשך כעשרים דקות בחיות גדולה מאוד. לאחר מכן תפילת מנחה של ערב שבועות כשלאחרי חזרת הש"ץ מורינו הרב אומר את המזמור 'ה' מלך' ולאחריו 'עלינו לשבח'.

לאחר תפילת מנחה מורינו הרב אמר את נוסח סדר ההתקשרות, ומיד לאחר מכן מורינו הרב שליט"א החל בניגון שלפני ה'ברכו' עוד מחומות העיר העתיקה היה ניתן לשמוע את רעם הניגון כשכל אנ"ש בכזו חיות שרים בנעימות מיוחדת את הניגון, ואז משתרר לו שקט דממה. כאשר רק הוד קולו הטהור של מורינו הרב שליט"א נשמע 'ברכו את ה' המבורך' וכל הציבור העצום עונים 'ברוך ה' המבורך לעולם ועד', וכך החלו תפילת מעריב של ליל התקדש חג, כשכל התפילה בניגונים בהתלהבות עצומה, לאחר תפילת ערבית הרב שליט"א אמר את 'מזמור לדוד הבו לה' בני אילים' לאחר מכן עלינו לשבח ומורינו הרב שליט"א נכנס לביתו בשעה בשירת 'אתה נגלית', ובאומרו שתפילת שחרית תתקיים בשעה 4.

"וְעָסְקִין בְּחֶדְוְתָא דִּילִי"

בליל שבועות אנשי שלומינו הגיעו ללמוד ולומר את תיקון ליל שבועות בהיכל בית מדרשינו ברחוב 'עידו הנביא' כאשר גבאי בית מדרשינו המסורים דואגים לכולם למקומות ישיבה, שולחנות וספסלים רבים נוספו לרווחת מאות הלומדים, כאשר אף כיבוד מוגש לאורך כל הלילה שתיה קרה וחמה עבור הלומדים העמלים בתורה כמנהג בית ישראל. יש לציין שאף בבית מדרשינו בעיר העתיקה התקיים סדר תיקון ליל שבועות, לאורך שעות הלילה, כשכיבוד עשיר מוגש עבור הלומדים בתוככי בית המדרש.

גם בחורי החמד דקהילתנו הקדושה התקבצו ובאו בליל קדוש זה ללמוד ולומר את תיקון ליל שבועות, לימוד התורה לבחורים התקיים בהיכל כולל הוראה, מראה מרהיב ביותר כאשר למעלה ממאה חמישים בחורים קדושים וטהורים יושבים ועוסקין בשמחת התורה. וכמובן שהלימוד הקדוש הלזה התקיים בזכות 'חבּוּרת בני הנעורים' בראשות הר' נחמן האס אשר דאגו לבחורים לאורך כל הלילה לכיבוד עשיר ביותר. כמנהג בני הישיבות מידי שעה קמו הבחורים לריקוד לחידוש המוחין ולהודות לה' על הזכות העצומה ש'הבדלנו מן התועים ונתן לנו את תורתו'. במשך הלילה ערכו מספר מבחורי החבורה סיומים על מסכת בבא בתרא, אשר סיימוה בחג השבועות בסדר הלימוד של מורינו הרב שליט"א.

ראוי לציין את אשר זכו בחורי 'חבורת בני הנעורים' ולפנות בוקר סמוך לשעה 3:30 נכנסו אל הקודש פנימה אל מורינו הרב שליט"א לאמירת 'גוט יום טוב' בהקבלת פני רבו ברגל. לא היה ניתן לפספס את נהרת פניו של מורינו הרב בראותו את כל בחורי החמד של קהילתנו הקדושה לאחר לילה שלם של שקיעות בלימוד התורה הקדושה כהכנה לקראת 'עשרת הדברות'. מורינו הרב שליט"א עמד במעון קודשו וחילק לכל הבחורים שעברו על פניו תפילה ללימוד תורה ואיחל 'גוט יום טוב' לכל הבחורים בחיוך רחב מאור פניו הקדושות, מורינו הרב שליט"א אף בירך חלק מהבחורים שיזכו לדעת את כל הש"ס.

"וְדִבְּרוֹת קָדְשְׁךָ מִלַּהֲבוֹת אֵשׁ"

בבוקרו של חג מתן תורה מורינו הרב שליט"א נכנס להיכל בית מדרשינו קרוב לשעה 4:15 כשהוא מתחיל בתפילת שחרית החל מזמירות הבוקר 'אודה לא-ל', הציבור הגדול ממלא את היכל בית מדרשינו ומפאת חוסר המקום אף חלק נכבד מהציבור עומד ברחבת אולם התפילות. וכך התפילה התנהלה בניגונים בשמחה ובחיות עצומה, בעקבות חולשתו של מורינו הרב שליט"א, מורינו הרב לא האריך בניגונים בפסוקי דזמרה, אך עדיין כשבכל מקום פסוקי דזמרה עם ההוספות בתפילת שלוש רגלים לוקח ממוצע הכי הרבה כעשרים וחמש דקות, כאן פסוקי דזמרה ארך למעלה מארבעים דקות בניגונים בנוסח של מורינו הרב שליט"א, התבלט הניגון 'הנחמדים מזהב ומפז רב' שמורינו הרב שליט"א שר אותו יחד עם הציבור במשך כשש דקות, כשכולם מתחברים בשירה עם המילים הקדושות שכתב דוד המלך ע"ה בתהלים שכה מתאימות ליום קבלת התורה, אין דבר בעולם שישווה ללימוד התורה!

לאחר שמונה עשרה מורינו הרב מסר שיעור קצר לפני הלל ולאחר מכן בירך על ההלל השלם, גם בהלל לא הייתה אריכות מיוחדת והוא ארך כשלושים ושש דקות בניגונים, מלבד השיר 'בצאת ישראל ממצרים' אותו ניגנו שוב ושוב באש להבה במשך כעשר דקות, כלל אנ"ש קפצו ופיזזו ומורינו הרב בתנועותיו הקדושות מחייה את הציבור 'ההרים רקדו כאלים'.

לאחר ההלל שארך כחצי שעה מורינו הרב שליט"א קרא את מגילת רות עם ברכה מתוך מגילה כשרה, בהתעוררות גדולה מאוד, יש לציין שמורינו הרב שליט"א הזיל מספר דמעות בקטעים מסוימים באמצע מגילת רות. לאחר מגילת רות מורינו הרב שליט"א ערך את סדר פתיחת הארון לשלוש רגלים עם י"ג מידות כאן כבר ההתרגשות הגיעה לשיאה –קריאת התורה ומעמד קבלת התורה ע"י משה רבינו שבדור. לאחר שהונח ספר התורה על התיבה מורינו הרב קרא את האקדמות בניגון הידוע וכדבריו של רבינו הקדוש זיע"א שאמר "מי שיודע מעלת השיר של אקדמות עם הנגון שלו כמו שרגילין העולם לזמר אותו בנגון הידוע הוא דבר נפלא וחדוש גדול מאד". ובאמת מורינו הרב קרא את האקדמות בהתעוררות עצומה ובאש להבה.

לאחר סיום האקדמות מורינו הרב שליט"א קרא בתורה, וכשהגיע עליית רביעי – עשרת הדברות מורינו הרב שליט"א כובד לעלות לתורה. השתרר שקט וממש היה ניתן להרגיש בקבלת התורה, כאשר שום תינוק לא בכה, וזכו לשמוע את קולו הזך של מורינו הרב בקולות וברקים באש להבה עד לעזרת הנשים. לאחר ההפטרה מורינו הרב שליט"א הכריז 'יזכור' ובכדי שלא יצטרכו לצאת מורינו הרב הורה כבּשנים עברו שניתן להשים טלית על הראש. לאחר מכן החלו 'י־ה א-לי וגואלי בניגון של מורינו הרב שליט"א ולאחר מכן מיד מורינו הרב נעמד לתפילת מוסף, בחזרת הש"ץ מורינו הרב שר את הניגון של 'וקרב פזורינו' והניגון 'והביאנו לציון עירך' כארבע דקות. לאחר סיום מוסף מורינו הרב שליט"א אמר את הפסוק 'קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקווה אל ה" שלאחריו אמר קדיש, לאחר סיום הקדיש והתפילה מורינו הרב קידש ואכל מעט כמנהג ישראל עוגת גבינה, ומיד החל במסירת שיעור כשמונה דקות, בשיעור דיבר מורינו הרב על קבלת התורה ששום עוף לא צייץ וכו', כמו כן מורינו הרב בתוך השיעור סיפר איזה על נסיעתו לאומן דרך קפריסין ועל נס שאירע לו שם. לאחר מכן בשעה 7:44 מורינו הרב שליט"א נכנס ועלה לביתו נאווה קודש, לאחר שלוש וחצי שעות של תפילה.

מוצאי שבועות יצא השנה בליל שבת כך שתפילת ליל שבת נשא הייתה מקוצרת יחסית לתפילת ליל שבת הרגילה וארכה קרוב לשעתיים – שעה וחמישים וחמש דקות, בשעה 19:24 הרב יצא לתפילת מנחה וקבלת שבת, קבלת שבת ארכה רק כעשרים וחמש דקות, כאשר הרב שליט"א תחילה אומר את 'מזמור לדוד' ולאחר מכן ניגן רק את שתי הבתים הראשונים ושני הבתים האחרונים של 'לכה דודי' שארך כרבע שעה. לאחר 'לכה דודי' הרב אמר 'במה מדליקין' ו'כגוונא', ולאחר מכן הרב שליט"א התחיל מעריב בניגונים, לאחר מעריב הרב שר 'אדון עולם' ו'יגדל אלוקים חי', וזמירות שבת ונכנס לביתו קרוב לשעה 21:20.
אשרינו שזכינו!!

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

כל פסיעה ופסיעה שעשיתי לרבינו מקרבת את הגאולה • כיצד הגיב הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א לסירוב הכניסה לאוקראינה

הרה"ח הרב עופר ארז שליט"א בראיון לקו המידע: "כפי שאמרנו בשבוע שעבר מורינו הרב שליט"א …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *