צור קשר עם הרב ברלנד
מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א בקבר יוסף - א אדר א תשפ"ב

"ברגע שמכרו את יוסף כל השפע הפסיק" – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

מה הקשר בין המצב של עם ישראל וארץ ישראל למצבו של קבר יוסף?

מה שונאינו ואוייבינו מבינים, ואנחנו לא? הרי, איך אפשר להסביר המון שטוף שנאה שבוחר להביע את שנאתו דווקא ע"י הרס של קבר של אדם שמת לפני אלפי שנים!

מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א דיבר רבות במהלך השנים על מעלתו של יוסף הצדיק. איך שהחזיק בקדושתו, ואף המשיך לתפס מעלה למרות שנמכר בגיל צעיר ע"י אחיו וגדל והתחנך במקום עֶרְוַת הָאָרֶץ.

ע"י שמירת העיניים של יוסף הוא קידש את כל חלל העולם

"יוסף הצדיק שמר את העיניים, לעולם הוא לא פתח את העיניים, עי"ז הוא קידש את כל חלל העולם. הוא עבר כאלה ייסורים נוראים, כאלה נסיונות, שנה אחת בבית פוטיפר, ועוד 12 שנה בבית הסוהר."

"אני אלך עם עיניים סגורות וה' יפתח לי אותם"

"אומר המדרש שלוש פעמים ביום הייתה באה אשת פוטיפר להסית אותו, לפתות אותו באין סוף פיתויים, שלוש פעמים ביום הייתה מחליפה בגדים, בוקר צהריים וערב, כל היום הייתה באה ודוקרת אותו בסיכות ומחטים, במסרקות של ברזל, "ברזל באה נפשו".

אמרה לו נעוור לך את העיניים, אני יוציא לך את העיניים, אמר לה "ה' פוקח עיוורים" – אני אלך עם עיניים סגורות – וה' יפתח לי את העיניים. תקעה לו סיכות תחת הצוואר והוא מעולם לא פתח את העיניים, אמרה לו אני אכופף אותך, ישפיל אותך, אמר לה ה' "זוקף כפופים". אתה תהיה פה בבית הסוהר במאסר עולם לא תצא מפה לעולם, אמר לה "ה' מתיר אסורים".

הגה"צ הרב ברלנד בציון יוסף עם המון התלמידים
הגה"צ הרב ברלנד בציון יוסף עם המון התלמידים

"בעבור נעליים מכרו את יוסף"

"הקדושה של יוסף קידשה את כל העולם, שיוסף היה חי אפילו האדמה הייתה מקודשת."

"אומר המדרש מכרו את יוסף "בעבור נעליים" – מה הפירוש בעבור נעליים? אף אחד לא מוכר אח בשביל נעליים, איפה שומעים דבר כזה שמוכרים אח בשביל נעליים? מה לא היה להם נעליים?"

"מסביר ה"פלח הרימון" בזמן יוסף הצדיק שהיה לו שמירת עיניים מוחלטת – בחיים הוא לא פתח את העיניים ועי"ז הוא קידש את כל חלל העולם את כל ארץ ישראל."

"ע"י קדושת המקדש יכלו ללכת בא"י ללא נעליים"

"כל ארץ ישראל התקדשה בקדושת בית המקדש ולכן יכלו כולם ללכת בכל ארץ ישראל ללא נעליים. כמו שבבית המקדש הולכים בלי נעליים מחמת הקדושה, ככה גם בזמן יוסף יכלו ללכת בכל מקום בלי נעליים.

הייתה כזאת קדושה שבכל הליכה והליכה, הם לא הרגישו דקירות מהקוצים, ולא דקירות מאבנים. כל עוד שהאמינו ביוסף ולא חשבו למכור אותו אז לא דקר להם שום דבר, הקוצים היו קדושים, הכל היה קדוש."

"ברגע שמכרו את יוסף כל השפע הפסיק"

"האחים לא ידעו מי זה הצדיק שבזכותו הארץ מלאה קדושה, כל אחד חשב אולי זה הזכות שלו, הם לא האמינו שזה הזכות של יוסף."

"ברגע שמכרו את יוסף הכול הפסיק, לא הרגישו את קדושת הארץ, האדמה נהייתה כמו סתם אדמה, פתאום הרגישו שהכול דוקר, הכול כואב, ומיד היו צריכים "נעליים."

"אסור להסתכל גם אם זה לא מזיק"

"מביא הירושלמי בפאה שיוסף הוכיח את האחים שהם מסתכלים בבנות הארץ, אמר להם מה אתה מסתכלים?"

"אמרו לו "לנו זה לא מזיק". אבל יוסף טען שאפילו אם אדם קדוש וטהור וההסתכלות לא מזיקה לו אסור להסתכל! כי עצם הראיה היא מזיקה."

"אדם מעביר את כל החיות שלו למי שהוא מסתכל עליו"

"מסביר ר' נתן שמהעיניים יוצאים כאלה אורות חזקים, כאלה אורות נפלאים, כל החיות של האדם עובר דרך העיניים. אדם מעביר את כל החיות שלו, את כל הנשמה שלו, את כל הנפש שלו הכול הוא מעביר לאלה שהוא מסתכל עליהם. כי עצם ההסתכלות, עצם הראיה עצמה מעבירה כוחות, מעבירה חיות. כי האדם מלא תורה מלא תפילה מלא אלוקות, כשמסתכלים על הקליפות, על הרשעים על הגויים אז מעבירים להם חיות וכח."

"זה מה שהוכיח יוסף את האחים "נכון שלכם הראיה לא מזיקה, אתם שבטי י-ק קדושי עליון אבל בעצם ההסתכלות עצמה אתם מעבירים כוחות לסיטרא אחרא, לכוחות הטומאה ולכן אסור לכם להסתכל."

"פותח את העיניים כל התורה הולכת לקליפות"

"אומר הטור חלק א', "קל כנשר" – זה כנגד שמירת העיניים שאת העיניים שלך תסגור במהירות כמו נשר, כך מתחיל הטור."

"אדם פותח את העיניים, הולך עם עיניים פתוחות, כל התורה שהוא לומד הולך לקליפות, לאויבים, לרשעים, הכל הולך אליהם, הוא מחייה אותם הוא נותן להם את הכח. כי החיות שלהם זה ממך, החיות שלהם, הכח שלהם זה בא ממה שלמדת, אם למדת 10 שעות ואמרת ששים ריבוא אותיות, ע"י שהסתכלת וראית דברים אסורים, אתה החיית את כל הקליפות, כל ששים ריבוא האותיות עברו אליהם! אם לא היית מסתכל עליהם לא היה להם שום כח וחיות."

"שמירת העיניים מעלה את כל הניצוצות"

"אם אדם יצא לרחוב בשמירת עיניים הוא יעלה את כל הניצוצות שנמצאים בקליפות, אדם סגר את העין הוא שרף את כל הקליפות. בכל קליפה יש ניצוץ קדוש, ברגע שאדם עבר ברחוב בשמירת עיניים הניצוץ השתחרר."

"מביא "היכל הברכה", מבריאת העולם מונחים ניצוצות ברחובות ובשווקים ומחכים למי שיעלה אותם, למי שיתקן אותם ורק עם עיניים סגורות אפשר להעלותם. הניצוץ האלוקי נמצא בכל מקום, אבל לא רואים אותו, הוא נסתר כי בהסתכלות אסורה רואים רק את הקליפה ובוראים עוד קליפה ועוד קליפה."

"הניצוץ בתוך האישה צועק אל תסתכל"

"אל תסתכל!"

"אם אתה מסתכל נערמים עוד קליפות ועוד קליפות, הניצוץ הקדוש שבתוך האישה הוא נמצא בבית הסוהר וצועק אליך – "אל תסתכל! אחי רחם עלי אל תסתכל עלי, שחרר אותי, שאתה מסתכל אתה קובר אותי, אתה קושר אותי עם עוד כבלים". הניצוץ מתחנן לבן אדם, "אחי רחם עלי, שחרר אותי מבית הסוהר, אם לא תסתכל אתה תביא את הגאולה, עד עכשיו אף אחד לא גאל אותי ולא תיקן אותי, רחם עליי תוציא אותי מהמאסר, אל תסתכל !בפעם אחת שאתה לא מסתכל אתה מפיל את האין סוף חומות ואת האין סוף קליפות שסובבים אותי"."

"רק בני אדם יכולים לעשות את התיקון"

"צריך לדעת, אם מלאך יעבור ברחוב הוא לא יעשה שום תיקון הוא לא יעלה שום ניצוץ, מכיוון שאין לו את היצר הרע להסתכל, אין לו את היצר הרע לטומאה, אבל בני אדם שהם בשר ודם צריכים מסירות נפש אדירה לשמור את העיניים. ברגע שהולכים בשווקים וברחובות יש להם ניסיונות נוראים, וע"י ששומרים את העיניים מעלים ומתקנים את כל הניצוצות שנמצאים שם."

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

הילולת רבי נחמן מברסלב בהשתתפות הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א • כל הפרטים

"עולו ואתכנשו להילולת הנחל נובע מקור חכמה!" כלל עמך בית ישראל די בכל אתר ואתר …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *