צור קשר עם הרב ברלנד
הרה"ג הרב משה צנעני שליט"א בשיחה לקהילת שובו בנים מיאמי

הרב משה צנעני שליט"א לשובו בנים מיאמי – "הצדיק יכול לתת לאדם הכול בגלגול אחד": פרשת חיי שרה

שיחת התחזקות ודעת אמונה נפלאה שמסר הרה"ג הרב משה צנעני שליט"א לקהילת שובו בנים מיאמי.

בכל יום ראשון בשעה 14:15 מתקיים שיעור של הרב משה צנעני שליט"א שנמסר בשיחת זום לקהילת שובו בנים מיאמי. אנו מגישים לפניכם הזדמנות פז להצטרף לשיעור בוידאו דרך שיחת זום או שיחת טלפון רגילה – פרטים להשתתפות למטה.

"וַיִּהְיוּ חַיֵּי שָׂרָה מֵאָה שָׁנָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה וְשֶׁבַע שָׁנִים שְׁנֵי חַיֵּי שָׂרָה, החיות של האדם יהיה אור התפילין, אם מניחים תפילין כל בוקר מזה מקבלים חיות, כי נולדנו עם מוח טבעי, כמו מחשב, הוא מפותח מאוד, אבל את המוח האמתי מקבלים כל בוקר כשאדם מניח תפילה, לכן לא שייך להתפלל תפילת שחרית בלי תפילין, זה לא תפילה בכלל."

"מה זה חיות? הרי אומר רבינו שיש הרבה סוגי חיים, גם הגויים והבהמות חיים, אבל חיות אמתית זה שאדם מרגיש קרבת אלוקים כל יום, אדם זוכה לאהבת
ה' לכיסופים, להרהורי חרטה ותשובה, לענווה, לשפלות – זה החיות, גם אדם זוכה בכול יום להתקרב לה'."

"מה שה' מגלגל בעולם בכול יום בכדי שעוד אדם ועוד אחד יתקרב, לבושים שלובש בבוקר לא לובש בערב."

"מה זה לבושים? הכוונה שכול העולמות מתחלפים, כל יום זה יום חדש שלא היה מבריאת העולם, כל יום ה' שולח רמזים איך להתקרב אליו."

"כמה ה' קרוב אלינו, כמה הוא איתנו בכול רגע. כשיוסף התגלה לאחים הם נבהלו מפניו, לעתיד לבוא ה' יתגלה ויגיד אני ה' , איך אדם יבהל? הוא יראה כמה ה' היה קרוב אליו, איפה הייתי כל הזמן?"

"כמו שרבינו הקדוש בכול רגע היה מתבודד, כל רגע היה מלא כיסופים לה'. שרה אימנו עם כל האבות הקדושים שום רגע לא היה לבטלה. יעקב אבינו לעולם לא אמר דיבור בטל, פעם אחד אמר דיבור וכבר ה' הוכיח אותו, לָמָה הֲרֵעֹתֶם, לִי?"

"אמר יעקב: נסתרה דרכו מפי ה', למה הריעותם לי.., האבות הקדושים היו מלאים כיסופים לה' ולכן הם זכו, אברהם מרכבה לחסד עליון, ויעקב ליראה לגבורה, ויעקב לזעיר אנפין.., כל הזמן שרה הייתה מתחדשת."

"אדם מיום ליום צריך לראות איך הוא מתחדש, איך הוא זוכה לאור שבאותו היום, בכול יום יורד אור חדש וצריך לראות איך מקבלים את האור שבאותו היום, העיקר זה הדיבורים הקדושים, הדיבור זה השער להיכנס לאורות, למוחין, זה הים שכול הנחלים זורמים לתוכו – זה הדיבור שאדם זוכה להידבק איתו לה' יתברך וזה נותן לו חיות בכול רגע.., להתגבר על כל מה שעובר ע"י רצונות וכיסופים, בכול יום לכסוף לה', לעורר את הרצון בפרט לפני ביאת המשיח.., תמיד היה יורד אור אבל היו מנצלים אותו לשטויות, לתאוות, לאידאולוגיות."

"כותב הרמח"ל שלפני ביאת המשיח יהיה חושך רוחני שלא היה מעולם.., מחורבן ביהמ"ק ה' מציץ מהחרכים, והאור הולך ונסגר עד שבביאת המשיח הדלת תהיה סגורה לזמן קצר מאוד, ואז ירד אור עצום לעם ישראל."

"וזה הזמן הזה שאדם מתחזק כשאין כ"כ הרגשה, ואין כ"כ אור וחיות, ואע"פ כך אינו עוזב את ה', כי הקב"ה מלא כל הארץ כבודו ואפילו שיש חושך ה' נמצא שם, אדם צריך לראות איך להבקיע את החושך הזה. עם כל מה שעובר עליו הוא ממשיך לחפש את ה', ואז הוא יתגלה אליו בכפל כפליים."

"צריך לדעת שבדור הזה בשמיים מתפארים בכול אחד. אדם חושב לעצמו, מה אני בקושי זז, עוברים עליי כאלה תאוות, אבל הכול לפי המציאות שהאדם נמצא בה.., משמיים רואים את כל המניעות שעוברות על האדם.., יש היכל בשמיים ששם עיניי ה', שם המלאכים שרואים את כל מה שקורה כאן.., רואים גם את כל המניעות."

"רואים איזה יצה"ר מתגבר עליו, ומנגד את הכיסופים שלו.., הדור שלנו נמצא בכזה חושך, צריך להאמין שלא נותנים לנו מניעות שאי אפשר להתגבר עליהם.., אדם צריך להתחזק בידיעה שה' איתו, ואת כל מה שעובר עליו להפוך לדיבורים לה', לרצונות וכיסופים, כי כל ירידה לצורך עליה."

"כל ירידה נותנת לנו רצונות חדשים, כי האבא דואג לכול ילדיו, ולילדים המתקשים יש לו טיפול מיוחד. רבינו כותב שאלו שלמטה כשעולים הם מעלים את כולם איתם.., כשלנשמה מר האדם יכול להבקיע את השמיים עם דיבורים חמים שיצאו ממנו – רק לא להתייאש."

"לפעמים מלמעלה מכניסים את האדם בכוונה למצבים כאלה, בכדי שיקבל כיסופים שלא היו לו מעולם.., אדם לא יכול לדעת שום דבר, לפעמים בעליה יש לאדם הרבה גאווה, יוצא שהירידה היא למעשה עליה, אדרבא, עכשיו הכי רוצים אותך בשמיים, תתחזק בעבודה שלך עכשיו."

"אדם צריך להתחזק ולדעת שה' איתי, ה' כאן. רבינו כותב שה' חומד לשכון עם האדם, רק שהוא רוצה דיבורים אמתיים מלב אמתי. ה' קרוב לכול קוראיו.., כשאדם מדבר דיבורים אמתיים ה' שוכן בתוכו."

"יש בחינה שהאדם זוכה להיות אבן טובה, דיבורים אמתיים שה' מתלבש בו. ויש בחינה של חלום שהצדיק מאיר בו, יש נשמה שמאירה בו. על כל פנים, ע"י דיבורי אמת הוא זוכה לקבל אור."

"צריך לדעת שאנחנו לבנה דלית לה מגרמא כלום, צריך לזכור כל החיים שאנחנו הכלי, הלבנה, ואני צריך שהצדיק יאיר בי. הצדיק מאיר באדם את אור האמונה, שה' איתו. בלי הצדיק אין אור, האדם בלי לב."

"בזכות העבודה העצומה שלו הצדיק זכה לעבד את גופו, אין בו ריח מהעולם הזה, כותב ר' נתן שזכה לעור התפילין. עור התפילין זה שם ההויה, אור הצדיק. אדם מרגיש שיש ה' בעולם, זוכה לכיסופים, הנשמה מרגישה את האור הזה, כיסופים לה', לתורה, לתפילה."

"צריך לדעת שבשמיים זה הכי גהוהה שיכול להיות. רבינו אמר: מי יכול להגיד שהוא יכול לעבוד את ה', אך העיקר הוא הרצון. אליהו הנביא התגלה לרשב"י ואמר לו את המעלה של הרצון והכיסופים, שהלבושים של הגן עדן העליון הם של רצון וכיסופים, זה לבושי הנשמה, שהנשמה המקום שלה בגן עדן העליון."

"הנפש והרוח בגן עדן התחתון, הנשמה בתחילה בגן עדן תחתון ועולה אח"כ לעליון. הלבושים של הנפש זה המצוות, לבושי הרוח זה הדברי תורה, לבושי הנשמה הם הכיסופים. לכן זכה רבינו למעלות העצומות שלו, הוא לא הפסיק לכסוף. רבינו היה כולו אש, אבל גם אנחנו, כי אדם שמקורב לצדיק הצדיק מתעבר בו ומאיר בו רצון וכיסופים – זו המתנה שהצדיק נותן לאדם."

"אדם שואל, מה אני מקבל מהקרבה לצדיק? הוא חושב שלאט לאט הוא נהיה יותר קדוש, יותר חכם, אבל הוא מקבל מתנה שאדם הלא מקורב לצדיק לא מקבל – כיסופים, כי כיסופים זה דבר יקר מאוד. כמו שרבינו אמר, אתה רואה שני אנשים שנראים אותו דבר, אבל הם שני אנשים אחרים לגמרי, אדם שמקורב לצדיק זה דבר אחר לגמרי, אתה מקבל עיבור של הצדיק שמאיר לך לב לה', לצדיק יש את אור היראה והאהבה, זה נקרא י-ה-ו-ה. ו-ה זה התורה והתפילה, י-ה זה היראה והאהבה שזה הכיסופים."

"כיסופים זה יקר מעל יקר. אסור לוותר על זה גם אם הוא נשחק ממעברי החיים אסור להתקרר, כי אצל הצדיק אפשר לזכות לכול המדרגות. כמו שרבינו אמר: אדם עם הרגליים לדלת הוא יודע שאם היה מקיים את דברי הצדיק ומקושר לצדיק אין דבר שאליו הוא לא היה מגיע."

"הצדיק ערב לאדם שיגיע לכול מה שהוא צריך, אי אפשר לשער דבר כזה, אפילו נשמה ,זכה לגמרי שלא פגמה, צריכה לעבור 5 גלגולים בכדי לקבל את כל הנפש
רוח ונשמה, אך כשאדם מקושר בצדיק, הצדיק בפעם אחת יכול לגמור לו את כל התיקון, לכפר לו על הכול, לנקות אותו מהכול ולזכות אותו לכול התיקון שלו עד הסוף – זה בתנאי שלא יתקרר."

"האדם מרוב מה שעובר עליו מתקרר, צריך לדעת שכול המעברים הם תיקונים, גם הצדיק מתכנן את התיקונים בכדי שתוכל לזכות לכול מה שאתה צריך לזכות."

"באמת האדם צריך לעבור הרבה בירורים, כמו שרבינו אמר שה' אוהב חסיד מטוגן, אדם מתקן גלגולים ומקבל חלקי נשמה שחסרים לו. הצדיק רוצה לזכות אותך לעוד שתזכה לכול התיקון שלך בשלימות, וזה לא פשוט, צריכים לעבור המון בירורים. בפרט, לפני הגאולה זה נעשה בכמות עצומה, מה שהאדם היה עובר ב 70 שנה היום עובר ביום אחד."

"כל המחשבות שפגמנו באים להתקן, וצריך להתחזק ולהמשיך ללמוד תורה, להתפלל, לעבוד את ה', ככה מחריבים את כל הקליפות שבראנו, אתה אוסף
את כל הניצוצות שהפלת לתוך הקליפות. לא רוצים לשלוח את האדם לכול קצווי העולם, ולהעביר אותו כל מיני תיקונים, אז נותנים לו מחשבה והכול בכדי שתעשה את כל הבירורים הנצרכים לך."

"אדם צריך להתחזק בקדושה, כי העניין של הצדיק להעביר את אור ה', הוא זכה להיות הצינור שמעביר את אור ה', מרכבה ליסוד."

"הצדיק זכה לזה בזכות הקדושה שלו, כי כל המידות חשובות, אך שהבעל דבר הציע לרבינו הכול, רק שבשמירת הברית יהיה כאדם רגיל – רבינו אמר לו שהוא מוותר על הכול, רק שיזכה לשמירת הברית. והוא זכה לצאת מזה לגמרי ואז תיקן את כל שאר המידות בקלות."

"הקדושה זו מלחמה עצומה, ולכן היום מתגבר הבעל דבר בעניין הזה יותר מהכול – המבול שהיה מרמז על המצב הרוחני היום."

בכל יום ראשון בשעה 14:15 מתקיים שיעור של הרב משה צנעני שליט"א שנמסר בשיחת זום לקהילת שובו בנים מיאמי. אנו מגישים לפניכם הזדמנות פז להצטרף לשיעור בוידאו דרך שיחת זום או שיחת טלפון רגילה.

להלן הפרטים:

להתחברות דרך שיחת וידאו לחצו כאן

שיחת טלפון

מהארץ: 03-978-6688 או  055-330-1762

קוד מספר 86209131132

להלן מספרי טלפון מקומי מעוד מדינות:

US: +1 253 215 8782 or +1 301 715 8592 or +1 312 626 6799 or +1 346 248 7799 or +1 646 558 8656 or +1 669 900 9128
Canada: +1 204 272 7920 or +1 438 809 7799 or +1 587 328 1099 or +1 647 374 4685 or +1 647 558 0588 or +1 778 907 2071
United Kingdom: +44 203 481 5240 or +44 203 901 7895 or +44 208 080 6591 or +44 208 080 6592 or +44 330 088 5830 or +44 131 460 1196 or +44 203 481 5237
Israel: +972 3 978 6688 or +972 55 330 1762
South Africa: +27 21 426 8190 or +27 21 426 8191 or +27 87 550 3946 or +27 87 551 7702
Australia: +61 8 6119 3900 or +61 8 7150 1149 or +61 2 8015 6011 or +61 3 7018 2005 or +61 7 3185 3730
France: +33 1 7095 0350 or +33 1 8699 5831 or +33 1 7037 2246 or +33 1 7037 9729 or +33 1 7095 0103
Brazil: +55 11 4700 9668 or +55 21 3958 7888 or +55 11 4632 2236 or +55 11 4632 2237 or +55 11 4680 6788

למדינות נוספות לחצו כאן https://us02web.zoom.us/u/kdJkidPyxv

להוספת את השיעור השבועי ללוח גוגל כדי לקבל התראה לפני כל שיעור לחצו כאן

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

הָרַב יְהוּדָה דֶּרְעִי עוֹדֵד אֶת כָּל מִי שֶׁנִּהְיָה חֲסִיד בְּרֶסְלָב שׁוּבוּ בָּנִים • הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א בדברי הספד על הגאון הגדול רבי יהודה דרעי זצוק"ל

נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון האלוקים – אמש יום שלישי ג' בתמוז התשפ"ד הסתלק …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *