Tag Archives: משיח צדקנו

מתחתנים בכדי להביא את מלך המשיח – החיזוק היומי מהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי ממורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – "4 שנה אנחנו מחכים לגוג ומגוג ואין גוג ומגוג" "וְהִנֵּה עֲלֵה זַיִת טָרָף בְּפִיהָ" (בראשית ח יא) "וַאֲנִי כְּזַיִת רַעֲנָן בְּבֵית אֱלֹהִים" (תהלים נב י) "וַיְהִי לְשִׁבְעַת הַיָּמִים" (בראשית ז י) יום ה', ב' אב תשפ"ג – "הייצר הרע הוא אותו ייצר לפני החתונה ואחרי החתונה" אלה דברי קודשו: כי …

קרא עוד >

"הנה הנה משיח בא"! הגה״צ ר׳ יעקב משה סלמנוביץ' בשיחת התעוררות בעניין אמירת התיקון הכללי

שיחת התעוררות מיוחדת ונדירה מהגה״צ ר׳ יעקב משה סלמנוביץ' שלא מרבה להתבטא ברבים, בעניין אמירת התיקון הכללי וחשיבותו הגדולה עוד יותר בתקופה זו אלה דבריו: אנחנו נמצאים במוצ"ש בסעודה של דוד מלכה משיחא, המשיח הולך להתגלות בכל רגע. רואים ממש שרומי נופלת, רומי זעירא ורומי רבתא, רוסיה טורקיה, ה' יעזור, רחמנות על האנשים אבל.. הקליפה בטח נופלת, רואים שכול העולם …

קרא עוד >

איך מתחתנים ולא נפרדים – החיזוק היומי מהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי ממורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – "לא מתחתנים בשביל התאווה" יום ג, ו' תמוז תשפ"ב – "ה' רצה שהמשיח יבוא מאבא ואימא", אלה דברי קודשו: אסור להתחתן עם אישה בשביל התאווה. ר' נתן אומר: שאישה זה לא בשביל התאווה, זה בשביל להביא את המשיח. צריך לכוון בדבר הזה לשם שמיים, אז יבוא המשיח – האישה זה …

קרא עוד >

הלחץ בארץ ובעולם מתעצם – מי יהיו אלה שישימו את הכתר למשיח?

מי יהיו אלו שיזכו להיות מהמעגל הראשון של המשיח וישימו את הכתר על ראשו? נהוג לחשוב שדווקא אלה שנראים מכובדים ומוצלחים חיצונית, אבל גדולי החסידות מגלים אמת אחרת. בספר תפארת היהודי (ח"ת וסיפורים, אות ו) כותב בשם היהודי הקדוש זי"ע שאמר: כשיבוא משיח צדקנו, אז ילכו לקראתו כל הצדיקים ומנהיגי ישראל ביחד עם חסידיהם שהסתופפו בְּצִלָּם ושאבו מימיהם. ויהיו ביניהם …

קרא עוד >

"המשיח שוכב בבית חולים והם לא מצליחים להרוג אותו" – דברי המתקשרים האוטיסטים

מורינו הרב ברלנד שליט"א - לא פוסק מלימודו גם בבית החולים

כתוב בגמרא ״חכם עדיף מנביא״ (בבא בתרא יב א): נביא רואה את האסונות לפני שהם מתרחשים, אך הוא יכול רק להזהיר. לעומתו, הצדיק לא רק רואה, הוא גם ממתיק ומבטל את הגזירות, מלמד זכות כל עם ישראל, ומקבל את הכול על עצמו. ולמה ההקדמה הזו? מכוון שאנו מביאים לפניכם את דברי האוטיסטים במלואם, ולאור מה שקורה מסביבנו, הדברים הם קשים. …

קרא עוד >

החתם סופר והאדמו"ר מקרעטשניף זצ"ל מסבירים על הקשר בן הקורונה והתגלות המשיח

יציאת יוסף הצדיק של דורנו מבית האסורים יישר לכיסא המלכות יביא לפתרון חלומו של פרעה כבר לפני שנתיים חזה בעל ה'נועם ישראל' מקרעטשניף קרית גת זצ"ל, את הווירוס הזעיר אשר יהפוך וישבש את כל העולם כולו. "הקדוש ברוך הוא לבד ילחום את מלחמת גוג ומגוג" בפרשת מקץ שנת תשע"ח, דיבר הרבי מקרעטשניף, על כך שהקב"ה יכול להוריד וירוס, וכל העולם …

קרא עוד >

איך יראה משיח צדקנו – דברי אש קודש מהמקובל הרב דניאל סטבסקי שליט"א

הרב דניאל הכהן סטבסקי שליט"א, בשיחה שהתקיימה לפני מס' שנים, מגלה סודות בשם צדיק נסתר ומצייר את דמותו של משיח צדקנו – אלה דברי קודשו. "אם מעשינו חלילה לא טובים ויש מעשי פירוד, אז זה פועל פירוד בעולמות, נפרסת מחיצה של ברזל פרוסה בן הבורא לבריאה -דינים שורים, שלא נדע – אך, כשיש מעשים רעים גדולים אז נעשה חילול ה', נעשה …

קרא עוד >