Tag Archives: נחמת ציון

ילדי מכינה לישיבה בת"ת 'נחמת ציון' בשיעור ובקבלת תעודות מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

שיעור לנערים העולים לישיבה קטנה ○ מבחן שקלא וטריא על מסכת קידושין ○ חלוקת תעודות ע"י מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א אחרונים חביבים שנגשו למורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א בחתימת שנת הלימודים תשפ"ג הם נערי מכינה לישיבה כיתה ט' בתלמוד תורה 'נחמת ציון' בראשות המגיד שיעור הרב יצחק הלפרין שליט"א המשקיע רבות בטיפוח הנערים ובהכנתם המרובה לקראת עולם הישיבות אליו …

קרא עוד >

ילדי כיתה ז' בת"ת 'נחמת ציון' בקבלת תעודות מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

שיעור לילדי הצאן ○ מבחן וסיום על פרק 'השוכר את האומנין' ומשניות שקלים ומגילה ○ חלוקת תעודות כמו תלמידי חכמים באים בשנים הם ילדי כיתה ז' כבראשם עומדים המחנכים המסורים ר' משה דייטש ור' מרדכי שלמה דרברמדיקר אשר משקיעים זמן רב בחינוך הילדים ובלמודם הדומה לדיו כתובה על נייר חדש, זכו הילדים להיכנס אתמול יום שני כ"ח תמוז אל מעון …

קרא עוד >

כיתה ח' בת"ת 'נחמת ציון' במבחן ובשיעור במעונו של במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

אמש יום חמישי כ"ד תמוז אחר הצהריים כחמישים ילדי חמד – כיתות ח' המקבילות אשר בימים אלו הופכים מילדים לנערים ולקראת השנה הבאה בה הם יעלו ל'מכינה לישיבה' שע"י הת"ת, זכו לשאוב מעט מן האור הגדול ולסיים את שנת הלימודים בהתעלות שאין כמותה בכניסתם אל הקודש פנימה למעונו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א אשר עם כניסתו למעונו מסר שיעור …

קרא עוד >

"יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות" מסיבת חומש לילדי כיתה א' 'נחמת ציון' בהשתתפות הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

שיעור אש להבה ממורינו הרב ברלנד שליט"א ○ קריאת פסוקי 'ויקרא' עם הילדים הטהורים ○ חלוקת החומש ע"י מורינו הרב ברלנד שליט"א לתינוקות של בית רבן ○ סיקור נרחב ממסיבת החומש ילדי כיתה א' בתלמוד תורה 'ברסלב – נחמת ציון' בראשות הרב נתן חנניה שליט"א ובנשיאותו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א, חגגו בשבוע שעבר יום חמישי ט"ו תמוז – …

קרא עוד >

"כָּל הַיְּשִׁיבָה הַזֹּאת זֶה הַזְּכוּת שֶׁל הַ'לֵּב שִׂמְחָה'" – הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א על בעל ה'לב שמחה' מגור והקשר לשובו בנים – ליומא דהילולא

לרגל הייארצייט הל' של בעל ה'לב שמחה' מגור – ר' רבי שמחה בונים אלתר מגור שנפטר לפני שלושים שנה בז' תמוז תשנ"ב. אנו מביאים בפניכם קטע של שיעור בו מורינו הרב שליט"א מדבר בגדולתו לפני כשנתיים במסיבת חומש לילדי תלמוד תורה 'נחמת ציון' ומספר על הקשר של בעל ה'לב שמחה' לשובו בנים: הַיּוֹם זֶה הַיָּארְצַיְט שֶׁל הַלֵּב שִׂמְחָה מִגּוּר, כְּיָדוּעַ …

קרא עוד >

הרב ברלנד שליט"א בשיעור לילדי תלמוד התורה נחמת ציון

הרב ברלנד עם תלמידי נחמת ציון

תלמידי כיתות ה' ו- ו' מתלמוד התורה 'נחמת ציון' הגיעו למשכנו נאווה קודש של כ"ק מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א. הרב שליט"א מסר לתינוקות של בית רבן שיעור, חיזק אותם בהנהגות קודש ואף סיים יחד איתם את פרק תפילת השחר מתוך מסכת ברכות. לאחר מכן העניק הרב שליט"א תעודה חתומה לכל אחד מהתלמידים. מדברי מורינו הרב ברלנד לתלמידים ניתן …

קרא עוד >

הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א במסיבת החומש של ת"ת נחמת ציון

ביום חמישי דפרשת בלק תשע"ח, בשעה 11:30 יצא כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א למסיבת החומש של ת"ת נחמת ציון שהתקיימה באולם האודיטוריום שע"י ת"ת סנהדרין, רח' ירמיהו 26 ירושלים. "כתוב בגמרא שבת (בקי"ט עמוד ב') שרב פפא שאל את אביי איך יתכן שתינוקות של בית רבן, ילדים בני 7-8 גדולים מגדולי האמוראים? אמר רב "אל תגעו במשיחי", יש צדיקים …

קרא עוד >

מעמד חלוקת החומשים לילדי התשב"ר בבית הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

כתר התורה - מעמד חלוקת החומשים במשכנו הקדוש של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

שנים רבות חיכו ילדי קהילת 'שובו בנים' הקדושה לחזרתו של מורינו ורבינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א. ליווינו את הרב שליט"א בכל שנות גלותו הארוכות, ציפינו וייחלנו לחזרתו והנה הרגע הגדול הגיע. בשורות מסודרות ובלבבות הומים מצפיה צעדו תלמידי התשב"ר של 'נחמת ציון' אל משנו הקדוש של מורינו הרב ברלנד שליט"א. שם, התיישבו על כיסאות ערוכים סביב שולחן המזבח ובעיניים …

קרא עוד >