Tag Archives: שיעור בבית הרב ברלנד

שיעור לשובו בנים אשדוד בבית הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

פעילות שובו בנים בעיר אשדוד ○ תקציר מתוך השיעור קהילת שובו בנים בעיר אשדוד התפתחה בשנים האחרונות, ובפרט עם חזרתו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א לארץ הקודש לאחר שנות הגלות, קיבלה תנופה גדולה. הקהילה כיום מונה למעלה ממאה איש בני תורה מכל העדות – אברכים ובחורים חסידים ליטאים וספרדים. בשנים האחרונות נפתח מניין לתפילה בחיות עם ניגוניו המחיים והמעוררים …

קרא עוד >

הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א בשיעור במעון קודשו לכולל ובית המדרש אפיקי מים בחולון

תלמידי מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א בכולל ובית המדרש אפיקי מים חולון, זכו אמש ליל ד' שבט להכנס אל הקודש פנימה לשיעור ממורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א את השיעור החל מורינו הרב שליט"א בעניין פרשת בֹּא "מי ומי ההולכים" שהם יהושע וכלב, וכן דיבר ממכת בכורות שמשה אמר לפרעה אתה תבוא אלי. לאחר מכן בתוך העניין דיבר על מעלת הדר …

קרא עוד >

שיעור לבחורי ישיבת דרכי חיים במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

אתמול יום רביעי ג' שבט זכו למעלה מעשרים בחורים צעירים מישיבת דרכי חיים בהר נוף להכנס אל הקודש פנימה לשיעור מיוחד מחזק ומעורר ממורינו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א. בשיעור דיבר מורינו הרב שליט"א ממספר נושאים בהם לחיזוק: שמירת העיניים, התרחקות מתרבות הרחוב, לאחר מכן דיבר מעניין אליעזר שמצא את רבקה ומהסודות שיש בדבר, בהמשך השיעור דיבר ממעלת לימוד הגמרא …

קרא עוד >

תן לי יבנה וחכמיה • שיעור במעון קודשו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א לתושבי יבנה

פעילות שובו בנים ביבנה – מניין בניגונים – המניין בכל יום שישי בקבר רבן גמליאל ביבנה ○ תקציר מתוך השיעור בבית מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א "תן לי יבנה וחכמיה" ביקש רבן יוחנן בן זכאי, כיום גם בעיר יבנה נמצאים תלמידיו של הצדיק, ומפיחים בעיר החכמים את האור הגדול. כאשר קבוצה של למעלה מחמישים איש מתקבצים יחדיו בכל שבת לתפילות …

קרא עוד >

שיעור לכולל מתקרבים מהעיר פתח תקווה במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

פעילות המתקרבים בעיר פתח תקוה ○ תקציר מתוך השיעור גם בעיר פתח תקוה התגבשה לה קבוצה של אברכים ליטאים שהתקרבו לאור הגדול, כשרוב הקבוצה זכו להתקרב דווקא לאחר שנות הרדיפה הגדולות – בשנתיים האחרונות. מידי שבוע וכן בהילולות צדיקים הם נפגשים בכל פעם במקום אחר ומתחזקים יחדיו. אותה קבוצה זכו ביום שני האחרון ליל כ"ד טבת להכנס אל הקודש פנימה …

קרא עוד >

שיעור בבית מורינו הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א לקהילת ברסלב בחשמונאים

קהילת ברסלב בגני מודיעין – חשמונאים ○ תקציר מתוך השיעור זכו אנשי קהילת ברסלב בישוב הדתי גני מודיעין – חשמונאים להיות מקורבים למורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א. הקהילה שבראשה עומד המשפיע הרה"ח ר' יוחנן נתן שליט"א זוכים בכל יום להתאסף בין מנחה לערבית לשיעור תורה בספרי רבינו הקדוש. כאשר בתוך התפילות משולבים גם ניגוניו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א. …

קרא עוד >

שיעור בבית מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א למתפללי בעל השדה מחולון

בית הכנסת בעל השדה בחולון ○ תקציר מתוך השיעור של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א בית הכנסת בעל השדה בחולון הינו אבן שואבת של צעירים רבים המבקשים לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו. בית הכנסת שבראשו עומד תלמידו של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א – הרה"ח המשפיע הרב עופר ארז שליט"א שמגיע מידי יום שלישי להצית בלבם של כל מתפללי בית …

קרא עוד >

שיעור לקבוצת בחורים מישיבה חסידית במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

ביום שני ט' טבת נכנסו קבוצת בחורים מישיבה חסידית להגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א לשיעור מיוחד במעון קודשו בתחילת השיעור מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א דיבר מעיון התורה ממספר סוגיות בש"ס, לאחר מכן דיבר על תרבות יון שהחשיכה את כל העולם, וכל מה שהעולם היום שרוי בעלטה ללא חשמל זה בגלל תרבות יון שמתרבה בעולם היום. לאחר מכן דיבר באש …

קרא עוד >

שיעור לחברי מערכת מפעל התורה במעונו של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

פעילות ארגון מפעל התורה ○ תקציר מתוך השיעור לחברי המערכת ארגון מפעל התורה בשובו בנים, כשמו כן הוא, להרבות תורה בקהילתינו הקדושה. החל ממבחנים בדף היומי, וכלה בעיון ההלכה. כשלצד השכר בעלמא דאתי, ישנו גם מתן שכרה בצידה עם מלגה נאה. מאחורי הקלעים של ארגון מפעל התורה, ישנם מספר אברכים ובחורים שלקחו על עצמם בהתנדבות מלאה לארגן מימון לכל אותם …

קרא עוד >

שיעור לאנשי רחובות במעון קודשו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

פעילות שובו בנים בעיר רחובות ○ תקציר מתוך השיעור כבכל ערי ישראל גם ביר רחובות הגיע האור של הצדיק, מידי שבוע מתאספים אנשי שובו בנים רחובות, למניין בליל שבת קודש בניגונים של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א. אחד מאנשי הקהילה שהתקרב בשנים האחרונות הוא הרב יאיר מור שליט"א ראש כולל 'ישרי לב' בעיר. הרב יאיר מור בעבר הוציא תחקיר שעורר …

קרא עוד >