צור קשר עם הרב ברלנד
מורינו הגה"צ הרב ברלנד רוכן על ערמת ספרים

פרשת מטות מסעי – "ע"י לימוד התורה אפשר לעורר את כל השישים ריבוא נשמות" – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

דברי מורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, מיום ה' פרשת 'מטות- מסעי' תשע"ז

מי שטובל בכנרת נפקד מיד בבארה של מרים (מדרש חוקת), כי בארה של מרים זה בכנרת ומי שבא לשם ומבקש מהשם לטבול בבארה של מרים אז הוא נפקד על המקום. אדם שטובל בכנרת יכול להחיות מתים, לרפא את כל המחלות בעולם, כל אחד צריך שיהיה לו ששים בנים וששים בנות. ליעקב נולדו ששים ריבוא תוך שבע עשרה שנה לפי החשבון של ששים בכרס אחת.

בן אדם צריך להתפלל לה' שיהיה לו תשע מאות מיליון צאצאים (לפי החשבון הנ"ל של 60 בכרס אחת תוך ארבע מחזורי הולדה) שכולם יחיו, כולם ילמדו תורה, יהיה לו ישיבות לכולם, אין סוף ישיבות. ואז הוא מחנך אותם מגיל אפס ללמוד תורה, אדם צריך מגיל 3 ללמוד תורה. משעה 7:30 בבוקר במשך 12 שעות אפשר ללמוד ששים ריבוא אותיות (לפי חשבון של מאתיים אותיות בדקה).

בתנאי שאדם לא מוציא את הראש מהספר, אז הוא כולל את כל הששים ריבוא. אז הוא יכול לעורר לתשובה את כל הששים ריבוא. תתחילו ללמוד יבמות, אחרי זה כתובות, הכל ביום אחד. בשתיים עשרה שעות אפשר לגמור שתי מסכתות. אפשר כל יום לגמור את הש"ס, הרוגוצ'ובער היה עובר כל יום את כל הש"ס בפעם אחת. יש אנשים שגומרים את הש"ס בכל חודש, אבל אפשר לגמור אותו בכל יום אם לא מוציאים את הראש מהספר.

      מטות-מסעי
התמלול המלא של שיעורי מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א מפרשת 'מטות- מסעי' תשע"ז (עוזר מאוד להתעדכן בכל דיבורי הרב שליט"א החדשים ביותר)

יום ה' בפרשת 'מטות- מסעי' תשע"ז – שיעור שמסר מורינו הרב שליט"א לפני הברית

… תיקון הכללי בשבע בדיוק עד עשרה לשמונה, אז קריאת התורה בשמונה, קריאת התורה זה יהיה בעשרים לשמונה. גם היום נקרא ויחל אם יהיה עשרה שיצומו נוכל לקרא ויחל (יוסי שור: אתמול לא קבלו על עצמם) לא קיבלו? אז אי אפשר אז נקרא מחר ביום שישי – ביום שישי – אתה תבוא כאן בעשרים לשמונה – מחר מחר, במוצאי שבת צריכים לארגן אוטובוסים לארגן איזה חמשה אוטובוסים שתיים עשרה נגמור מלווה מלכה ואז יגיעו בשעה וחצי יגיעו בשתיים יטבלו עד שלוש יהיו בחזרה בארבע וחצי עד חמש בשתיים עשרה וחצי בדיוק יגמרו מלווה מלכה הכי מאוחר באחד ומיד יספיקו להגיע לכאן עד ארבע וחצי חמש כולם יטבלו יהיה אוטובוסים לנשים יטבלו במקום אחר ולגברים כולם יטבלו בכנרת נקווה שאנחנו נזכה עוד חדשיים כבר נצא בראש חודש חשוון חשוון זה עקרב – עקרבים כזה טיפש עוד לא ראיתי בחיים שלי – פעם כושי שיגיד מישהו אם תבחרו בי כראש ממשלה אני ישחט אותכם אני ישים אותכם בתוך עקרבים אני ישים אותכם אני ישים אותכם בתוך נחשים מי שיבחר בי שיידע שאני ישים אותו בעקרבים בנחשים איזה משוגע זה הכושי הכי טיפש שיגיד את זה תגיד איזה יהיה הנחות – יהיה לא יהיה מיסים בבנקים לא יהיה מיסים אני יבטל את כל המיסים יש מדינות שאין מיסים – יום כיפור היה באוסטרליה – נתן ברקמן צריכים לעשות סיום בבא בתרא לפני שבע שנים איפה באנטארטיקה איפה באנטארטיקה בירח במאדים לא יודע הוא הוא הגיע לארץ האש – צריכים להגיע לארץ האש איך שהוא יורד מהמטוס בלי אגורה בכיס בלי פרוטה באים לו שניים או שלשה עם תלתלים עד כאן (הרב מדגים עד המתניים) רואים אחד עם פאות – עם פאות מה אתה צריך מה באת כאן מה אתה עושה אתה מרגל ש- הגיע שם לגבול פרס אמרו לו אתה מרגל אתה בורח מה אתה – לא באתי פה להתפלל לקברי צדיקים באת לברוח לארץ ישראל – מגיע לארץ האש למה מגיע לארץ האש למה מגיע רוצה להיות אש אני מבין רוצה להיות אש רוצה להיות אש תיסע לארץ האש תיהפך לגחל לאש הוא ראה אש הוא ראה מדורה ככה זה ארץ האש הגויים טיפשים הוא – אז הוא מגיע לארץ האש הוא ככה נוסע בלי אגורה בכיס הגיעו לו שלשה שלשה עם תלתלים עד לכתפיים מה אתה מחפש פה אני מחפש בית כנסת ברסלב ברסלב יש יש –בית כנסת ברסלב הביאו אותו לבית כנסת מה אתה צריך עוד אני רוצה כרטיס לאנטארטיקה דבר ראשון תבקש כרטיס לאנטארטיקה מה יש אני רוצה לעשות סיום על בבא בתרא באנטארטיקה הוא החליט לעשות סיום אם אתה תעשה סיום על בבא בתרא באנטארטיקה אני מבטיח לך עשרה בנים עשרה בנות הכל שם אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו איפה שקרח שם נתלבנים כל העוונות חודש טבת כתוב מתלבנים כל העוונות כי אז ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ואז והשלג זה לא סתם שלג זה מראה שהכל התלבן – מגיע לאנטארטיקה הכל – במלונות שמה – נעשה איזה מלון שובו בנים נפתח ניקח אלף דולר ללילה נעשה מלון מקרח זה לא נמס מביאים טרקטור עושה (אחד מתערב: יש בשוויץ) בשוויץ אבל זה נמס גם בקנדה זה נמס שמגיע ליל הסדר זה כבר נמס אבל באנטארטיקה אפשר לעשות מלון מקרח זה לא ימס לעולם ניקח כמה חברה וכל לילה יעלה אלף דולר נוכל לעשות בכל לילה אלף חדרים זה מיליון דולר ליום אחד נביא שם איזה טרקטור שיסדר את שכבות קרח שלוש קומות ארבע קומות אז יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו – אנטארטיקה שמה עושה את הסיום ומיד קנו לו כרטיס נתנו לו מיד את כל הכסף כרטיס הלוך וחזור הוא פגש שם את זה שייסד את הדסה זה שבנה את הדסה לפני שבעים שנה זה התורם הראשון של הדסה יהודי מיליארדיסט אז אם אדם ירצה להגיע לאנטארטיקה אז יש לו את כל הסיכויים יקח מסכת בבא בתרא ויישב שמה ויתחיל ללמוד בבא בתרא אז עכשיו אפשר להגיד (בברית) ברוך הבא. (המוהל והקהל: ברוך הבא) (אחד מתערב: שהרב יזכיר אותה) ציפורה בת? (אחד מתערב: ציפורה בת מרים) בת מרים ציפורה בת מרים נפקדת היום בעזרת ה' אנחנו היום היום– לכנרת במוצאי שבת מי שטובל בכנרת נפקד מיד בבארה של מרים עכשיו קראנו במדרש חוקת על בארה של מרים בארה של מרים זה בכנרת ומי שבא לשם הוא מבקש מהשם שיטבול בבארה של מרים אז על המקום הוא נפקד אפשר להחיות מתים אדם שטובל בכנרת יכול להחיות מתים לרפא את כל המחלות בעולם כל אחד צריך שיהיה לו ששים בנים ששים בנות אמן ליעקב נולד ששים ריבוא תוך שבע עשרה שנה יוצא חשבון ששים בכרס אחד.

תעשו (שישים) שבעים כפול ששים זה ארבעת אלפים מאתיים ועוד מאה כפול ששים כפול ארבעת אלפים מאתיים זה מאתיים חמישים ושתיים אלף עוד מאה כפול ששים זה זה 24 כפול 6 זה חמש עשרה מיליון תוך – שנה כבר היו חמש עשרה מיליון וכל שנה היו יולדים וילדו כבר בגיל שבע אז זה כבר יכול להיות מאה מיליון מאתיים מיליון – כפול שישים כפול ששים אלפיים מאתיים עוד מאה כפול ששים זה זה מאתיים חמישים ושתיים אלף, עשרים וחמש כפול שש זה (מיליון חמש מאות) חמש עשרה מיליון – כפול 60 זה כבר תשע מאות מיליון תשע מאות מיליון אז הגיעו למיליארד תוך ארבע מחזורים ארבע – הגיעו לתשע מאות מיליון שזה בדיוק מיליארד אז אנשים יכולים כל אחד יזכה לששים ילדים אז תוך מאה שנה הוא יכול להגיע לתשע מאות מילי- של נכדים וצאצאים ונינים תשע מאות מיליון זה בן אדם צריך להתפלל לה' שיהיה לו תשע מאות מיליון צאצאים שכולם יחיו וכולם ילמדו תורה וכולם יהיה לו ישיבות אין סוף ישיבות ואז הוא מחנך אותם מגיל אפס ללמוד תורה

אדם צריך מגיל 3 ללמוד תורה מי שלא – עכשיו שבע וחצי עד לעשרים לשמונה זה שתיים עשרה שעות אפשר ללמוד בשתיים עשרה וחצי שעות אפשר ל- ששים ריבוא אותיות – 480 – זה בדיוק מאה עשרים זה בדיוק ששים ריבוא אותיות בכל דקה זה שמונה מאות אותיות מאתיים מילים בדקה כפול ששים זה 48000 אותיות בשעה כפול עשר שעות 480000 ועוד שעתיים וחצי זה מאה עשרים  אז אם אדם לא מוציא את הראש מהספר אז הוא כולל את כל הששים ריבוא אז הוא יכול את כל הששים ריבוא לעורר לתשובה בתנאי שהוא לא מוציא את הראש – אפשר ללמוד כתובות תתחילו ללמוד כתובות עכשיו אפשר לגמור יבמות אחרי זה כתובות – הכל ביום אחד בשתיים עשרה שעות (גומרים) אפשר לגמור שני מסכתות – כל יום לגמור את הש"ס הרוגוצ'ובער היה עובר כל יום את הש"ס הרוגוצ'ובער היה עובר כל יום את הש"ס כל יום היה גומר את זה פעם אחת יש אנשים גומרים כל חודש אבל אפשר לגמור כל יום אפשר – לא מוציאים את הראש מהספר – שאין ישיבה אז בטח שאפשר – מסכת עכשיו נגיד ברוך הבא.

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

שיעור לבחורי חכמה ודעת במעונו של הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

מבצע 'קימת שחרית' ○ תקציר מתוך השיעור ביום שני כ"ח אדר התקיים בבית מורנו הרב …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *