צור קשר עם הרב ברלנד
בזכות שמירת בעיניים מתגלים לו כל הסודות - דברי הרב ברלנד שליט"א לפרשת מטות

פרשת מטות – מלחמת מדין – מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

איזה אנשים בחר משה לצאת למלחמה?

"כשמשה שלח את עם ישראל למלחמה עם מדין הוא בחר את האנשים הכי צדיקים, הכי קדושים, כמו שכתוב "וחלצו מאיתכם אנשים לצבא" (רש"י:אנשים צדיקים), אנשים שהיו במתן תורה וראו את ה' פנים בפנים, לקחו אנשים שאף פעם לא פתחו את העיניים בחיים שלהם."

יצאו עם פיח למלחמה בכדי לשמור העיניים 

"וכשיצאו למלחמה והיו צריכים להיכנס לבתים של המדיינים הם פחדו פחד נורא, הם פחדו שלא יראו דבר אסור, הרי הם היו צריכים לקחת שבויים, גברים נשים. ולכן, הם לא הסתפקו בשמירת עיניים כל אחד לקח איתו ארגזים של פיח וכנכנסו לבתים היו שופכים עלייהם דליים של פיח כדי של יראו כלום, כמו שאומר המדרש רבה (שה"ש א', ג'), "בשעה שהלכו ישראל למלחמת מדיין היו נכנסים זוגות זוגות, אל האישה והיה אחד מהם מפחם פניה ואחד מפרק נזמיה"."

"כל העולם יודע שעם ישראל זה קודש קודשים, רק צריכים ללכת עם שמירת עיניים, צריכים ללכת עם עיניים באדמה. צריך לדעת שמלאך המוות נמצא ברחוב, מלאך המוות מלא עיניים כמו שאומרת הגמרא בעבודה זרה "מלאך המוות הוא כולו עיניים", כולו תרכובת של עיניים, כל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו כולם עשויים מעיניים, כל אחד לפי ההסתכלויות שנכשל כך יהיה מלאך המוות שלו."

מלאך המוות עשוי מפגמי העיניים

"אם אחד נכשל באלף ההסתכלויות יהיה למלאת המוות שלו אלף עיניים, אם אחד נכשל במיליון ההסתכלויות יהיה למלאך המוות שלו מיליון עיניים. כל ראיה אסורה שאדם נכשל, אם הוא לא בוכה מיד אם הוא לא עושה תשובה מיד אז הוא בונה עוד קומה במלאך המוות שלו."

"אומר רבי אליהו לופיאן – יוצאים החוצה מהישיבה, יוצאים מהדלת של הבית כבר מחכה שם מלאך המוות להחטיא אותנו, לשרוף לנו את המוח ואת הלב. כל אחד מאיתנו קודם שהוא יוצא מבית המדרש, קודם שהוא יוצא מהבית יידע שהוא יוצא עכשיו למלחמה. כמו שבמלחמה אם אדם יודע שיורים בחוץ, אז הוא לא יוצא החוצה, הוא מחכה שיפסיקו את היריות ואם אין ברירה וצריכים להביא אוכל ומים אז יוצאים וזוחלים על הרצפה. ואם הכדורים עפים מעל הראש אז זוחלים עוד יותר ונצמדים לרצפה, וצריך לדעת איך להתכופף, ואיך לזחול ואיך להתפתל, כדי שהכדורים לא יפגעו בי."

"אז אותו דבר שאדם יוצא לרחוב צריך לדעת שיורים עליו פגזים, יורים עליו יריות הוא צריך לטכס עצה איך לא להיכשל בשום ראיה אסורה, לא סתם קופצים לרחוב! צריך לצאת בישוב דעת. לכן כל אדם לפני שהוא יוצא לרחוב, לפני שהוא יוצא מהבית יעמוד שנייה ימתין ויחשוב "אני יוצא עכשיו למלחמה"."

עיקר הבחירה היא בעיניים

"אומר ר' נתן – כל הבחירה של האדם היא בשמירת העיניים, אדם אומר "אני דתי מניח תפילין, קם וותיקין, קם חצות" זה הכול דברים נפלאים, אבל זה לא עיקר הבחירה – עיקר הבחירה היא בעיניים, ברגע שאדם ישמור את העיניים הוא יגיע לכל המדרגות שבעולם, הוא לא ידבר לשון הרע, הוא לא יקפיד, הוא לא ישנא. "

"אומר דוד המלך "העבר עיניי מראות שווא" – ריבונו של עולם תעוור אותי תוציא לי את העיניים אני לא רוצה לראות שום דבר בעולם, ברגע שאדם שומר את העיניים אז הוא חוזר לקודם הבריאה, הוא זוכה לדעת שאין עוד מלבדו, הוא זוכה לדעת שה' אחד ושמו אחד, שהוא לא רואה שום דבר פה בעולם אז הוא מבטל את הבריאה, הוא מבטל את העולם הזה אין שום פחד, אין בריאה, אין רע, אין נאצים, אין מחבלים, הם לא קיימים, הם אינם!"

צריך לסגור את כל העיניים

"אומר ר' נתן – אפילו שאדם זוכה כבר לסגור את העיניים הגשמיות הוא צריך לדעת שיש עוד עבודה! לסגור את עיניי השכל! לא רק סגירת עיניים הגשמיות הוא צריך לסגור את כל סוגי העיניים, צריך לסגור עיניים של קנאה, עיניים של שנאה, עיניים של כבוד, כי אפילו שהוא סוגר את העיניים הגשמיות הוא יכול לחשוב על כבוד, הוא רוצה כבוד!"

"עכשיו הוא כבר סוגר את העיניים הוא חושב שהוא צדיק, הוא רוצה על זה כבוד, העיניים של הכבוד הם העיניים הכי גרועות, לכן צריך לסגור את כל העיניים שיש לו, שבכלל לא יהיה לו שום הסתכלות על העולם, לנתק את כל החושים שלו מכל הבלי העולם, שלא יהיה לו שום התעניינות בשום נושא שבעולם, אלא רק חושים לה' יתברך. הוא צריך להקדיש את כל החושים שלו לה' יתברך, ולהאמין בהשגחתו יתברך."

סוגר העיניים מגשמיות מתגלים לו כל הסודות

"שאדם סוגר את החושים שלו ממילא אין לו שום חוש לשום דבר, חוץ מתורה ותפילה ולהידבק בה' יתברך, אין לו רצון לשום דבר גשמי, אין לו חשק לשום דבר אלא רק לה' יתברך בכבודו ובעצמו, ואז יזכה להבין את כל הנפלאות שבעולם, את כל הסודות שבעולם כמו שכתוב "גַּל עֵינַי וְאַבִּיטָה נִפְלָאוֹת מִתּוֹרָתֶךָ". אם אדם יזכה לסגור את כל סוגי העיניים אז מתגלים לו כל סודות התורה, כי כל האורות וכל הסודות נמצאים בעיניים, יתגלו לו סודות הבריאה איך לברוא שמים וארץ איך לשדד מערכות הטבע, כל האורות וכל סודות יתגלו לו."

"אדם לא צריך לנסוע לחוץ לארץ בשביל פרנסה, יש בארץ ישראל אין סוף כסף, אין סוף שפע, מארץ ישראל יורד השפע לכל העולם! רק צריך להושיט את הידיים ולהביא איזה כלי כדי לקבל את השפע, והכלי זה הקדושה, הכלי זה שמירת העיניים, כי ברגע שאדם פתח את העין, הוא הפסיד את הפרנסה, הוא הפסיד את השפע הוא נהיה בעל חוב, כמו שאומר הרבי "הנה יש עברה שעונשה של עברה ההיא שיהא בעל חוב תמיד" (שיחות הרן קיב'), ברגע שהעיניים פתוחות הוא נהיה בעל חוב אדיר אם אדם יתחיל להישמר מראיות אסורות אז הוא יתחיל לראות כאלה ניסים, כאלה נפלאות, כאלה מופתים, הקב"ה יעשה איתו ניסים ונפלאות."

"על כל דבר בקדושה יש עשר קליפות שמונעות, כל תנועה דקדושה יש עשר קליפות, על כל השתדלות בשמירת העיניים יש הרבה מניעות, אדם סוגר את העיניים הם נפתחות כמו קפיץ! הוא סוגר עוד הפעם הם נפתחות שוב כמו קפיץ, והאמת שיעשה כך מיליון פעם ביום עד שיום אחד יזכה לשמור את העיניים, ואפילו אם נפל מיליארד נפילות לא יתייאש כי במיליארד ואחד הוא יקום, ועל הדברים האלה צריך להילחם כל הזמן, צריך להילחם עם זה 24 שעות, כמה שאדם נלחם אז השכר יהיה כפול ומכופל, מלחמה היא אין סוף והשכר יהיה פי אין סוף."

באדיבות 'צמאה נפשי'     

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

סוד הכרפס שאוכלים בליל הסדר • המאמר היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

הפנימיות של אכילת הכרפס בליל הסדר, ומדוע לא מפסיקים בין כוס שלישי לרביעי? כל זה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *