צור קשר עם הרב ברלנד

נדיר ומיוחד: הצצה מרתקת ובלעדית אל ביתו נאווה קודש של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א

ביקור מיוחד באוצר הספרים בביתו נאווה קודש של מורנו הרב ברלנד שליט"א • מה הסימניות שהרב ברלנד מניח בספרים? מה פשר ההדגשות בתוך הספרים? מה מונח בארון שנראה כארון בגדים? ולמה אין ריפוד על הכסאות בסלון? חלק ראשון במסע מרתק אל גדלותו העצומה של הרב ברלנד בלימוד התורה

שולחן התמיד

אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה העצומה של מורינו הרב ברלנד לתורה, בוז יבוזו לו. "אם היו בני אדם מרגישים מתיקות וערבות התורה – אומר האור החיים הקדוש – היו משתגעין ומתלהטין אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם" – מי שרוצה דוגמא חיה ומוחשית לכך, מסתכל על הרב הדומה למלאך, הלא הוא מורינו הרב ברלנד שליט"א. האהבה העצומה שלו לתורה הקדושה אינה יודעת גבולות, לא גבולות של זמן, ולא גבולות של גוף. "כי הם חיינו ואורך ימינו" כפשוטו ממש, "ובאהבתה ישגה תמיד"… כל ספר, קובץ, ירחון ועלון המכיל דברי תורה נחטף על ידי מורינו הרב ברלנד ונבלע בשקיקה.

כדי לקבל טיפה טעם של מתיקות והתמדת תורה, שמנו פעמינו לפני כשנה לביתו נאוה קודש של מורינו הרב ברלנד ברחוב החומה השלישית בירושלים, מתלווה אלינו הרה"ח הדיין ר' יוסף מן שליט"א, מי שזוכה עשרות בשנים להיות האחראי על אוצר הספרים בביתו של מורינו הרב ברלנד, ועל ההדרת עשרות ספרים במיוחד למורינו הרב ברלנד לפי בקשתו, אנחנו נכנסים לקודש פנימה – הסלון עם השולחן המיתולוגי שכולנו זוכים לראות אותו בפעמים שזוכים להיכנס ולהראות קמי מלכא, כשכל השולחן מלא לעייפה בספרי קודש בכל מקצועות התורה. כאמור, את הביקור ערכנו שנה שעברה כשבעוונותינו הרבים שכינתא בגלותא, והצדיק שלקח על עצמו אין ספור בזיונות בשביל כלל ישראל גלה מביתו, אז השולחן כאן היה חף מכל ספר,  בחסדי השם זכינו לראות בנס העצום בחזרתו של הרב ברלנד לביתו ובשוב האור וההדר העצום בכפל כפליים, ושוב זוכים לראות כאן את ערימות ספרי הקודש, ואת אהבת התורה היוקדת הבוקעת מהבית הקדוש הזה.

וכעת ניגש לסיור המיוחד:

מצידו האחד לאורכו של הקיר ממוקמת ספריה ענקית, ארוכה וגדולה עמוסה בספרי קודש, מצידו השני ממוקמות גם מספר ספריות מליאות אף הן, אנחנו ניגשים בדחילו ורחימו, מתבוננים בספרים הרבים, בכל ספר מספר רב של סימניות בדמות הדפים המיתולוגיים הצהובים של התפילות של מורינו הרב ברלנד או טישויים לבנים, וכן אף קוויטלאך של אנשים…

סימניות מהכלא

"אחרי שמורינו הרב ברלנד יצא מהכלא – אומר ר' יוסף – ראיתי סימניות מסוג אחר… זה היה דפים של הכלא בו כתוב זמני הארוחות של האסירים וכדומה, עטיפות ירוקות של תיונים ועוד"… אנחנו שמים לב לספרים שחסרים בספריה בהרבה מקומות, והרב מן מסביר: "זה הספרים שלקחנו מכאן ושלחנו למורינו הרב ברלנד למקום שהותו לפי בקשתו". 

חדר ספרי הקבלה

מהסלון אנחנו עוברים לחדר נוסף, גם הוא מלא בספרים, ספריה שנמתחת לאורכו גדושה בספרים, "כאן זה בעיקר ספרי תורת הסוד" – אומר לנו ר' יוסף, ואכן אנו מוצאים שם מגוון רחב של ספרי קבלה מכל המינים והסוגים וגם שם הספרים מלאי סימניות, לרוחבו של החדר עומד ארון שנראה כארון בגדים אך גם הוא מלא בספרי קודש. "הספרים שמורינו הרב ברלנד מתעניין ועוסק בהם – אומר ר' יוסף – הם כל כך מרובים, עד שכבר אין מקום בבית להכיל אותם… היינו כבר חייבים למלאות גם ארונות כאלו"… אנחנו מגלים בין הספרים גם את ספריו של המקובל חכם רבי יצחק כדורי זצוק"ל המופיעים בצילום כתיבת יד קדשו בצידו האחד של הספר.

חדר נוסף שאנו מגיעים אליו, הוא בעצם 'חדר ההמתנה'. פה היו ממתינים בקבלת הקהל להכנס למורינו הרב ברלנד, וגם חדר זה עמוס מכל כיוון בספריות ובספרי קודש… האש של אהבת התורה, התשוקה והצמא לנחמדים מזהב ומפז רב מוחשית בבית הקדוש הזה.

שורות של אש

בהרבה ספרים אנו נתקלים בשורות מודגשות, אנחנו עוצמים עינים ומנסים לדמיין את לפיד האש עוסק בלהבת אש בתורה, ומגיע לקטעים בהן הלהבה מתעצמת וגדלה, אש אוכלת אש, הוא נוטל את העט ומדגיש באש שחורה על גבי אש לבנה, ואותיות פורחות באויר…

"יש כאן הרבה ספרים" – מחזיר אותנו הרב מן לקרקע – "שהוהדרו במיוחד למורינו הרב ברלנד, אלו ספרים שהכתב שלהם קטן, צפוף וישן וקשה עד מאוד לקריאה, ראינו את צערו של מורינו הרב ברלנד והחלטנו לההדיר אותם". ועל כך בהמשך בהרחבה.

כשהרב ברלנד ביקש לשנות את הכסאות

אנחנו חוזרים לסלון, עורכים עוד מספר תמונות, ור' יוסף מפנה את תשומת לבנו לכסאות העץ הסובבות את השולחן הארוך, כיסאות ללא ריפוד. "היתה תקופה שהיו כאן כיסאות מרופדים, אך הרב ברלנד דרש להחליפם, הרב ברלנד טען כי כסא מרופד יכול לגרום לשינה, לעומת כסא שאינו מרופד… והתורה נקנית במיעוט שינה"…

עמוד התורה

בין הדברים אנו מבינים כי ר' יוסף הוא זה שזכה במשך עשרות בשנים להיות אחראי על כל ה'טוב האמתי' הזה, לפי בקשתו של מורינו הרב ברלנד, הוא זה שקנה, סידר וגם ההדיר… מה שאומר שהוא מודע לאין ספור סיפורים בהם ראה את אהבתו של הרב ברלנד לתורה, וגדולתו בכל מכמניה, ואכן הרב מן משתף אותנו בהצצה קטנה לגדולתו הנשגבה של מורינו הרב ברלנד שליט"א, לה זכה להיות עד:

"אני רוצה להקדים הקדמה קטנה – פותח ר' יוסף – כתוב: על ג' עמודים העולם עומד, על תורה, עבודה וגמילות חסדים, רבינו מגלה שיש עוד עמוד – ענוה ושפלות – אבל זה לא כתוב, כי ענוה ושפלות זה אין, זה דבר שלא כותבים. רבי פנחס מקוריץ זיע"א אומר: 'מעטים האנשים שעוסקים בתורה באמת, ועוד יותר מעטים האנשים שעוסקים בעבודה אמתית, עבודה שבלב – התפילה, ומעט יותר אלו שעוסקים בגמ"ח', כשאנחנו מסתכלים על מורינו הרב ברלנד, אנחנו רואים איך שכל אחד מהעמודים האלו הרב ברלנד לקח אותם בשלימות בשיא השיאים, ולכן אנחנו צריכים להבין כי אנחנו מתמקדים כעת בעמוד אחד – עמוד התורה, וגם זה בקצות דרכיו של הצדיק, כי הרי למשל אין אפשרות להגדיר מה זה 'תורה לשמה', אין לנו שום השגה ודרך תיאור של לימוד התורה לשמה של הרב ברלנד… וכמו שאמרתי, אנחנו מתמקדים רק בענין אחד שהוא לימוד התורה, בעוד שאם ניקח – למשל – את עבודת התפילה של מורינו הרב ברלנד  גם שם הסיפורים לא יגמרו. אני למשל זוכר איך שבפעם הראשונה שבאתי למורינו הרב ברלנד בביתו בעיר העתיקה, הרבנית אמרה: 'תחכו הרב באמצע להתפלל'. כמה זמן חיכיתי? ארבע שעות! ארבע שעות שמונה עשרה של תפילת שחרית של יום רגיל… משמונה בבוקר עד שתים עשרה בצהריים, וכל זה אחרי שיום לפני כן מורינו הרב ברלנד היה בצום, זה היה ימי שובבי"ם והרב ברלנד צם בשני וחמישי, הרב לא שבר בלילה את הצום ועכשיו הרב ברלנד עדיין בשחרית. אז אנחנו רואים כאן מה זה עבודה שבלב, ולמרות זאת, גם לימוד התורה לא נפגע"… ועל התמדתו הגדולה והיקף ידיעתו של מורנו הרב ברלנד בתורה, בפרק הבא.

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

בליל יו"ט דסוכות נפגשים חסד שבחסד פנימים עם מקיפים • השיעור היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

לפניכם השיעור היומי המלא כפי שמסר מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א ביום רביעי ליל י"ג …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *