צור קשר עם הרב ברלנד

פרשת כי תשא – "כל מילה שאדם לומד מעטרים אותה ב –370 ריבוא עטרות" – הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

לשון מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפרשת 'כי תשא'

"עם כל אות בתורה אפשר להפוך את כל כדור הארץ עם כל אות בתורה, אז המלאכים רצו לשרוף אותו (את משה רבינו). הגיעו רבבות רבבות מה אתה לוקח את התורה? אתה הולך להישתלט עלינו, מה קורה כאן? נשרוף אותך בהבל פינו. אז הגיעו כמה רבבות מלאכים ריבי רבבות מלאכין עילאין לא כדא להו שלהבות בפומיהון."

דברי הרב אליעזר ברלנד שליט"א לפרשת כי תשא

"אז הקב"ה הסתיר אותו הקב"ה בעצמו סיכך עליו אני כיסיתיך שמר אותו מכל המלאכי חבלה שמר עליו עד שהוא יורד למטה לארץ ואז הוא ראה את העגל הוא היה צריך לשבור את הלוחות להביא לוחות חדשים ורצו לשרוף אותו. אז כשאדם לומד תורה גם יש עליו קיטרוגים כשאדם לומד תורה יש עליו קיטרוגים נוראים כי הוא רוצה לשלוט על כל העולם וזה המחשבות הרעות שבאות לו המחשבות הרעות זה המלאכים שבאים ורוצים לשרוף אותו ורוצים לבלבל אותו שיצא."

"תצא, עד מתי תחזיק מעמד. באים אליו מחשבות רעות, אני רוצה לקנות פלאפל פיצה תשב תילמד מה זה פלאפל מה זה פיצה? יש פריצות שמירת העיניים תביא סנדוויץ' מהבית ותאכל אותו תביא שלושה סנדוויצ'ים מה שתשים תשים העיקר אל תצא החוצה ובשניה אחת חותכים שלושה ארבעה פרוסות שמים בזה משהוא ובאים ללמוד. לוקחים באיזה שקית עגבניה עם מלפפון ועושים עוד איזה לפתן וזהו, מה אברכים קונים פיצה ופלאפל? זה הכל רעלים זה הכל פיקוח נפש זה הכל סרטנים! ובפרט הפריצות הנוראה שיש בכל פינה, אי אפשר בכלל לעשות פסיעה אחת ברחוב היום לא בקיץ ולא בחורף."
"אדם יוצא הוא יכול לראות את הדבר הכי נורא שיש בעולם, ה' ירחם אחרי זה הוא לא יכול ללמוד, שנים אחרי זה הוא לא יכול ללמוד. אז זה כל זה מלאכי חבלה שבאים להפריע לו בלימוד התורה, אז אדם נמצא בתורה אל תזוז באים לך מיליון מחשבות אל תזוז זה המלאכים שבאים לשרוף אותך כי אתה עכשיו הולך להישתלט עליהם."
"אז אותו הדבר אומר כשאדם לומד תורה באים מליארדים מלאכים לשרוף אותו אז ה' באותו הרגע (מסתיר אותו כמו שכתוב) כי אני כיסיתך. ה' שומר עליו מכסה אותו שהמלאכים לא יקנאו בו, כי מכל מילה ומילה אומר מכל מילה שאדם לומד מעטרים אותה ב –370 ריבוא עטרות 370 אלף עטרות. מעטרים אותו ובוראים מזה שמים חדשים, מכל מילה ומילה שמים חדשים."
"אני כיסיתך יסוד הארץ וכל מילה ומילה עולה כמו דאיתמר לציון עמי אתה, כי אמור לציון עימי לא עמי, אלא עימי. שמכל אות מכל מילה בוראים שמים חדשים. ארץ חדשה. שרים אדון עולם אומרים תיקון הכללי בוראים שמים חדשים, ארץ חדשה. כלה בחימה כלה ואינמו עושים נגד הטילים, כלה בחימה כלה ואינמו, מכלים את כל הגויים אין הגויים. אין כחום בתיקון הכללי מכלים את כל הגויים כיסיתך השמים ויסוד הארץ כי כל מילה ומילה שאדם מוציא מהפה שלו בין בתורה ובין בתפילה בורא שמים חדשים ארץ חדשה מציאות חדשה לנטוע השמים יסוד הארץ באמור לציון עמי אתה בלכתך לא יצר צעדיך אתה תלך ישר בלכתך לא ייצר צעדיך ואם תרוץ לא תכשל אל תבהל לא תכשל אומרים תיקון הכללי ויוציאם בכסף ובזהב ואין בשבטיו כושל אומרים תיקון הכללי חוזרים מאומן ויוציאם בכסף ובזהב."
"עם ישראל עשה חשבון שמשה עלה להר ב- י"ז סיוון זה היה שש שעות הוא עלה בשש בצהרים ב- 12 בצהרים שש שעות זה לא היה מן המנין הם חשבו את זה גם כן ולא בא אמרו ודאי מת משה, נהיה חושך ענן ערפל כל זה עשה השטן בא השטן ערבב את העולם אמר הגיע סוף העולם כמו בנות לוט סוף העולם מה זה סוף העולם? מה עם סוף העולם אז יתחילו לעשות עבירות? יהרג ובל יעבור מה סוף העולם אז גמרנו סוף העולם אז עושים עגל למה עושים עגל? יש אהרון יש חור יש יהושע בן נון הפגם של כלל ישראל זה מעשה העגל זה הפגם של כלל ישראל שעשו עגל זה הפגם של כלל ישראל שעשו עגל זה הפגם באמצע מתן תורה קולות וברקים עושים עגל איך אפשר להבין כזה דבר? אין בזה שום שכל שום הבנה."
"אנחנו בפר' כי תשא יקראו עגל לוחות ראשונות שניתנו בפרהסיה אז שלטה בהם עין הרע נשברו, לוחות שניות ניתנו בצנעה אז לא (נשברו) אז למה (הלוחות הראשונות) ניתנו בפרהסיה? אם לא ההתלהבות הראשונה אם לא (היה) קולות וברקים אי אפשר להחזיק מעמד אדם יש לו אין סוף נסיונות כל דקה כל שניה אם הוא לא יראה איזה מראה מראות אלוקים הוא לא יחזיק מעמד בנסיונות הרגילים, זה מרגיז אותו, זה מדבר עליו, זה יזרוק אבן, זה יתן לו אגרוף, אדם בסך הכל זה קיין והבל אם הוא לא יראה מראות אלוקים אם לא יהיה קולות וברקים הוא לא יחזיק מעמד."

לשון מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א להפטרת 'כי תשא'.

"אליהו מגיע לאחאב ואומר לאחאב, אנחנו עולים להר הכרמל, ושם בהר הכרמל נראה מי יכול להוריד אש מהשמים. יחיאל בית האלי הסתתר תחת המזבח, כי איך עובדי עבודה זרה היו מורידים אש? אחד היה מסתתר תחת המזבח ומדליק אש, אז בא נחש והכישו אותו את חיאל בית האלי, אותו ראש עיריית יריחו, אותו אדם (שכתוב בו במלכים-א טז לד בימיו (של אחאב) בנה חיאל בית האלי את יריחו באבירם) בבכורו יסדה ובשגוב צעירו הציב דלתיה (כדבר אשר דיבר ביד יהושע בן נון") (כמבואר ביהושע ו' כו) העיז בחוצפתו להיות תחת מזבח עבודה זרה, וניסה להדליק אש, אז מיד בא נחש והכישו."
"ואז בא אליהו והיתל בהם, תצעקו חזק, למה תצעקו חזק? אולי הוא נרדם, הוא רמז להם, אני יודע שהחבאתם את חיאל בית האלי תחת המזבח, תנסו, ויקחו את הפר שנתן להם, ויעשו ויקראו בשם הבעל, מהבקר ועד הצהרים. אמרו הבעל ענני ואין קול ואין עונה, וי- על המזבח אשר עשה, וצועקים וצועקים חושבים אולי הוא נרדם, "ויהי בצהריים ויהתל בהם אליהו ויאמר כאן קראו בקול גדול כי אלוקים הוא, וכי שיח וכי סיג לו וכי דרך לו, אולי יישן הוא ויקץ, אולי הוא נרדם"."
"אליהו רמז להם אני יודע שהחבאתם את חיאל בית האלי ראש עריית יריחו, אולי הוא יתעורר, אבל כבר נחש הכיש אותו מיד בבוקר, "ויקרSאו בקול גדול ויתגודדו במשפטם אחריו עוד עד שפוך דם עליהם, ויהי בבוא הצהריים, ויקראו עד המנחה, ואין קול ואין קשב. אמר אליהו עכשיו הגיע התור שלי, הגיע התור של אליהו וירדה אש מהשמים, וכולם ראו את האש היורדת ולחכה את המים אשר בתעלה, "ותיפול אש ה' ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת המים אשר בתעלה ליחכה", "וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו ה' הוא האלוקים, ה' הוא האלוקים", ויאמר אליהו להם, תיפשו את נביאי הבעל, איש אל ימלט מהם, ויתפסום ויורידם אליהו אל נחל קישון וישחטם שם"."
""ויהיה עד כה ועד כה והשמים התקדרו בעבים והרוח ויהי גשם גדול וירכב אחאב וילך יזרעלה" והתחיל לרדת גשם. צעקו ה' הוא האלוקים, ה' הוא האלוקים, ראו את האש יורדת מהשמים, כל העם חזר בתשובה, רבותי כל העם הזה יחזור בתשובה! כל העם חוזר בתשובה! שכל עם ישראל לא יושן ולא אוכל, עובד תשע עשרה שעות ביממה, עשרים שעות ביממה. וכל העם יצעק ה' הוא האלוקים ה' הוא האלוקים "ויד ה' היתה על אליהו, וישנס מותניו וירץ לפני אחאב עד בואכה יזרעלה", "ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו", ואת כל אשר עשה, הרג את כל הנביאים בחרב, אחאב נהפך למאמין, אחאב היה תמים, הגמרא אומרת בסנהדרין, אחאב היה תמים רק אשר היסתו איזבל אישתו, הוא לא יכול לעמוד מול אשה רעה, שמסיתה אותו. ה' ירחם על כל עם ישראל, שבדור הזה לא יהיה כאלה נשים, כולם עשו תשובה."

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

הטוב כבוש ומחכה לצאת החוצה – החיזוק היומי מהגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

החיזוק היומי ממורינו, כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א – אומרת דבורה: "כִּי לֹא תִהְיֶה תִּפְאַרְתְּךָ …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *