צור קשר עם הרב ברלנד

הגאולה קרובה, מי יזכה להישאר? המקובל הרה"צ הרב אהרן שטרן שליט"א

המקובל הרה"צ הרב אהרן שטרן שליט"א, בנם של קדושים וטהורים המקובל הרה"צ הרב דוד שטרן שליט"א מבני ברק, בדברי קודש נפלאים על הגאולה השלימה ומעלת לימוד זכות על כל עם ישראל.

בדרשה שמסר הרב אהרן שטרן שליט"א אמר: "הרבה אנשים מראים לי סרטונים של רבנים שמדברים על מפורסמים של שקר. תקשיבו טוב, אני גרתי בירוחם שם היה ראש הישיבה הרב חיים מן, חתנו של ראש ישיבת חברון הרב הלל זקס שהיה נכדו של החפץ חיים. הוא סיפר לי ששמע מסבתו, בתו של החפץ חיים, כי יש קבלה מהצדיקים שלעתיד לבוא יחזור הניסיון שהיה בזמן אליהו הנביא על הר הכרמל (מלכים א יח, לו-לז). הניסיון בו נביאי הבעל ונביאי האמת יביאו כל אחד פר לקרבן, אבל האש לא תרד אצל אליהו, אלא אצל נביאי הבעל."

"הקבלה מהצדיקים בנושא הזה היא שניסיון האמונה יהיה קשה ורבים יתבלבלו וירוצו אחרי נביאי הבעל, אך מי שירוץ אחרי נביאי הבעל יאבד את הגאולה, ואילו מי שישאר וידבוק באליהו הנביא יזכה לגאולה."

"שאל על כך מרן החפץ חיים: אם כך מה קשה, הרי אנו יודעים שעתיד לפקוד אותנו ניסיון, וכשהוא יגיע נדע לא לרוץ אחרי נביאי הבעל, אלא נשאר עם אליהו?"

"ענה החפץ חיים: לפני הגאולה יהיו אנשים עם חזות של צדיקים והם יעשו מופתי ענק, אך יהיו גם רבנים שאצלהם לא יראו כאלה מופתים. אך למען האמת בעלי המופתים הגדולים יקחו את כוחותם שלא מצד הקדושה ומי שילך אחריהם יפסיד את הגאולה. ומי שילך לרבנים הרגילים אפילו שלא יראה נפלאות יזכה לגאולה השלימה."

ממשיך ומספר הרב שטרן שליט"א, "אני מצאתי בשם הרבי ישראל מרוז'ין ששאלו אותו, איך נדע מי רב אמיתי ומי לא?"

עונה הרב שטרן: "קודם אגיד לכם את דברי, אח"כ אחזור לדברי הרבי מרוז'ין.

"לי נראה לפי דברי המשנה, "משה קבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה" (משנה אבות א א), התורה של עם ישראל עוברת במסורת כשרב מסמיך את הרב אחריו. לכן, אם קם רב שאין לו הסמכה אל תלכו אחריו."

"דברי הרבי מרוז'ין הם שלפני הגאולה השלימה יקומו הרבה רבנים שילמדו זכות על עם ישראל, אפילו על הרחוקים מתורה ומצוות. וזה דבר טוב, כי עם ישראל עובר ניסיונות שלא בטוח שגדולי הדורות הקודמים היו עומדים בהם. אך צריך להתבונן אם אותם רבנים המלמדים זכות על עם ישראל – מלמדים סנגוריה גם על תלמידי חכמים?"

""אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום שמא עשה תשובה, שמא סלקא דעתך אלא ודאי עשה תשובה!" (ברכות יט א) – אם אותו רב מלמד סניגוריה על כולם זה בסדר. אבל, אם אתה מלמד סניגוריה רק על הרחוקים ממצוות, ואילו על הרבנים שיושבים ולומדים תורה יומם ולילה יודעים להגיד רק דברים לא טובים, אחרי אלו אסור ללכת."

"כולם צריכים לחזור בתשובה, ניסיונות כולם עוברים, "כִּי שֶׁבַע יִפּוֹל צַדִּיק וָקָם" ( משלי כד טז) – אומר רבי ישראל מרוז'ין שמי שמלמד זכות על כולם הוא צדיק אמיתי. ואילו מי שמלמד זכות רק על הרחוקים, אבל על אנשי ונראי ה' יש לו הרבה טענות אסור ללכת אחרי"

רבותיי ללמד זכות זה על כל עם ישראל ומי שמלמד זכות על השני זוכה שאין עליו דינים, הקב"ה גם מלמד עליו זכות ואף אחד לא יכול לפגוע בו לרעה.

התחבר אלינו בוואצאפ

ראה עוד

ההפטרה של הנביא שיום וליל יהיה ריקודים • השיעור היומי מהגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א

לפניכם השיעור היומי המלא כפי שמסר מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א ביום שלישי ליל י"ב …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *