אודיו

תלמיד הרב ברלנד ניצל מפיגוע דקירה
תלמיד הרב ברלנד ניצל מפיגוע דקירה
הנה סיפור מופלא המעיד על הקדושה והתמימות שמכניס מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א בתלמידיו. נחמן לרנר שיחי’, אברך צדיק מישיבת ‘שובו בנים’ שבעיר העתיקה, חזר כהרגלו ביום שבת מהכותל בשעה 12:00 לפני הצהריים. כמו שאר תלמידיו של הרב שליט”א גם נחמן לרנר הלך בשמירת עיניים כשגופו עטוף בטלית עוד מתפילת השחרית ממנה חזר תוך שהוא אומר בדרך את ה’תיקון הכללי’. עוד הוא יוצא משער שכם שלחומות העיר העתיקה לפתע רצה לעברו מחבלת ערבייה עם סכין ומנסה בכל כוחה לדקור אותו. מיותר לאמר שמסביב לא נראה אפילו יהודי אחד ובטח לא אנשי ביטחון.
לבסוף מצליח נחמן לרנר להתחמק מאותה המחבלת וממשיך לביתו בכדי לערוך את סעודת השבת במחיצת משפחתו. אולם, מה שנראה בבירור למצלמות המשטרה וכן הובן לכל הצופים הערבים מסביב כנסיון אכזרי לפיגוע, מתברר שלנתקף, נחמן לרנר, זה ממש לא היה ברור.
לרנר שהגיע לביתו, סיפר לבני ביתו שאיזו ערביה תקפה ערבי אחר ליד שער שכם ואח”כ שרטה אותו. למעשה חשב לרנר לעצמו שכנראה מדובר באשה לא שפויה שמציקה לאנשים בדרך וכלל לא הבין שהיה פה ניסיון לרצח. לכן, הוא המשיך בדרכו מבלי לייחס לעניין חשיבות מיוחדת. אך בזה לא הסתיים הסיפור.
מיד בבוקר יום א’ פנו מהשטרה לאברכים מישיבת ‘שובו בנים’ בכדי שינסו לזהות את אותו אברך שניסו לדקור. אותם אברכים ניסו לפנות אל לרנר, אך ללא הצלחה, לרנר פשוט מאין להפסיק מלימודו בעיר העתיקה וכמובן שאין לו אפילו מכשיר טלפון נייד עליו.
אחד התלמידים שנשלח לאתר אותו בישיבה בכדי שילך להעיד במשטרה סיפר כי לרנר בכלל לא הבין מה רוצים ממנו. תלמיד הישיבה שאל אותו איך לא מפחידה אותו המחשבה שהוא ניצל מרצח, הוא ענה שהוא סומך על ברכת מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א שאמר לו לאחרונה שהוא יכול ללכת רגוע משער שכם ללא שום חשש כי “מלאכים מלווים אותו בזכות שמירת העיניים“.
אלו דבריו של נחמן לרנר, “תודה רבה להי”ת על כל הניסים. המשטרה אומרת שאי אפשר להסביר את מה שקרה איתי אלא כנס גלוי. אין קשר בין מה שאני עצמי הרגשתי לבין מה שראיתי במצלמות המשטרה, ולמעשה מה שקרה בפועל. במשטרה אמרו לי, ‘אדוני, איזו זקנה, זאת מחבלת בת 26 שדקרה אותך מלא דקירות’.” משתף אותנו נחמן לרנר בתגובת המשטרה. “זה מה שמורינו הרב ברלנד שליט”א תמיד אומר, מי שלומד גמרא, מי ששומר את העיניים, מי שהולך לכותל מלאכים שומרים אותו. במשטרה אמרו לי שהקב”ה בכבודו ובעצמו חיבק אותי.” עד כאן תגובתו של נחמן לרנר שיחי’.

דברי מורינו הגה
דברי מורינו הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
תקציר שיעור של מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א
בכל הסמינרים של ‘שובו בנים’ ו’הרב שטרן’ יהיו 10,000 בנות. עכשיו אנחנו עושים מבצע וכולם ילכו ממחר לכל המושבים, יש 10,000 מושבים ומכל מושב יבואו 100 בנות. כולם רוצים להירשם לסמינרים. יוצאים במבצע התרמה ובינתיים שלכל המושבים ילכו, יהיו רכבים, אנחנו נממן את הדלק וילכו כפשוטו ממושב למושב. ילכו אברכים ואברכיות בזוגות, יכנסו מבית לבית, ידברו עם הבנות שילכו לסמינרים. ילכו בקדושה ורעלות, יכסו את הראש ואז יוכלו לעבור את הסמבטיון, גם כן להבטיח לכולם שיוכלו לעבור את הסמבטיון. כמו הבת הזו שהעבירו מהסמבטיון והיא ניצחה את כולם.
כתוב בעמוד ל”ג בספר שפת אמת של הרב מסעוד שהביאו ילדה מהסמבטיון, כי 170,000 יהודים צדיקים עברו, ומהם באה אותה בת. כי רק מי שיודע את השם המפורש יכל לעבור, אז ידעו כולם את השם המפורש, כל ילדה.
170,000 עזבו את שבט אפרים, כי לא היה אפשר להיכנס, הגבול היה סגור לא היה ויזות, אבל עיראק ואפגניסטן סידרו להם ויזות. הגיעו לסמבטיון עברו אותו ושם היו מגדלים כל בת, יש חצרות מיוחדות לבנות והן לא יוצאות מהחצרות (זוהר צ’), “והוא אשה בבתוליה יקח”. מה זה בן, היא לא יודעת שיש דבר כזה בעולם בכלל. אם יש מחשבות טהורת, נקיות, כי אם הוא חושב מחשבה לא טובה אז הוא מת על המקום. זה לא פשוט, צריך לקחת את האישה הכי קדושה, הכי טהורה.
וזה שאומרת לאה, “באשרי כי אשרוני בנות”, למה? כי היא ראתה שמאשר יצאו הבנות הכי קדושות שבעולם. שרח הייתה נביאה כבר מגיל 3, החליטו לשים את שרח בת אשר בחרם עם אבא שלה, כי הם עברו על החרם, אבל היא הייתה נביאה. פעם כל בת הייתה נביאה, כל אלו שילכו לרב שטרן כולן תהיינה נביאות, והרב מבטיח, הרב חותם שכל בת שתלמד אצל הרב שטרן תזכה להיות נביאה, לעבור את הסמבטיון, להביא משם עוד בנות וינצחו את כל העולם. אותה נערה רק הניפה את החרב וכולם ברחו, כולם יסתכלו בדף ל”ג בשפת אמת איך הבנות הקדושות היו מנצחות בכל המלחמות. כמו דבורה הנביאה עם מגן, עם חרב ורומח, 40,000 רק זרקו קש וחול.
כי כתוב שדבורה כל מעשיה לשם שמים, גם דופק מסמר לשם שמים, מה שהוא עושה זה לשם שמים. אדם יכול לדפוק מסמר לשם שמים ואם לא לשם שמים הוא ידפוק את האצבע, הרבה דופקים את האצבע, יש חוט חשמל, הוא לא יודע איפה וכל הקיר נופל מתפוצץ. כמו חנוך שאמר לשם יחוד ונכנס עם הגוף לגן עדן, חנוך היה תופר מנעלים, כל העבודה זה לתפור נעליים.
בלעם חשב שהוא משה ומשה חשב שהוא בלעם .ל החילוק בין משה ובלעם שמשה צועק אני בלעם ובלעם צועק אני משה, יודע דעת עליון, אני לא יודע כלום, אתה החילות, תן לי לחיות. ‘ואתחנן’, אתה יודע בכלל להתחנן? אתה יודע להתפלל? תבוא לשובו בנים תתפלל! לא יודע להתחנן! מה זה ואתחנן, אתה גאוותן, אתה בעל גאווה, אתה לא יודע להתחנן, אתה חושב שאתה עשיר ראש ממשלה אז אתה לא יודע להתחנן. כשמתפללים סוגרים את הגיהינום לשעה וחצי, משה רצה לסגור את הגיהינום לגמרי, כי אין דבר כזה רשעים. עכשיו זה הרגע שאפשר ללכת בכל המושבים, בכל הקבוצים להקים סמינר של 10,000 בנות.
כי אדם נהיה אדם חדש, נולד מחדש, נפתח לו שער החמישים והוא מוקף באש. עכשיו כל מי שירקד בחתונות יהיה מוקף באש, יהיה מוקף באש שלשה ימים ושלשה לילות.

 

דברי הגה
דברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

תקציר דברי הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א מיום ה’, פרשת ‘מטות- מסעי’ תשע”ז

מי שטובל בכנרת נפקד מיד בבארה של מרים (מדרש חוקת), כי בארה של מרים זה בכנרת ומי שבא לשם ומבקש מהשם לטבול בבארה של מרים אז הוא נפקד על המקום. אדם שטובל בכנרת יכול להחיות מתים, לרפא את כל המחלות בעולם, כל אחד צריך שיהיה לו ששים בנים וששים בנות. ליעקב נולדו ששים ריבוא תוך שבע עשרה שנה לפי החשבון של ששים בכרס אחת.
בן אדם צריך להתפלל לה’ שיהיה לו תשע מאות מיליון צאצאים (לפי החשבון הנ”ל של 60 בכרס אחת תוך ארבע מחזורי הולדה) שכולם יחיו, כולם ילמדו תורה, יהיה לו ישיבות לכולם, אין סוף ישיבות. ואז הוא מחנך אותם מגיל אפס ללמוד תורה, אדם צריך מגיל 3 ללמוד תורה. משעה 7:30 בבוקר במשך 12 שעות אפשר ללמוד ששים ריבוא אותיות (לפי חשבון של מאתיים אותיות בדקה).
בתנאי שאדם לא מוציא את הראש מהספר, אז הוא כולל את כל הששים ריבוא.  אז הוא יכול לעורר לתשובה את כל הששים ריבוא. תתחילו ללמוד יבמות, אחרי זה כתובות, הכל ביום אחד. בשתיים עשרה שעות אפשר לגמור שתי מסכתות. אפשר כל יום לגמור את הש”ס, הרוגוצ’ובער היה עובר כל יום את כל הש”ס בפעם אחת. יש אנשים שגומרים את הש”ס בכל חודש, אבל אפשר לגמור אותו בכל יום אם לא מוציאים את הראש מהספר.
התמלול המלא של שיעורי מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א מפרשת ‘מטות- מסעי’ תשע”ז (עוזר מאוד להתעדכן בכל דיבורי הרב שליט”א החדשים ביותר)

יום ה’ בפרשת ‘מטות- מסעי’ תשע”ז – שיעור שמסר מורינו הרב שליט”א לפני הברית

—תיקון הכללי בשבע בדיוק עד עשרה לשמונה אז קריאת התורה בשמונה קריאת התורה זה יהיה בעשרים לשמונה גם היום נקרא ויחל אם יהיה עשרה שיצומו נוכל לקרא ויחל (יוסי שור: אתמול לא קבלו על עצמם) לא קיבלו? אז אי אפשר אז נקרא מחר ביום שישי – ביום שישי – אתה תבוא כאן בעשרים לשמונה – מחר מחר, במוצאי שבת צריכים לארגן אוטובוסים לארגן איזה חמשה אוטובוסים שתיים עשרה נגמור מלווה מלכה ואז יגיעו בשעה וחצי יגיעו בשתיים יטבלו עד שלוש יהיו בחזרה בארבע וחצי עד חמש בשתיים עשרה וחצי בדיוק יגמרו מלווה מלכה הכי מאוחר באחד ומיד יספיקו להגיע לכאן עד ארבע וחצי חמש כולם יטבלו יהיה אוטובוסים לנשים יטבלו במקום אחר ולגברים כולם יטבלו בכנרת נקווה שאנחנו נזכה עוד חדשיים כבר נצא בראש חודש חשוון חשוון זה עקרב – עקרבים כזה טיפש עוד לא ראיתי בחיים שלי – פעם כושי שיגיד מישהו אם תבחרו בי כראש ממשלה אני ישחט אותכם אני ישים אותכם בתוך עקרבים אני ישים אותכם אני ישים אותכם בתוך נחשים מי שיבחר בי שיידע שאני ישים אותו בעקרבים בנחשים איזה משוגע זה הכושי הכי טיפש שיגיד את זה תגיד איזה יהיה הנחות – יהיה לא יהיה מיסים בבנקים לא יהיה מיסים אני יבטל את כל המיסים יש מדינות שאין מיסים – יום כיפור היה באוסטרליה – נתן ברקמן צריכים לעשות סיום בבא בתרא לפני שבע שנים איפה באנטארטיקה איפה באנטארטיקה בירח במאדים לא יודע הוא הוא הגיע לארץ האש – צריכים להגיע לארץ האש איך שהוא יורד מהמטוס בלי אגורה בכיס בלי פרוטה באים לו שניים או שלשה עם תלתלים עד כאן (הרב מדגים עד המתניים) רואים אחד עם פאות – עם פאות מה אתה צריך מה באת כאן מה אתה עושה אתה מרגל ש- הגיע שם לגבול פרס אמרו לו אתה מרגל אתה בורח מה אתה – לא באתי פה להתפלל לקברי צדיקים באת לברוח לארץ ישראל – מגיע לארץ האש למה מגיע לארץ האש למה מגיע רוצה להיות אש אני מבין רוצה להיות אש רוצה להיות אש תיסע לארץ האש תיהפך לגחל לאש הוא ראה אש הוא ראה מדורה ככה זה ארץ האש הגויים טיפשים הוא – אז הוא מגיע לארץ האש הוא ככה נוסע בלי אגורה בכיס הגיעו לו שלשה שלשה עם תלתלים עד לכתפיים מה אתה מחפש פה אני מחפש בית כנסת ברסלב ברסלב יש יש –בית כנסת ברסלב הביאו אותו לבית כנסת מה אתה צריך עוד אני רוצה כרטיס לאנטארטיקה דבר ראשון תבקש כרטיס לאנטארטיקה מה יש אני רוצה לעשות סיום על בבא בתרא באנטארטיקה הוא החליט לעשות סיום אם אתה תעשה סיום על בבא בתרא באנטארטיקה אני מבטיח לך עשרה בנים עשרה בנות הכל שם אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו איפה שקרח שם נתלבנים כל העוונות חודש טבת כתוב מתלבנים כל העוונות כי אז ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ואז והשלג זה לא סתם שלג זה מראה שהכל התלבן – מגיע לאנטארטיקה הכל – במלונות שמה – נעשה איזה מלון שובו בנים נפתח ניקח אלף דולר ללילה נעשה מלון מקרח זה לא נמס מביאים טרקטור עושה (אחד מתערב: יש בשוויץ) בשוויץ אבל זה נמס גם בקנדה זה נמס שמגיע ליל הסדר זה כבר נמס אבל באנטארטיקה אפשר לעשות מלון מקרח זה לא ימס לעולם ניקח כמה חברה וכל לילה יעלה אלף דולר נוכל לעשות בכל לילה אלף חדרים זה מיליון דולר ליום אחד נביא שם איזה טרקטור שיסדר את שכבות קרח שלוש קומות ארבע קומות אז יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו – אנטארטיקה שמה עושה את הסיום ומיד קנו לו כרטיס נתנו לו מיד את כל הכסף כרטיס הלוך וחזור הוא פגש שם את זה שייסד את הדסה זה שבנה את הדסה לפני שבעים שנה זה התורם הראשון של הדסה יהודי מיליארדיסט אז אם אדם ירצה להגיע לאנטארטיקה אז יש לו את כל הסיכויים יקח מסכת בבא בתרא ויישב שמה ויתחיל ללמוד בבא בתרא אז עכשיו אפשר להגיד (בברית) ברוך הבא. (המוהל והקהל: ברוך הבא) (אחד מתערב: שהרב יזכיר אותה) ציפורה בת? (אחד מתערב: ציפורה בת מרים) בת מרים ציפורה בת מרים נפקדת היום בעזרת ה’ אנחנו היום היום– לכנרת במוצאי שבת מי שטובל בכנרת נפקד מיד בבארה של מרים עכשיו קראנו במדרש חוקת על בארה של מרים בארה של מרים זה בכנרת ומי שבא לשם הוא מבקש מהשם שיטבול בבארה של מרים אז על המקום הוא נפקד אפשר להחיות מתים אדם שטובל בכנרת יכול להחיות מתים לרפא את כל המחלות בעולם כל אחד צריך שיהיה לו ששים בנים ששים בנות אמן ליעקב נולד ששים ריבוא תוך שבע עשרה שנה יוצא חשבון ששים בכרס אחד.

תעשו (שישים) שבעים כפול ששים זה ארבעת אלפים מאתיים ועוד מאה כפול ששים כפול ארבעת אלפים מאתיים זה מאתיים חמישים ושתיים אלף עוד מאה כפול ששים זה זה 24 כפול 6 זה חמש עשרה מיליון תוך – שנה כבר היו חמש עשרה מיליון וכל שנה היו יולדים וילדו כבר בגיל שבע אז זה כבר יכול להיות מאה מיליון מאתיים מיליון – כפול שישים כפול ששים אלפיים מאתיים עוד מאה כפול ששים זה זה מאתיים חמישים ושתיים אלף, עשרים וחמש כפול שש זה (מיליון חמש מאות) חמש עשרה מיליון – כפול 60 זה כבר תשע מאות מיליון תשע מאות מיליון אז הגיעו למיליארד תוך ארבע מחזורים ארבע – הגיעו לתשע מאות מיליון שזה בדיוק מיליארד אז אנשים יכולים כל אחד יזכה לששים ילדים אז תוך מאה שנה הוא יכול להגיע לתשע מאות מילי- של נכדים וצאצאים ונינים תשע מאות מיליון זה בן אדם צריך להתפלל לה’ שיהיה לו תשע מאות מיליון צאצאים שכולם יחיו וכולם ילמדו תורה וכולם יהיה לו ישיבות אין סוף ישיבות ואז הוא מחנך אותם מגיל אפס ללמוד תורה

אדם צריך מגיל 3 ללמוד תורה מי שלא – עכשיו שבע וחצי עד לעשרים לשמונה זה שתיים עשרה שעות אפשר ללמוד בשתיים עשרה וחצי שעות אפשר ל- ששים ריבוא אותיות – 480 – זה בדיוק מאה עשרים זה בדיוק ששים ריבוא אותיות בכל דקה זה שמונה מאות אותיות מאתיים מילים בדקה כפול ששים זה 48000 אותיות בשעה כפול עשר שעות 480000 ועוד שעתיים וחצי זה מאה עשרים  אז אם אדם לא מוציא את הראש מהספר אז הוא כולל את כל הששים ריבוא אז הוא יכול את כל הששים ריבוא לעורר לתשובה בתנאי שהוא לא מוציא את הראש – אפשר ללמוד כתובות תתחילו ללמוד כתובות עכשיו אפשר לגמור יבמות אחרי זה כתובות – הכל ביום אחד בשתיים עשרה שעות (גומרים) אפשר לגמור שני מסכתות – כל יום לגמור את הש”ס הרוגוצ’ובער היה עובר כל יום את הש”ס הרוגוצ’ובער היה עובר כל יום את הש”ס כל יום היה גומר את זה פעם אחת יש אנשים גומרים כל חודש אבל אפשר לגמור כל יום אפשר – לא מוציאים את הראש מהספר – שאין ישיבה אז בטח שאפשר – מסכת עכשיו נגיד ברוך הבא.

 

דברי הגה
דברי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
שיעור שמסר מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א ב- מנחה של ב’ בתמוז תשע”ז, ה- 26.6.2017.
“פרשת חקת מדברת על עוג מלך הבשן, סיחון מלך האמורי, מרים הנביאה, בארה של מרים, מי מריבה, כי אדם אסור לו להתווכח אף פעם. משה פעם אחת התווכח ולא נכנס לארץ ישראל, מה יש לאדם להתווכח? אומרים לך תעמוד כאן, אז תעמוד כאן. עוד מעט יהיה לנו אולם של 10 אלף איש (לתפילות), אח”כ של מאה אלף וכן הלאה, זה רק הולך ומכפיל את עצמו.”

“תורות נד ו- נה בליקוטי מוהר”ן מדברות על קובר מתים.  תורה נד של קובר המתים הולכת על אבשלום, “תַּנְיָא: אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר, קוֹבֵר מֵתִים הָיִיתִי פַּעַם אַחַת נִפְתְּחָה מְעָרָה מִתַּחְתַּי, וְעָמַדְתִּי בְּגַלְגַּל עֵינוֹ שֶׁל מֵת, עַד חָטְמִי כְּשֶׁחָזַרְתִּי לַאֲחוֹרַי, אָמְרוּ עַיִן שֶׁל אַבְשָׁלוֹם הַוָה וְזֶה שֶׁאָמַר אַבָּא שָׁאוּל, קוֹבֵר מֵתִים הָיִיתִי כִּי אַבָּא שָׁאוּל הִשְׁתַּדֵּל לְתַקֵּן תָּמִיד אֶת הָרַע עַיִן. (ל”מ נד ד)”.
“תורה נה הולכת על עוג מלך הבשן, “אִיתָא בַּגְּמָרָא אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר קוֹבֵר מֵתִים הָיִיתִי פַּעַם אַחַת רַצְתִּי אַחַר צְבִי וְנִכְנַסְתִּי בְּקוּלִית שֶׁל מֵת, ..אָמְרוּ לִי שֶׁל עוֹג מֶלֶך הַבָּשָׁן הִיא וְאֵין כָּל אָדָם יָכוֹל לְתַקֵּן קוֹלוֹת כָּאֵלּוּ כִּי אֲחִיזָתוֹ בְּיָמִין וַאֲפִילּוּ משֶׁה רַבֵּנוּ הָיָה יָרֵא מִפָּנָיו עַד שֶׁהִבְטִיחוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּך הוּא אַל תִּירָא אוֹתוֹ כַּמּוּבָא בַּזוהַר וּבִשְׁבִיל זֶה, בְּחִינַת רָשָׁע כְּעוֹג, נִקְרָא פָּלִיט “וַיָּבא הַפָּלִיט” זֶה עוֹג שֶׁרָצָה שֶׁיֵּהָרֵג אַבְרָהָם וְיִשָּׂא אֶת שָׂרָה וְהוּא בִּבְחִינַת: “צוֹפֶה רָשָׁע לַצַּדִּיק, אַבְרָהָם וְכוּ’, ה’ לא יַעַזְבֶנּוּ בְיָדוֹ””. גם לאבשלום כעוג מלך הבשן הייתה עין הרע.
“לעוג הייתה עין הרע על אברהם אבינו, הוא טען שאברהם לא מתנהג יפה בזה שהוא רוכב על החמור ושרה הולכת ברגל.”

הגה
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א - מוצ"ש פרשת חקת תשע"ז
“רצים למשה וצועקים מים, מים מים, צעקתם מים הפסדתם את הכל. הייתה תכנית לתחיית המתים הייתה תכנית להוריד מקדש של אש, הייתה תכנית של משה להוריד מקדש שלא ייחרב לעולם. הצדיק יכול בשנייה אחת לבנות את בית המקדש, הצדיק יכול בשנייה אחת להוריד בית מקדש של אש.”
“אומר המגלה עמוקות (פז) שה’ עשה שמשה רבינו יבנה את בית המקדש ואז הוא לא ייחרב לעולם. נכון, כתוב שמשה מת, אבל משה מת רק לשנייה אחת, בכל נבואה יש אמת. אבל, דברי נבואה לא דוחים הלכה, הלכה זה מה שמשה אומר, שלוש מילים משה אמר לעם ישראל, ‘להיכנס לארץ ישראל.”
“המרגלים לא רצו לקבל את דברי משה רבינו, אומר ר’ שמואל בן המהרח”ו שהמרגלים חשדו שיהושע בן נון עושה קומבינות, הוא רוצה לתפוס את הגבאות, הוא רוצה לחלק את המים בארץ ישראל, הם קלטו את כל הקומבינות של משה רבינו ויהושע בן נון.”
“ר’ שמואל אומר שלמרגלים הייתה תכנית להרוג את יהושע, בגלל הנבואה שמשה ימות ויהושע יחליף אותו, המרגלים אמרו, ‘אנחנו רוצים שמשה יחיה, אנחנו מגנים על הצדיק לא כמו יהושע שרוצה שמשה ימות. אבל, יהושע לא ישן ולא אכל 40 יום ו- 40 לילה, אז אי אפשר היה לחסל אותו.”
“זה הפירוש שמביא התרגום יהונתן שיהושע קיבל את האות י’ משרי, כי בלעדיה אי אפשר להיכנס לארץ ישראל (כמו שמסביר ר’ נתן בליקוטי הלכות). כשהולכים לשידוך צריך לקנות חרב ענקית, לומדים את זה מסנהדרין (יט:) שפַּלְטִיאֵל בֶּן לָיִשׁ קנה חרב ענקית ותשע שנים הוא ישן עם החרב. עד ששאל החזיר לדוד את מיכל, כי תשע שנים דוד היה בחברון ועוד שנתיים ברדיפות.”
“כל הרדיפות שעם ישראל עובר הן משום שעוד לא כיפרו על הרדיפות של דוד המלך, 600 איש ברחו איתו, נשים יולדות פחדו כל רגע עם התינוקות שלהן. כתוב בברכות (ו:) שכל השכר של התפילה הוא הדוחק, כי כל תפילה היא חתונה חדשה. זה השכר, שדורכים לך על הרגליים, כל שנייה דחיפות חדשות.”
“לא פשוט לקבל את האות ‘י’ של שרי, בשביל זה צריך לחכות 402 שנה. 400 שנה של מצרים, כי לידת יצחק הייתה כשאברהם היה בן 100 ועוד שנה של המרגלים ועוד שנה לפני זה. 402 שנים ה- ‘י’ השתטחה לפני כסא הכבוד ולא ויתרה, אסור לאדם אף פעם לוותר, היא חיכתה 402 שנה ו- ה’ לא שם אותה בשם של אף צדיק. רק יהושע קיבל אותה, כי משה ראה את הענווה של יהושע.”
“כי ענווה זה כשאתה יודע שהולכים להרוג אותך, אם אתה תגן על משה רבינו יהרגו אותך. יהושע ידע שאם הוא יגן על משה רבינו יהרגו אותו. אומר ר’ שמואל בן המהרח”ו שבכל יום יהושע ידע שהולכים להרוג אותו.”

הגה
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א בסעודת המלוה מלכה
אפשר להגיד שהשבת האחרונה עם מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א הייתה ממש שבת היסטורית. מורינו הרב יצא את ביתו לאולם התפילה קרוב ל- 20:00 בערב לתפילת מנחה, המשיך לקבלת השבת ולתפילת ערבית ונשאר ער כל הלילה בשירות ותשבחות. אח”כ מיד זמירות הבוקר ותפילת השחרית, כאשר גולת הכותרת הייתה הסעודה השלישית של שבת קודש וכן סעודת מלווה מלכה שנמשכה עד תפילת שחרית של שבת בבוקר.
אז, ב- 4:30 בבוקר שלח מורינו הרב ברלנד שליט”א את כולם לטבול ולהביא את התפילין ומיד המשיכו בתפילת השחרית. קשה להעביר את האור והתחושות של שבת התעלות שכזו במחיצת מורינו הרב שליט”א, אין דברים כאלה. לכן, בחרנו להביא לפניכם את דבריו של מי שמכונה ‘איש מירון’, הרב ברוך דייטש שיחי’ (הראיון באדיבות קו ברסלב העולמי 02-800-8-800).
ברוך דייטש הוא חסיד באבוב שלדבריו (ויעידו על כך מכריו) עבר בכל חצרות החסידויות בארץ ובעולם ולבסוף הגיע אל מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א. לכן, אין יותר טוב מלשמוע את דעתו האובייקטיבית אודות הרשמים מהשבת רווית ההוד שעברה עלינו.
“השבת האחרונה, פרשת חקת תשע”ז, הייתה יותר מכל מה שראיתי מאז שהרב חזר לארץ. הרב עמד והחיה את כולם (כמו שכתבנו למעלה, הרב עמד כמעט מכניסת שבת ועד בוקר יום ראשון באש להבה של תורה, תפילה וניגוני קודש), אף אחד לא יכול להבין את גודל המעמד עד שהוא רואה את זה חי.” מעיד בהתרגשות הרב דייטש שיחי’.
“700 איש ביחד שרים בדמעות והתרגשות, ולא דקה או 10 דקות, את הערבית של שבת סיימנו רק ב- 22:00 בלילה. אני לא זוכר אם בזמן שסיימנו את התפילה עוד ראינו אנשים ברחוב מכל הקהילות האחרות או מכל קצוות מאה שערים. אבל, אנחנו הרגשנו כאילו התפילה הייתה רק 10 דקות, איזו חיות, איזה דמעות ואיזו שמחה בניגון ה’לכה דודי’ של קבלת השבת.”
“מתנה כזו גדולה שזכינו לה, כזו שבת עם הרב שליט”א, להגיד איתו את ה’שלום עליכם’ של הקידוש והניגון של המודה אני לפניך שלפני ה’אשת חיל’. ב- 4:30 מורינו הרב ברלנד שליט”א נכנס כבר לזמירות הבוקר של שבת קודש (אחרי שבלילה ניגן עם כולם ב’שלום הזכר’ שהיה, כדלעיל) ובמשך 20 דקות רק חילק תפילות לכולם.”
“האמת שלא הבנתי את כל הדיבורים על השבתות הקודמות עם הרב שליט”א, חשבתי שזו גוזמה, הרי אני גר בבת- ים ולא זוכה להגיע לכל שבת, אך משתדל להתעדכן. אבל, כשהגיעו בתפילה לניגון ה’אין ערוך לך ה’ אלוקינו” ירד ממני נחל דמעות. מה שאני אגיד זה כלום, הצטופפתי עם כולם כשעל הפרנצ’עס (טריבונות) שרים איתנו כל הילדים. איזו תמימות, איזו קדושה, איזו אצילות, דברים שבכלל אי אפשר להבין, שרים שוב ושוב ושוב, ומדהים שבכל פעם נראה כאילו שרים לראשונה.”
הרב ברלנד שליט”א עורך את סדר ההבדלה
“אשרי העם שזוכה לכזה צדיק בדור הזה, זה לא אנחנו, אנחנו כלום”, ממשיך הרב דייטש בפרץ רגש כשמאורעות השבת ממשיכים לפעפע בלבו. “הרב נותן לנו את הכח והחיות לעלות למקומות כאלה, שלא יספרו לי לוקשים, הייתי בכל הקהילות והחסידויות בעולם, הייתי אצל כל הרבנים והאדמו”רים, אין מקום שאפשר לקבל בו קדושה שלא שמתי בו את רגלי, אבל באף מקום לא רואים דבר כזה. אצל הרב ברלנד שליט”א רואים דברים שלא רואים באף מקום.”
“באתי ובעז”ה אני אבו עוד ועם בני ביתי, למרות שאני לא גר בירושלים. תעזבו את השכל ובואו לרב שליט”א, יש הרבה מה לראות ומה לשמוע. יש מה לקחת אתך הביתה ולשמח עם זה כל היום, אין שום טיש בעולם שמגיע לרמה של מה שרואים אצל מורינו הרב ברלנד שליט”א.”
“ראיתי בעיניים שהרב שליט”א חושב על כל נימה וכל דבר. למשל, בסעודה השלישית תהיתי בלבי איך 700 איש צפופים יטלו ידיים ויערכו סעודה, הרי לדברי רשב”י בזוהר הקדוש זוהי הסעודה החשובה ביותר בשבת. לפתע אני רואה שמוציאים מבית הרב פיתות ולחמים ומעבירים קערות עם מים לנטילה. וכן, בכל השבת חילקו מים ופתאום בסעודה שלישית חילקו פטל בכדי לקיים את דברי הרמ”א לפיהם לא שותים מים בסעודה שלישית. רואים שכל דרכו של מורינו הרב ברלנד שליט”א היא בדיוק לפי שולחן ערוך.”
“לצערי במוצאי השבת הייתי חייב לחזור הביתה, אך המשכתי להאזין בטל’ להתרחשויות בבית הרב. ב- 2:30 לפנות בוקר הרב שליט”א עדיין שר עם הקהל הקדוש ‘צהלי ורני יושבת ציון”, אשתי שאלה אותי מה זה? עניתי לה, ‘על הרב לא שואלים שאלות! בבוקר שמעתי שהיה מלווה מלכה כל הלילה עד לתפילת השחרית.”
“בשביל להבין מה זה סעודה שלישית עם הרב ברלנד שליט”א חייבים להגיע. האדמ”ור מבאבוב (החסידות אליה הרב דייטש משתייך) חיבר את הניגון של ה- ‘קה ריבון עולם’ אותו הרב מנגן. שרים את זה בכל החצרות, גם אצלנו בבית הכנסת בארה”ב, אבל כמו אצל הרב ברלנד שליט”א לא שמעתי מעולם – גם לא אצל האדמ”ור שלי מבאבוב. הרגשתי שעפים כמו אש, דמעות זלגו והלב לא הפסיק להתרגש. זה דברים שראיתי בעיניים שלי.”
“מורינו הרב חושב על כולם, הוא עצמו חילק בקבוקי מים ודאג לכל אחד ואחד. יש עוד בן אדם בעולם שחושב על כל יהודי ויהודי בעולם? זה לא כמו – אתם תעמדו כמו חמורים ותשירו בשבילי ותרוממו אותי, לא, להפך, הרב הוא כמו אבא שלנו שדואג לכל אחד ואחד. כל התפילה הרב זורק ממתקים וסוכריות, הרב שולח תפילות ומוריד ישועות. אני לא יכול לגלות, אחרי השבת זכיתי לישועה גדולה אליה הצטרכתי, אני בטוח שמורינו הרב שליט”א התפלל עלי. מה שקרה זה שהרב העלה אותי לתפילה ובבוקר יום א’ זכיתי לישועה שלא חלמתי עליה בחיים.”
“מורינו הרב הוא הצדיק של הדור הזה, אין מי שמתקרב אליו, הרב ברלנד שומר על כל מי שבא אליו ועל כל מי שקרוב אליו. אל תתייאשו, מי שלא בא עד עתה שיבוא מעכשיו, שיבוא לשחרית, למנחה, לערבית. כזה צדיק לא רואים באף מקום, איזה תפילות, אף בן אדם לא שבור, יש שם דאגה הדדית וכולם מבינים שכל האחרים גם כן מתגעגעים לרב אחרי כל השנים שנבצר מאיתנו להיות במחיצתו. כולם מבינים שזה התיקון שלנו, לבוא ולהזיע לכבוד הצדיק”
“אשרינו שזכינו להתקרב לצדיק שבדור”, עד כאן דברי הרב ברוך דייטש שיחי’.

הגה
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א - סוד הגולגולתא
שיעור חזק שנמסר ע”י מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א אתמול יום ג’ כו סיוון תשע”ז (20,06,2017).
“ב- א’ תמוז היארצייט של יוסף הצדיק והוא סוד הגולגולתא. כי אז מאירה הגולגולתא, בבחינת “וּלְקָדְקֹד נְזִיר אֶחָיו”(בראשית מט כו), ואז כל אחד ואחד זוכה לסוד הגולגולתא. ב- א’ תמוז אפשר להחיות את כל המתים בעולם, לכן כולם צריכים לנסוע ליוסף הצדיק או לרבי נחמן. כי רבי נחמן הוא בחינת יוסף הצדיק.”

“וע”י שנוסעים לצדיק מכפרים על פגם הטיפות, כי כולנו היינו מעוברים בעשרת השבטים וכולנו היינו מעורבים ברדיפות של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק היה בתוך בור ממש, ללא חשמל, בלי נרות, בחשכה גמורה ואע”פ כן הוא רקד 24 שעות ללא הפסקה.”
“כתוב במדרש תנחומא שאותה המרשעת (אשת פוטיפר) הייתה מחליפה 3 פעמים ביום בגדים (בכדי לפתות את יוסף), כי כל זה תיקון לחטא עץ הדעת. ומי שלא אכל מעץ הדעת יכול להיות עם הרב 24 שעות.”
“ולפי ש-א’ תמוז הוא היארצייט של יוסף הצדיק אז הוא גם היארצייט של רחל אימנו. היארצייט של רחל אימנו הוא ב- יא’ חשוון, כאשר חודש חשוון הוא חודש העקרבים. רחבעם אמר, “כֹּה תְּדַבֵּר אֲלֵיהֶם, קָטָנִּי עָבָה מִמָּתְנֵי אָבִי. ועַתָּה, אָבִי הֶעְמִיס עֲלֵיכֶם עֹל כָּבֵד, וַאֲנִי, אוֹסִיף עַל-עֻלְּכֶם; אָבִי, יִסַּר אֶתְכֶם בַּשּׁוֹטִים, וַאֲנִי, אֲיַסֵּר אֶתְכֶם בָּעַקְרַבִּים” (מלכים ב יב פס’ יא). אבל באמת, רחבעם רצה שכולם ילמדו תורה. כתוב באיכה שלא חרבה ירושלים, אלא בגלל ששיחקו בכדור בשבת, כי אז לא היו גמרות, עד שרבינא ורב אשי כתבו את הגמרא הייתה התורה שבע”פ נכתבת רק בראשי תיבות.”
“יש 7 צדיקים שלא אכלו מעץ הדעת ולכן אומרים, “וּלְקָדְקֹד נְזִיר אֶחָיו”, יוסף זכה לסוד הגולגולת, הקדקד. בגולגולת יש 13 חיוורתא, 13 פסים לבנים ומזה באים כל הרחמים בעולם. יוסף הצדיק מבקיע את כל הרחמים ולכן הוא מנסה את האחים בגביע, סוד – יג’ עב’. מרדכי ואסתר ידעו את סוד הגביע, כי הם הבנים של רחל שהיארצייט שלה הוא חודש חשוון שהוא חודש העקרבים.”

הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א סנדק בברית המילה
לפני מספר ימים הבאנו את סיפורו של כפיר ברכה אודות ההבטחה של מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א לבן זכר. אז, היה זה חברו נחמן (ברוך) שגיב שיחי’ שהעביר אלינו את הסיפור המרגש, כאשר הוא חותם את דבריו במשפט, “בעז”ה מורינו הרב ברלנד שליט”א גם יהיה הסנדק בברית של הוולד וכולנו יחד נהיה איתו – כשגם אתם תבואו לתפילה”.
היום, שעות ספורות אחרי שנערכה הברית קודש במשכנו הקדוש של מורינו הרב ברלנד שליט”א אנו שמחים להביא לפניכם את דבריו של אבי השמחה.
נחמן (ברוך) שגיב בברית אצל מורינו הרב ברלנד שליט"א
נחמן (ברוך) שגיב בברית אצל מורינו הרב ברלנד שליט”א
“אנחנו נשואים יותר מעשר שנים ובמשך כל הזמן הזה רצינו שיולד לנו בן זכר. אמנם נולדו לנו שלוש בנות, אך מאז שהתחתנתי חיכיתי לרגע שיהיה לי בן. והנה, בזמן שמורינו הרב ברלנד שליט”א היה בגלות בהולנד נסעו אליו חברנו פנחס ונחמן שגיב, אנו כמובן קפצנו על כך כמוצאים שלל רב. מיד ביקשנו מהם, אני וחברי אהרון שאין לו ילדים בכלל, שיזכירו אותנו לברכה אצל הרב שליט”א.”

 “כל החברים נמצאו ליד הטלפון בכולל חצות כאשר חברי פנחס התקשר אלינו מהולנד כשהרב נמצא לידו. וכשהרב הגיע לברך אותי הוא אמר במילים הללו, ‘בן זכר ב- י’ בסיון’. אני נכנסתי כמה דקות אחרי שהסתיימה השיחה והחברים עדכנו אותי לגבי תוכנה. מיד האמנתי בלבי בדבריו של הרב ברלנד שליט”א. נכון שלא ידעתי איך בדיוק יסתדרו הדברים, אבל כן ידעתי שמשהו יקרה כתוצאה מברכת הצדיק.”
“יום י’ בסיון הגיע ולשמחתנו ברכת הצדיק התקיימה במלואה, בן זכר נולד לנו. יתרה מזאת, בכל שלושת הלידות הקודמות אשתי ילדה בשבוע ה- 40, ואם בלידה הזו זה היה קורה גם כן אז אשתי הייתה יולדת לפני שבועיים. והנה מגיע השבוע ה- 40 וכלום, עוברים שבועיים נוספים ופתאום מרגישה אשתי צורך ללדת.”
“כשסיפרו למורינו הרב ברלנד שליט”א איך ברכתו התקיימה במלואה הוא ענה, ‘וואו, איזה ניסים השם עושה. זכינו, איזה רב יש לנו, כולו פשיטות ותמימות.

הראיון של כפיר ברכה שיחי’ באדיבות קו ברסלב העולמי 02-800-8-800

מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט
מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א בתפילה עם צעירי הצאן
הצדיק חזר לעיר והסיפורים סביבו זורמים כמו נהר איתן ביום חורף גשום. רבינו הקדוש כותב שכל האבדות נמצאות אצל הצדיק, הנה שני סיפורים שהגיעו אלינו דרך חגי מחולון, טריים, מרעננים ומחזקים אודות הצדיק שמחזיר את האבדות לכל הבאים אליו.
“יש לי חבר בשם תומר הגר בשכונה שלי בחולון ושלא ראה את מורינו הרב ברלנד שליט”א הרבה שנים. כמובן שאם חזרתו של הרב שליט”א לירושלים הוא החל להגיע לתפילות עם הרב. הוא ביקש מהרב ברלנד שליט”א שיברך את אביו בעקבות החובות הגדולים שהוא נכנס אליהם והרב באופן מתמיהה נתן לו ברכות שילך איתם ויברך אנשים אחרים.”
“תומר הוא סטודנט והשבוע הוא איבד את תעודת הזהות שלו שבתוכה היו לו גם הרבה מסמכים חשובים. כתוצאה מזה הוא נלחץ ומיד יצא מפיו שאם הוא מוצא את ה- ת.ז יחד עם המסמכים הוא נותן לרב אלף שקל לפדיון. הישועה לא איחרה לבוא, תוך שעה שעתיים מתקשרים אליו חברים מהמכללה שמצאו את תעודת הזהות.”
סיפור נוסף התרחש עם אלירן זוהר שגר בשכונת ג’סי כהן בחולון בהילולה של שמואל הנביא. אלירן הגיע לציון של שמואל הנביא בירושלים ואיבד שם את מפתחות הרכב. לילה, חושך, לא רואים כלום והוא אינו מוצא את המפתחות. מיד הוא קיבל על עצמו שאם הוא מוצא את המפתחות הוא מגיע לתפילת הנץ עם מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א, אחרי חמש דקות הביאו לו את המפתחות.
אשרינו שזכינו.

מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט
מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א - טוב מראה עיניים יותר מאלף מילים. התמונה באדיבות אהרון סולמונוביץ'
נחמן (ברוך) שגיב מבת ים, בעברו היה דוגמן מוכר ומצליח עד שמורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א החזיר אותו יחד עם חבריו בתשובה. כיום שגיב הוא אברך כולל שלומד בכולל חצות של הרב שליט”א בבת ים ויש לו סיפור חזק ביותר לספר על נס שהתרחש עם מורינו הרב ברלנד שליט”א.
“עברנו חמש שנים של גלות, ייסורים וסבל בלי הצדיק, עכשיו אנחנו צריכים להתמקד רק בקבלת האור של הצדיק ולהעלות אותו מעלה. אין לנו שום עניין לדבר על אחרים, זה לא יעזור לנו בכלום, רק ישבור לנו את הנפש. כל אחד צריך להחיות את עצמו מהאור של הצדיק, כמו בית הילל (במחלוקת המפורסמת עם בית שמאי לגבי דרך הדלקת נרות החנוכה) הולך ומוסיף את האור.” נותן שגיב הקדמה קצרה לפני שהוא משתף אותנו בסיפורו.”
“חברי משה ואני נסענו לבקר את מורינו הרב ברלנד שליט”א באמסטרדם (כאשר הרב היה שם בגלותו). יש לי שני חברים מהכולל חצות בבת ים שלאחד מהם יש שלוש בנות ולאחד אין ילדים כלל. החבר עם הבנות ביקש שאזכיר אותו אצל הרב שליט”א ושהוא יברך אותו בבן זכר.”
“אמנם הגעתי לצדיק עם רשימות רבות של בקשות והזכרות, אבל בכל זאת כאב לי על אותו בחור. סיפרתי את סיפורו לרב שליט”א שאכן בו במקום התקשר ודיבר איתו. ‘ב- י’ בסיון אשתך חובקת ילד’, אמר לו מורינו הרב ברלנד שליט”א ולמעשה הבטיח לו שאשתו תלד בדיוק בתאריך הזה בן זכר – אני הייתי נוכח בשיחה.”
“טוב, למרות שהבחור הזה אוהב את מורינו הרב ברלנד שליט”א, עדיין ככל שהזמן חלף החלו להיכנס פקפוקים ללבו. האם אשתו בכלל תקלט? ואם כן מי אמר שזה יהיה בן? ובכלל מי אמר שזה יהיה בדיוק בתאריך שהרב שליט”א אמר?”
מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א עם הציבור הקדוש בתפילה
מורינו הרב אליעזר ברלנד שליט”א עם הציבור הקדוש בתפילה – התמונה באדיבות אהרון סולמונוביץ’
“בקיצור רבותיי”, פונה שגיב לכל החפצים באמת. “היום י’ בסיון מתקשר אליי חברי כפיר ברכה ומודיע לי שבדיוק היום אשתו ילדה בן. הצדיק גזר באמסטרדם, בבחינת ‘צדיק גוזר’, שב- י’ בסיון היא תלד בן – וכך אכן היה. ‘היום ב- 5 וחצי בצהריים אשתי ילדה בן זכר.”
“כפיר ברכה אמר לי שהוא פרסם בכל בת ים את הניסים של מורינו הרב ברלנד שליט”א, הצדיק חי וקיים. תראו מה זה הכח של הצדיק! מה זה רוח הקודש של הרב ברלנד! הצדיק גוזר ובורא עולם מקיים.
בעז”ה מורינו הרב ברלנד שליט”א גם יהיה הסנדק בברית של הוולד וכולנו יחד נהיה איתו – כשגם אתם תבואו לתפילה.